کاربرد GIS درآب و برق


درسال۲۰۱۵، قابلیت‌های ARCGIS آنلاین و موبایل این قابلیت را برای سد‌پادر فراهم کرد که‌به توسعه‌وگردآوری مزیت برنامه‌های ARCGIS و‌نقشه‌های وب به‌کمک شرکت ESRI بپردازند. پرسنل GIS به‌تمرین توسعه دریچه‌و‌کاربرد ونگهداری آتش‌شیر‌آتشنشانی،که‌حاوی عملیات‌داشبوردبرای زمان واقعی‌و‌ردیابی و باهدف تنظیم‌وبرنامه‌طراحی‌کاربرد وب ‌ARCGIS به‌پرسنل کمک می‌کندتاکار در این زمینه را اولویت‌بندی کنند.‌کاربرد برنامه‌جدید فرایندردیابی ساده برای تیم‌تمرین شیرسوپاپ می باشد. زمان‌معین، این تیم تمام سوپاپهای سیستم درمنطقه اعمال و مشخص کرده که کدام شیرهای آتشنشانی بایدجایگزین‌شوند. یک مزیت بزرگ برای برنامه تعویض سوپاپ_صرفه‌جویی درزمان و هزینه ناحیه می‌باشد. با این‌برنامه، تیم‌پرسنلی هنوز زمان‌اضافی برای تکمیل‌کارهایشان، مثل تعمیر‌و نگهداری دریچه‌های رهاسازی هوا را انجام دهند.

در طول چندسال‌گذشته، همراه با نگهداری وبه‌روزرسانی زیرساخت داده‌هایCAD و GIS ، پرسنل GIS چندین گزارش با استفاده از برنامه‌های‌ARCGIS و همچنین برنامه‌های وب و موبایل برای مشتریان و کارمندان توسعه دادند.

_ نقشه و برنامه‌ها مزایای بسیاری ارائه می‌دهد. به‌مشتریان اجازه می‌دهدببیند پروژه فعلی درکجا قرار گرفته است.

_ آنها نظرات‌و‌نکات برجسته مشتریان مختلف چشم‌اندازهای تأثیرآب به‌منظورترغیب حفاظت از اّب را به‌کارگیرند.

_ نقشه‌مکان‌یابی بخش هیئت مدیره را به مشتریان ارائه می‌دهند.

_ طرحی ساده از پروژه ترسیم شیرآتشفشانی ساده ارائه می‌دهد.

بخشی ازحمایت برنامه با‌‌زمینه‌سازی عملیات میدانی تلفن‌همراه و لپتاپ‌های مقاوم جهت ارتباط بهتر جهت استفاده مرورگر EsriArcGIS دربرنامه‌های موبایل به‌کار می‌رود. برای عملیات میدانی، کاربرد محلی ازنقشه‌به وسیله لایه‌های کاشی ذخیره شده از زیرساخت‌های منطقه ساده ازصفحه‌های ورقه ای در ۱۱ اینچ با ۱۷ اینچ، کتاب ۲۰۰ فوتی مقیاس نقشه که دروسیله‌نقلیه نگهداری می‌شود استفاده شده است.

پرسنل‌GIS با خدمات اطلاعات جهت آماده‌سازی سرورها برای نصب و راه‌اندازی پروژه ArcGIS در سال ۲۰۱۸ کارکردند. مجوزهای نامحدود ناحیه این امکان را فراهم می‌کندکه فرصتهای بیشتری را برای اشتراک‌گذاری داده‌های‌GIS باهریک ازکارکنان ناحیه داشته‌باشد. در سال۲۰۱۹، پرسنل GIS صفحه نشت برای نقشه‌های GIS ایجاد،اپلیکیشن، ویاکاربرد داده سازمانی سایت EsriArcGIS ساخته شد. این قابلیت به‌آنها این امکان را‌داده که به‌راحتی اطلاعات را به همه پرسنل ناحیه منتقل‌کنند.

پرسنل‌GIS در‌حال‌حاضراز دیدگاه ArcGIS و نقشه ۱۲۳ArcGIS در استقرار سازمانی ArcGIS استفاده می‌کنند. دردیدگاه ArcGIS برای بررسی داده‌های اصلی سیستم فاضلاب استفاده‌شد. نتایج بلافاصله نشان دادکه برخی از شبکه‌های فاضلاب دارای درجه‌شیب بسیاربالایی‌هستند. پرسنل‌GIS دریافتندکه‌دیدگاهی برای بررسی‌سریع برای کنترل کیفیت داده‌ها به‌خوبی کارمی‌کند. برنامه‌هایی که برای استفاده ازاین دیدگاه به‌عنوان ارائه ابزار، باتعامل بین‌کارتها برای داده‌های فضایی وغیرفضایی در حال انجام است. چون ایجاداین کارتها برای دیدگاه آمارفضایی آسان است، این منطقه همچنین ازاین دیدگاه‌ها برای گزارش‌های سالانه سیستم‌های خودبرای محاسبه مایل درهرقطرلوله، درصدلوله براساس‌قطر، درصدسن‌لوله، طول‌کل جانبی وغیره استفاده می‌کند. پرسنل برای تعمیر ونگهداری تأسیسات از نقشه‌برداری۱۲۳برای نظارت استفاده خواهند کرد.

برنامه تصفیه آب ناحیه‌شرقی جهت آموزش عمومی احداث‌و‌مشارکت مشترک بین‌منطقه آب‌شهری سدپادر، شهرستان‌سن‌دیگو، شهرالکاجان[۱]، و منطقه آب هلیکس[۲] ایجادشد. برنامه‌جدید، محلی ، پایدار، و تأمین‌آب‌آشامیدنی علیه‌خشکسالی بااستفاده ازفن‌آوری روزبرای تصفیه آب‌بازیافتی ایجاد شد.

سدپادرهمچنین باشرکایEsri پلتفرم سازمانیArcGIS سدپادرتعامل‌کرده است.

برنامه‌تعمیر و نگهداری تلویزیون_ مداری‌فاضلاب‌(CCTV) نرم‌افزار Wincan با دسکتاپ ArcGIS ادغام شده تا نشان دهد کدام شبکه فاضلاب موردبررسی دوربین قرارگیرد.Wincan همچنین درحال توسعه یک‌برنامه فلاشینگ با استفاده ازخدمات نقشه‌برداری۱۲۳ و ایجاد داشبورد است.برای پارک دریاچه‌های سانتی برنامه‌های تعمیر و نگهداری، شهرسبز GIS استفاده شد. گروه تکنولوژی‌های جغرافیایی داده‌های قدیمی را انتقال داده و گردآوری برنامه ،نمایشگر طراحی برنامه وب، داشبورد عملیات ArcGIS درداشبوردها، و یک‌پروژه نیروی‌کارArcGIS برای تخصیص وظایف ایجادکردند.

 

درسال ۲۰۱۷، منطقه توسعه‌یافته DigAlert برنامه‌های کاربردی Online ArcGIS که باعث صرفه جویی در وقت و هزینه گروه بازرسی شد. این صرفه‌جویی به دو بازرس اجازه‌داد تا بازرسی‌های روزانه خود را تکمیل و به بلیط‌های DigAlert پاسخ دهند.

آلن‌کارلیسله[۳] مدیرعامل و مدیرکل، حوزه آب شهرداری سدپادرمی‌گوید: قدرت داده‌های مکانی و تجزیه‌و‌تحلیل نوک انگشتان کارمندان که باعث کارایی بیشتروتصمیم‌گیری بهتر می‌شوند. به ما امکان می‌دهد به‌طورمؤثری به‌جامعه خودخدمت‌کنیم. داشتن یک‌تیم مدیریتی حمایت ازGIS درعمل برای کل‌سازمان،کلیدموفقیت سدپادراست. ارائه داده‌ها، نقشه‌های وب، و کاربردهایی برای حوزه و استفاده از محل کار در نهایت به عملکردکل منطقه به‌شیوه‌ای کارآمدتر و مؤثرتر کمک می‌کند.

در ابتدا این گزارش به‌عنوان‌«GIS سازمانی برای پشتیبانی ازکارایی درسراسرسازمان» در Esri.com2020 ایجاد شد. همه‌ی تصاویر کشورها ازکلن لارسن[۴] و منطقه آب شهری سدپادر مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.


[۱] El Cajon

[۲] Helix

[۳] Allen Carlisle

[۴] Colleen Larsen

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانهدربارهتماسارتباط با ما