شبکه برق داده‌ها فوری واردArcGIS می‌شوند. باسیستم‌جدید، یکپارچگی جدید، مردم مجبور به استفاده از ده‌برنامه مختلف نیستند.

وانته[۱] می‌گوید: اکنون آنها با یک نقشه می‌توانندآنچه‌را که‌درآنجادرحال وقوع است را تجسم‌کنند. اگر تغییرات دمایی غیرمنتظره درهریک از اجزای شبکه رخ‌دهد، سیستم جدید هشدارهایی را برای بررسی بیشتربه تیم خدمات ارسال می‌کند. برای مثال افزایش دمای همراه باافزایش‌بارنشان‌دهنده مشکلی است که خدمات‌رفاهی می‌تواندپاسخ سریع‌داده‌وآن‌رابرطرف نماید.

الویا عرضه سنسورهای هوشمند خود را از ۲۰ برنامه اولیه به ۲۰۰۰ افزایش داده است.‌این شرکت آنها را به ترانسفورماتورها و به‌بیش از ۱۰۰سوئیچ برق در پست‌های مختلف اضافه می‌کند. علاوه برسنجش دما، تیم الویا[۲] همچنین سنسورها را برای کاربرد موارد مختلف آزمایش می‌کند.

یکی ازمواردمهم تشخیص نشت، هشدار اولیه جهت جلوگیری ازجاری‌شدن سیل‌نیازبه‌پمپاژ زیرزمینی داردکه می تواند برای کارگران پرهزینه‌و‌خطرناک باشد.‌یکی ازموارد مهم سنسورهای مجاورتی روی ترانسفورماتورها،که ترانسفورماتورها چه‌زمانی باید تمیز شوند، و درورودی‌ها،که‌ازبسته‌ها مانند درها اطمینان حاصل می‌کند. به‌طورمؤثر موجب کاهش خطرات امنیتی می‌شود را کاهش می‌دهد.

تقریباً، بلافاصله، الویاراه‌حل جدیدنتایج سنسورهوشمند را ارائه داد. قابلیت‌های اطلاعاتی موقعیت مکانی جدید، ارتباطات شرکت‌ها، همکاری‌و‌توزیع جهان‌واقعی داده‌ها را در زمان‌واقعی با تیم‌های مفید خود تقویت‌کرده است.

نییمون[۳] می‌گوید: هدف نهایی ارائه مداوم همیشگی خدمات است. با GIS،ما در حال ایجاد تجربه‌ای بهتر برای مشتری هستیم، و اگر بتوانیم از قطع‌شدگی برق جلوگیری کنیم کار بزرگی انجام داده‌ایم.

 

 

 

ترکیبی از حسگرهای بی‌سیم هوشمندوArcGIS به الویا امکان تجسم‌و‌تجزیه‌و‌تحلیل تمام شرایط در زمان‌واقعی با استفاده از داشبورد‌GIS را‌می‌دهد. پرسنل می‌توانند به‌سرعت تغییرات غیرمنتظره در شاخص‌های عملکردمفیدپایه را قبل ازتبدیل به‌مشکلات جدی‌ترشناسایی کنند. به‌تازگی، این رویکرد پیشگیرانه به‌میزان قابل‌توجهی تعمیرات اضطراری، تعمیرات‌و‌نگهداری که معمولاً‌گرانتر ازحدمعمول بوده، کاهش داده است.

دریک‌مثال، تیم‌خدماتی از روش‌های دستیابی سنتی استفاده کرده تا مشخص کنند مدارشکن نیاز به تعمیرات اساسی ندارد. علاوه‌براین، پس از انرژی مجدد،حسگرها افزایش دمای بیش‌ازحدانتظار، و مداردرحال‌شکستن و ازکارافتادن می‌باشدرا نشان می‌دهد. سیستم جدید نظارتی به اعضای تیم عملیات هشدار فوری داد.‌با این اطلاعات، تیم به‌سرعت برروی بخشی ازتجهیزاتی که‌باعث افزایش دما می‌شود، تمرکزکرده و به‌راحتی علت اصلی راشناسایی کردند. اگرچه این رویکرد درحال‌بررسی ابتدائی موج‌شکن می‌باشد، اما تیم‌تحقیقاتی براساس بینش جدیدی که شبکه‌حسگرهای هوشمند ارائه کرده‌بود کل موج‌شکن راتغییردادند.

این گزارش در ابتدا به‌عنوان‌” تسریع آینده دیجیتال برای صنعت‌برق[۴]” در ESRI.com,2020 ظاهرشد. تصاویر متعلق به‌الویا هستند،مگراینکه خلاف آن ثابت شده‌باشد.

انتقال از  CADبه ArcGIS

خدمات‌رفاهی آستین

خدمات‌رفاهی آستین[۵] متعلق به جامعه، خدمات شهری غیردولتی توزیع برق، گاز طبیعی ، و آب به آستین، مینه‌سوتا[۶]،جامعه‌ای بابیش از ۲۳۰۰۰ نفررا فراهم می‌کند. برای سالها، خدمات‌رفاهی داده های آن در طراحی به‌کمک‌کامپیوتر(CAD) گزارش شده‌است. هنگام مواجه‌با نیازهای جدیدملزومات قانونی برای ردیابی وترسیم‌، همراه بسیاری ازپیشرفت‌های دیگر، باعث شدکه‌خدمات رفاهی‌آستین از اتوکد به‌‌ARCGISتغییرکند. با انجام این‌کار، شرکت‌ESRI داده‌های خودرا به‌مدل داده‌های کاربردی ابزارویژه‌صنعت گازومدل‌داده خط‌لوله‌انتقال داد‌(UPDM). خدمات‌آستین راه‌حل‌هایی از‌خدمات ArcGIS به‌مدیریت شبکه‌پیاده‌سازی کرد. با این‌مزایا، خدمات‌آستین با‌سایر قابلیت‌های‌ArcGIS ترکیب‌شده، خدمات‌آستین با بهترین آدرس متداول خودوبا الزامات عملیات درحال ظهورقرارداده است.

تمایل‌به‌افزایش کارایی برق،مانند مدیریت خاموشی،نقشه‌های دستگاه تلفن‌همراه،ومدیریت مفید،همچنین درتصمیم برای تغییربه GIS نقش داشت.با CAD، آنچه که مشاهده می‌کنید اساساً فقط یک‌تصویر رادریافت‌کرده و داده‌ها غیرقابل استفاده هستند. GISدارای ارائه بیشتراست. شماحالا می‌توانید تصاویری که‌تمام قسمت‌ها قابل‌دیدن می‌باشدمشاهده‌کرده، ومی توانیدداده رادربسیاری روش‌ها استفاده‌کنید. نه تنها این ابزار می‌توانداز قابلیت‌های‌GIS جهت ردیابی و ترسیم استفاده کند، این فن‌آوری همچنین پرسنل شرکت‌گاز درمحل‌کار‌و‌حوزه فعالیت خود به‌خوبی وظایف خود را انجام دهند.برای مثال، آیا تغییری درفراخوانی تجهیزات وجوددارد، این ابزار توانایی شناسایی اجزای آسیب دیده داده‌ها و نمایش‌محل‌قرارگیری آنها جستجوکند.

خدمات آستین GIS سازمانی را براساس پلت‌فرم ARCGIS پیاده‌سازی کرد. تغییرشامل پروژه               ArcGIS و سایر اجزایArcGIS مانندArcGIS Pro می‌باشد.‌دراین‌زمینه، نیروی کار به برنامه‌های پردازشی مانند گردآوری‌ArcGIS ، نقشه‌برداری ۱۲۳ ArcGIS ، وکاوشگر ArcGIS پرداخت. داده های جمع‌آوری شده با برنامه‌های کاربردی را می‌توان مستقیماً‌در‌GIS‌سازمانی فوری بین همه کاربران دردفتروحوزه‌کاری پست کرد.در زمینه گسترده‌تر، راه‌حل جدید قابلیتهایی را برای برق،گاز طبیعی و توزیع آب فراهم می‌کند. خدمات آستین همچنین مدیریت خدمات شبکه ArcGIS راه حلی برای ساخت مدل‌هایی از سه ابزار شبکه‌ای فراهم کرده است.

درمرحله عملیاتی فاز خدمات‌رفاهی آستین به‌طور‌منظم از CAD به GIS پیشرفت‌کرد.این طرح به خدمات اجازه تکمیل هرمرحله از پروژه جهت‌بهره‌مندی ازمزایای آن‌را می‌دهد.این ابزار همچنین توانایی ادغام راه‌حل جدید مبتنی برGIS با سیستم‌های دیگر، از جمله حفظ مشتری و صورتحساب NISC را داراست.

 

[۱] Vatne

[۲] Elvia

[۳] Nymoen

[۴] Accelerating a Digital Future for the Power Industry

[۵] Austin

[۶] Minnesota

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانهدربارهتماسارتباط با ما