هواشمندانه تر


هواشمندانه تر

همانطور که در بالا توضیح داده شد، نمره گذاری و وزن دهی دو مرحله مهم در MCDA است. وزن کردن شاید سخت ترین مرحله قضاوت باشد. در عمل، همیشه برای تصمیم گیرندگان استفاده از مقادیر عددی دقیق برای بیان اهمیت نسبی معیارهای مختلف آسان نیست. SMARTER (تکنیک ساده رتبه بندی چند ویژگی-بهره برداری از رتبه ها) روشی را برای شناسایی مجموعه ای از وزنه ها ارائه می دهد که نمایانگر همه ترکیبات احتمالی وزن است ، که مرتبه رتبه اهمیت معیارها را حفظ می کند.

SMARTER یک روش تقریبی مبتنی بر روش استخراج برای وزن است که توسط ادواردز و بارون (۱۹۹۴) توسعه یافته است. این روش شامل نه مرحله است :

  • شناسایی هدف تصمیم گیری و تصمیم گیرندگان که ارزشها یا قضاوتهای آنها باید استخراج شود و از امکانات آنها حداکثر استفاده شود.
  • اخذ لیستی از معیارهای مربوط به هدف استخراج ارزش از تصمیم گیرندگان
  • شناسایی جایگزین ها یا نتایج اقدامات احتمالی برای ارزیابی و ایجاد سلسله مراتب MCDA
  • ارزیابی اینکه هر جایگزین در هر معیار چقدر خوب عمل می کند.
  • حذف جایگزین های تحت سلطه (یعنی آنهایی که دارای عملکرد بالا هستند) به منظور کاهش تعداد کل جایگزین ها
  • تبدیل معیارهای دستیابی به هر گزینه در هر معیار به یک نمره ارزشی ، با ۰ نشان دهنده بدترین نمره محتمل و ۱ بهترین نمره قابل قبول
  • استخراج مرتبه رتبه معیارها
  • محاسبه وزن برای هر معیار بر اساس ترتیب رتبه
  • محاسبه نمرات کلی جایگزین ها با استفاده از مدل افزودنی خطی در معادله ۹-۱

SMARTER از روش مرکز برای تخمین مجموعه وزن ها بر اساس رتبه بندی معیارها استفاده می کند. روش سانتروئید وزن ها را به صورت زیر اختصاص می دهد. فرض کنید W1 وزن مهمترین معیار، W2 وزن دومین معیار مهم و غیره باشد. برای n معیار:

بر اساس مطالعات شبیه سازی ادواردز و بارون (۱۹۹۴) ، SMARTER بهترین جایگزین های موجود را در ۷۵-۸۵ درصد موارد پیدا می کند. به طور خاص ، هنگامی که بهترین جایگزین پیدا نشود ، متوسط ​​از دست دادن نمره کلی تنها ۲ درصد است. با توجه به اینکه برآورد وزن تصمیم گیرندگان دقیق نیست ، این روش می تواند بسیار مثر باشد. ترتیب رتبه بندی یک کار تصمیم گیری است که آسان تر از ایجاد وزن های عددی است. با استفاده از تقریبی معمولی، SMARTER ناراحتی را که بسیاری از مردم هنگام مجبور به اختصاص اعداد سخت (وزنه) به قضاوت های ذهنی احساس می کنند، کاهش می دهد. با این حال رتبه بندی سفارش به تصمیم گیرندگان این فرصت را نمی دهد که اهمیت نسبی معیارهایی را که طی آن بینش ها می توانند ظهور کنند ، با دقت بسنجند. مطالعه موردی ۴ درفصل ۱۰ نمونه ای از کاربرد SMARTER برای اختصاص زمین نیشکر در شمال کوئینزلند استرالیا را ارائه می دهد.

جدول ۹-۲ مقیاس مقایسه زوجی (پس از ساعتی ۱۹۹۰)

برگرفته از کتاب کاربرد GISدر محیط زیست

ترجمه:سعید جوی زاده،شهناز تیموری،فاطمه حسین پور فرزانه

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانهدربارهتماسارتباط با ما