Elementor #4475

پکیج آموزشGIS

این برنامه درسی آموزشی GIS طراحی شده است تا علامندان به یادگیری GIS که بر روی تمامی شاخه ها و رشته های مربوط به  GIS فعالیت می کنند، مهارت های لازم برای اجرای وظایف رایج GIS را ارائه دهد. محتوای آموزشی به صورت ماژول سازماندهی شده است.

برای کاربر مبتدی GIS ، ماژول ها طوری طراحی شده اند که به ترتیبی که در صفحه وب ارائه می شوند تکمیل شوند.

کاربران باتجربه تر GIS ممکن است ماژول های مورد علاقه خود را انتخاب کنند که تازه کننده یا موضوعات جدید هستند.

هر ماژول آموزشی شامل ارائه، تمرین عملی و داده های مورد نیاز برای تکمیل تمرین است.

خانهدربارهتماسارتباط با ما