محاسبه TWI

کادر ۷-۵ محاسبه TWI در ArcGIS

کاربردی

برای پیروی از این مثال، ArcMap را شروع کنید و شیب و جریان جریان تولید شده در کادر ۷-۴ را بارگیری کنید. پسوند Spatial Analyst  را فعال کنید. حوضه خاص را محاسبه کنید.
۱) ArcToolBox را باز کنید. در پنجره ArcToolBox ، به Spatial Analyst Tools > Map Algebra بروید و روی Raster Calculator  دوبار کلیک کنید.
۲) در محاوره :  Raster Calculator
الف) عبارت زیر را وارد کنید (به کادر ۴-۱۱ مراجعه کنید) (″flowacc″+۱) * ۴۰ (در اینجا ۴۰ متر) اندازه سلول رستر تجمع جریان است.
ب) رستر خروجی را C:\Databases\GIS4EnvSci\VirtualCatchment\Results\sca  نامگذاری کنید.
ج) روی OK کلیک کنید. رستر حوضه خاص ایجاد شده و به نمای اضافه می شود.

شیب محلی tan(θ) را بر حسب رادیان محاسبه کنید

۳) Raster Calculatorرا باز کنید. در محاوره Raster Calculator :
الف) عبارت زیر را وارد کنید (به مرحله ۲ در کادر ۴-۱۱  مراجعه کنید) Tan(″slope″/۵۷٫۲۹۶)
ب) C:\Databases\GIS4EnvSci\VirtualCatchment\Results\slope_rad را به عنوان نام رستر خروجی وارد کنید.
ج) روی OK کلیک کنید.

محاسبه TWI

۴) Raster Calculator را باز کنید. در گفتگوی Raster Calculator :
الف) عبارت زیر را وارد کنید Ln(″sca″ / ″slope_radians″).
ب) رستر خروجی راC:\Databases\GIS4EnvSci\VirtualCatchment\Results\twi  نامگذاری کنید.
ج) روی OK کلیک کنید. twi ایجاد می شود، همانطور که در شکل ۷٫۲۴ نشان داده شده است. توجه داشته باشید که مناطق مسطح بدون شیب به NoData اختصاص داده می شود.

 

SPI را می توان برای توصیف فرسایش جریان بالقوه در یک نقطه معین استفاده کرد. سطح زمین و فرآیندهای مربوط به منظره هنگامی که TWI و SPI با هم استفاده می شوند، پیش بینی کننده های خوبی برای محل وقوع خندق های زودگذر هستند (مور و همکاران ۱۹۸۸). به عنوان مثال، خندق های زودگذر در جایی که TWI> 6.8 و SPI> 18 برای یک حوضه آبریز نیمه خشک کوچک در استرالیا تشکیل شده است (مور و همکاران ۱۹۸۸) ، و در جایی ایجاد شده اند که TWI> 8.3 و SPI> 18 در حوضه کوچکی در آنتیگوا در کارائیب (سریواستاوا و مور ۱۹۸۹). مقادیر آستانه این شاخص ها به دلیل تفاوت در ویژگی های خاک از مکانی به مکان دیگر متفاوت است (مور و همکاران ۱۹۸۸). مور و نیبر (۱۹۸۹) همچنین از SPI برای شناسایی مناطقی که اقدامات حفاظتی خاک باید برای کاهش اثرات فرسایشی جریان متمرکز انجام شود ، استفاده کردند. شکل ۷-۲۵ نقشه SPI مشتق شده از DEM بدون فرورفتگی ایجاد شده در آن را کادر ۷-۱ نشان می دهد. محاسبه SPI در ArcGIS مشابه محاسبه TWI است که در کادر ۷-۵ توضیح داده شده است.

برگرفته از کتاب کاربرد GISدر محیط زیست

ترجمه:سعید جوی زاده،شهناز تیموری،فاطمه حسین پور فرزانه

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانهدربارهتماسارتباط با ما