سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی برای تصمیم‌گیری گروهی (به سمت GIS مشارکتی) قسمت۴۹


۷٫۲یافته‌ها از دو نوع تجزیه و تحلیل از یک داده

ما از دو استراتژی برای انجام انواع مختلف تحلیل بر روی داده‌های جمع‌آوری‌شده از آزمایش استفاده کرده‌ایم. هر دو تحلیل از «شمارش» کمّی مشاهدات رمزگذاری‌شده استفاده می‌کنند. هدف این دو تحلیل، کشف تفاوت‌ها در یافته‌ها بود. ما انتظار داشتیم که یافته‌ها متفاوت باشد، اما سؤال واقعی این است: «آن‌ها از چه نظر متفاوت هستند؟» اولین نوع تحلیل از دیدگاه سنتی‌تر، از تکنیک‌های تحلیل داده‌های آماری و استنباطی پیروی می‌کند. تحلیل سنتی از سه تکنیک تشکیل شده است: تحلیل واریانس، مدل خطی کلی و آزمون T تفاوت میانگین. نتایج گزارش‌شده در این فصل، خلاصه‌ای از تحلیل کامل‌تر است که در جای دیگر گزارش شده است (یانکوفسکی و نیرجس ۲۰۰۱). در اینجا، ما در مورد جنبه‌های این تحلیل گزارش می‌کنیم تا آن را با تحلیل نوع دوم مقایسه کنیم.

تجزیه و تحلیل داده‌های متوالی اکتشافی توسط ساندرسون و فیشر (۱۹۹۴، ص ۲۵۵) به صورت زیر تعریف شده است: هر شرکت تجربی که به دنبال تجزیه و تحلیل سیستم‌ها باشد، داده‌های محیطی و/ یا رفتاری (معمولاً ثبت می‌شود) در آن‌ها با یکپارچگی متوالی رویدادها حفظ شده است. تحلیل از این قبیل داده (الف) نشان می‌دهد که جست‌وجوی معنای آن‌ها در رابطه با برخی از سؤالات تحقیق یا طراحی، (ب) از نظر روش‌شناختی توسط یک یا چند سنت عملی هدایت می‌شود و (ج) (حداقل در ابتدا) در یک حالت اکتشافی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

تکنیک تحلیل متوالی داده‌های اکتشافی که ما از آن استفاده کردیم، «تحلیل متوالی تأخیر» نامیده می‌شود که در اینجا، به‌عنوان «تحلیل متوالی» از آن یاد می‌شود.

مقدمات و سؤالات تحقیق درج‌شده در جدول ۷٫۱، به‌عنوان چارچوب سازماندهی برای مقایسة استراتژی‌های تحلیل عمل می‌کند. این رویکرد به ما اجازه می‌دهد که در مورد مقایسه از منظر نظری دقیق باشیم؛ زیرا مقدمات، زمینة مفهومی مطالعه هستند. هریک از سؤالات برای تجزیه و تحلیل توسط دو استراتژی در نظر گرفته شده است (جدول ۷٫۲ را ببینید). سؤالاتی که هر استراتژی تحلیلی می‌تواند به آن‌ها بپردازد، با ارجاع به تکنیک برچسب‌گذاری‌شده در ستون مناسب جدول ۷٫۲ نشان داده شده است. جایی که «بدون تجزیه و تحلیل» در جدول ظاهر می‌شود، به این معنی است که تکنیک مربوطه برای پرداختن به آن سؤال مورد استفاده قرار نگرفته (و احتمالاً نمی‌تواند مورد استفاده قرار گیرد). با ارجاع به مدخل‌های جدول (شاید به‌طور کلی چندان تعجب‌آور نباشد)، هیچ‌یک از راهبردهای تحلیل نمی‌توانند به همة سؤالات تحقیق بپردازند. شگفت‌آورتر این است که تنها چهار سؤال تحقیق توسط هر دو مورد بررسی قرار گرفته است؛ یعنی سؤالات ۱٫۱، ۳٫۱، ۴٫۱ و ۴٫۲ (این‌ها به صورت پررنگ نشان داده شده‌اند). درنتیجه، این‌ها چهار سؤال پژوهشی هستند که در بخش‌های فرعی بعدی، مقایسة تحلیلی را با جزئیات بیشتر مورد بحث قرار خواهیم داد.

ابتدا، نتایج تحلیل هر استراتژی را ارائه کرده و سپس، استراتژی‌ها را با استفاده از معیارهای مطابقت ویژگی رابطة معرفی‌شده در فصل ۴ با هم مقایسه می‌کنیم. همان‌طور که قبلاً بحث شد، معیارهای مطابقت ویژگی رابطه، شامل ۱۰ ویژگی است که ماهیت به دست آوردن اطلاعات را در یک تجزیه و تحلیل توصیف می‌کند (برینبرگ و مک گراث، ۱۹۸۵). هریک از ۱۰ ویژگی در یک جدول مقایسه بررسی می‌شود تا حسی از به دست آوردن اطلاعات برای تجزیه و تحلیل مربوطه ارائه شود.

در هر دو تجزیه و تحلیل، داده‌ها (کدها) در سطح بالای سیستم کدگذاری جمع می‌شوند تا تفسیر نتایج را ساده کنند؛ اگرچه ما چیزی را در قدرت تبعیض‌آمیز روابط از دست می‌دهیم.  تصمیم کدهای دادة کمکی «MAPS، MCDM، TABT و CONS» هستند. کدهای روابط کاری گروه، «GW و GWC» هستند. کدهای دادة توابع تصمیم، «PE، CI، CV، CP، EA و SA» هستند.

جدول ۷٫۲انواع تجزیه و تحلیل برای سؤالات تحقیق مشابه

جدول ۷٫۲ ادامه یافت.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانهدربارهتماسارتباط با ما