دوره آموزش سنجش از دور و GIS در منابع طبیعی

دوره آموزش سنجش از دور و GIS در منابع طبیعی

مقدمه دوره آموزش سنجش از دور و GIS در منابع طبیعی

دوره آموزش سنجش از دور و GIS در منابع طبیعی، به عنوان یکی از مهمترین دوره‌های آموزشی در زمینه علوم زمین و منابع طبیعی شناخته می‌شود. با توجه به روزافزونی تکنولوژی‌های سنجش از دور و GIS، نیاز به تخصص‌های مربوط به این حوزه‌ها در حوزه منابع طبیعی نیز رو به افزایش است.

این دوره آموزشی، دانشجویان و علاقه‌مندان به حوزه منابع طبیعی را با مفاهیم اساسی سنجش از دور و GIS آشنا می‌کند و آن‌ها را با روش‌های مختلف انجام تحلیل‌های مکانی و مدل‌سازی مربوط به منابع طبیعی، مانند آب، خاک، آتش‌سوزی و تغییرات اقلیمی، آشنا می‌کند.

این دوره شامل مباحثی از جمله پردازش تصاویر ماهواره‌ای، ساخت و تحلیل داده‌های GIS، مدل‌سازی ۳D و تحلیل هیدرولوژیکی و اقلیمی است. این دوره، دانشجویان را در استفاده از نرم‌افزارهای مختلف GIS و سنجش از دور، از جمله ERDAS Imagine، ArcGIS، ENVI و GRASS GIS، آموزش می‌دهد.

هدف از این دوره آموزشی، آموزش دانشجویان در انجام تحقیقات و پروژه‌های مربوط به منابع طبیعی با استفاده از داده‌های سنجش از دور و GIS است. با گذراندن این دوره، دانشجویان قادر خواهند بود تا با استفاده از روش‌های پیشرفته سنجش از دور و GIS، به تحلیل و بررسی مسائل مربوط به منابع طبیعی، مانند تغییرات اقلیمی، کاهش تنوع زیستی و مدیریت منابع آب و خاک، بپردازند.

این دوره آموزشی، به دانشجویان این امکان را می‌دهد تا با مفاهیم اساسی سنجش از دور و GIS آشنا شوند و با استفاده از این دانش، به پایان رساندن پروژه‌های پیچیده و متنوعمرتبط با حوزه منابع طبیعی، کمک می‌کند. به علاوه، این دوره به دانشجویان در کسب مهارت‌های لازم برای شغلی موفق در صنایع مختلف، از جمله مدیریت آب و خاک، مدیریت منابع طبیعی، برنامه‌ریزی شهری و اقلیمی، کمک می‌کند.

با توجه به اینکه سنجش از دور و GIS، در حال حاضر در بسیاری از حوزه‌های صنعتی و تحقیقاتی استفاده می‌شود، این دوره آموزشی به دانشجویان این امکان را می‌دهد تا با مهارت‌های لازم برای کار در این حوزه‌ها، به شغلی پر درآمد و موفق دست یا در تحقیقات علمی موفق شوند. در نتیجه، دوره آموزش سنجش از دور و GIS در منابع طبیعی، به عنوان یکی از مهمترین دوره‌های آموزشی در حوزه علوم زمین و منابع طبیعی، برای علاقه‌مندان به این حوزه و دانشجویانی که در این حوزه فعالیت می‌کنند، بسیار حائز اهمیت است.

سرفصل دوره آموزش سنجش از دور و GIS در منابع طبیعی

کاربردهای فناوری‌های جغرافیایی و اطلاعاتی در دستیابی به اهداف توسعه پایدار
۱٫۱ مقدمه
۱٫۲ اهداف توسعه پایدار
۱٫۲٫۱ اهداف
۱٫۲٫۲ شاخص توسعه پایدار (SDGI) و دیدگاه جهانی آن
۱٫۲٫۳ تأثیر ویروس کووید-۱۹ بر اجرای SDGs
۱٫۳ اهمیت و دامنه فناوری جغرافیایی در اجرای SDGs
۱٫۴ کاربرد تکنیک‌های جغرافیایی در دستیابی به SDGs
۱٫۵ کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در دستیابی به SDGs
۱٫۵٫۱ کاربرد داده بزرگ
۱٫۵٫۲ کاربردهوش مصنوعی
۱٫۵٫۳ کاربرد اینترنت اشیا
۱٫۶ ادغام فناوری جغرافیایی با ICT و اهمیت آن
۱٫۷ مشکلات یا چالش‌ها
۱٫۷٫۱ چالش‌های مرتبط با داده
۱٫۷٫۲ کمبود زیرساخت فناوری
۱٫۷٫۳ نیروی متخصص / آموزش‌دیده
۱٫۷٫۴ کمبود آگاهی
۱٫۷٫۵ دیگر موارد
۱٫۸ نتیجه‌گیری

آموزش gis در منابع طبیعی

۲- مقایسه الگوریتم‌های Maximum Likelihood، شبکه‌های عصبی و Random Forests در طبقه‌بندی چشم‌انداز شهری
۲٫۱ مقدمه
۲٫۲ منطقه مورد مطالعه
۲٫۳ روش‌شناسی
۲٫۳٫۱ پیش‌پردازش
۲٫۳٫۲ الگوریتم‌های طبقه‌بندی
۲٫۳٫۳ طبقه‌بندی تصویر
۲٫۴ نتایج و بحث
۲٫۴٫۱ مقایسه دقت کلی
۲٫۴٫۲ مقایسه دقت تولیدکننده و کاربر
۲٫۵ نتیجه‌گیری

۳- مدیریت بحران سیلاب با کمک جمعیت
۳٫۱ مقدمه
۳٫۲ پس‌زمینه داده‌های جمعی
۳٫۳ چالش‌ها و فرصت‌های مرتبط با داده‌های جمعی
۳٫۴ کاربردهای داده‌های جمعی
۳٫۵ کیفیت و عملکرد داده‌های جمعی
۳٫۵٫۱ معتبر بودن داده‌های جمعی
۳٫۵٫۲ ارتباط داده‌های جمعی با موضوع
۳٫۶ مطالعه موردی: مدیریت بحران سیلاب
۳٫۶٫۱ در دسترس بودن مکان داده‌های جمعی
۳٫۶٫۲ تجزیه و تحلیل معتبریت داده‌های جمعی: مدل مبتنی بر شبکه بیزین ناوردایی برای شناخت داده‌های جمعی
۳٫۷ نتیجه‌گیری

۴- داده‌های کلان زمینی جغرافیایی و تجزیه و تحلیل داده‌های شهری
۴٫۱ مقدمه
۴٫۲ داده‌های کلان زمینی و ویژگی‌های آن‌ها
۴٫۳ منابع داده‌های کلان زمینی
۴٫۴ پلتفرم‌های موجود برای پردازش و مدیریت داده‌های کلان زمینی
۴٫۵ تجزیه و تحلیل داده‌های کلان زمینی
۴٫۶ داده‌های کلان زمینی و مطالعات شهری
۴٫۷ تحلیل داده‌های کلان شهری به سوی جامعه ۵.۰
۴٫۸ چالش‌ها و راه حل به جلو

۵- تحلیل مقایسه‌ای رویدادهای خشکسالی مکانی-زمانی با استفاده از سنجش از دور و شاخص‌های استاندارد شده بارش در ممر خشک آمریکای مرکزی
۵٫۱ مقدمه
۵٫۲ مطالعه موردی
۵٫۳ روش‌شناسی
۵٫۳٫۱ جمع‌آوری داده‌ها
۵٫۳٫۲ محاسبه خشکسالی
۵٫۳٫۳ شاخص‌های نظارت بر گیاهان خشکسالی
۵٫۳٫۴ شاخص تفاوت نرخ گیاهی NDVI
۵٫۳٫۵ شاخص وضعیت گیاهی VCI
۵٫۳٫۶ شاخص‌های خشکسالی اقلیمی
۵٫۳٫۷ نظارت مکانی-زمانی
۵٫۴ نتایج و بحث
۵٫۴٫۱ شاخص خشکسالی اقلیمی
۵٫۴٫۲ شاخص‌های نظارت بر گیاهان خشکسالی
۵٫۴٫۳ رویکرد مکانی-زمانی
۵٫۴٫۴ پیگیری خشکسالی
۵٫۵ نتیجه‌گیری
۵٫۶ توصیه‌ها

۶- کاربرد ابزارهای GIS و شناسایی از دور در ارزیابی خشکسالی با استفاده از داده‌های ماهواره‌ای و زمینی
۶٫۱ مقدمه
۶٫۲ مواد و روش‌ها
۶٫۲٫۱ منطقه مورد مطالعه
۶٫۲٫۲ تجزیه و تحلیل آماری
۶٫۲٫۳ تجزیه و تحلیل ترکیب بارش
۶٫۲٫۴ شاخص استاندارد شده بارش (SPI)
۶٫۲٫۵ داده‌های ماهواره‌ای
۶٫۲٫۶ شاخص وضعیت گیاهی VCI
۶٫۳ نتایج و بحث
۶٫۳٫۱ تجزیه و تحلیل ترکیب بارش
۶٫۳٫۲ شاخص استاندارد شده بارش (SPI)
۶٫۳٫۳ تجزیه و تحلیل شاخص وضعیت گیاهی VCI
۶٫۴ نتیجه‌گیری

آموزش gis در منابع طبیعی

۷- تعیین عملکرد برداشت برنج با استفاده از شاخص مساحت برگ (LAI) در ایران
۷٫۱ کشت برنج در ایران
۷٫۲ انواع کشت برنج در ایران
۷٫۲٫۱ روش کاشت تراکمی
۷٫۲٫۲ روش کاشت مستقیم
۷٫۳ شاخص‌های اندازه‌گیری عملکرد برداشت برنج به روش از دور
۷٫۴ شاخص مساحت برگ (LAI)
۷٫۵ تشخیص کشت برنج با استفاده از روش سنجش از دور
۷٫۵٫۱ طبقه‌بندی بدون ناظر
۷٫۵٫۲ طبقه‌بندی با ناظر
۷٫۶ تعیینعملکرد برداشت برنج
۷٫۷ ارزیابی نتایج عملکرد برداشت برنج
۷٫۸ بحث و نتیجه‌گیری
منابع

۸- مدل‌سازی فرسایش خاک با استفاده از سنجش از دور و GIS
۸٫۱ مقدمه
۸٫۲ منطقه مورد مطالعه
۸٫۳ روش‌شناسی
۸٫۳٫۱ مدل‌سازی فرسایش با استفاده از RUSLE
۸٫۳٫۲ مدل‌سازی فرسایش با استفاده از مدل MMF
۸٫۳٫۳ ضریب تحویل ذرات رسوبی (SDR)
۸٫۳٫۴ اعتبارسنجی مدل
۸٫۴ نتایج و بحث
۸٫۴٫۱ خسارت خاک با مدل RUSLE
۸٫۴٫۲ خسارت خاک با مدل MMF
۸٫۵ نتیجه‌گیری

۹- نقشه‌برداری شدت تخریب بر اساس کاربری زمین مختلف در مناطق خشک: مطالعه مورد حوضه آبخیز بوحامد در جنوب تونس
۹٫۱ مقدمه
۹٫۲ منطقه مورد مطالعه که با مشکلات بیابان‌زایی مواجه است
۹٫۲٫۱ اقلیم خشک و زمین‌شناسی شکنندگی آسیب‌پذیر
۹٫۲٫۲ سکونت انسانی باستانی و تغییرات آن
۹٫۳ روش شناسی نقشه برداری تخریب خاک بر اساس سنجش از دور و GIS
۹٫۳٫۱ داده‌ها و ابزارها
۹٫۳٫۲ روش نقشه برداری تخریب خاک
۹٫۴ بررسی و ارزیابی شدت تخریب در حوضه بوحامد
۹٫۴٫۱ نقشه برداری وضعیت سطح با استفاده از شاخص‌های طیفی
۹٫۴٫۲ نقشه برداری الگوهای سکونت انسانی
۹٫۴٫۳ تعیین شدت تخریب
۹٫۴٫۴ ارزیابی وضعیت بیابان‌زایی با تعیین سطح حساسیت: نقشه خلاصه
۹٫۵ بحث
۹٫۶ نتیجه‌گیری
۹٫۷ توصیه‌ها

آموزش gis در منابع طبیعی

۱۰- قابلیت استفاده از داده‌های مدل گلوبال لند اواپوریشن آمستردام برای ارزیابی خشکسالی فضایی-زمانی در حوضه آبریز
۱۰٫۱ مقدمه
۱۰٫۲ مواد و روش‌ها
۱۰٫۲٫۱ مطالعه موردی
۱۰٫۲٫۲ مدل WEAP
۱۰٫۲٫۳ داده‌های GLEAM
۱۰٫۲٫۴ شاخص استاندارد شدهتبخیر و تعرق محیطی و بارش (WEPSI)
۱۰٫۲٫۵ تنظیم آزمایشی
۱۰٫۳ نتایج و بحث
۱۰٫۳٫۱ محاسبه و ارزیابی عملکرد WEPSI
۱۰٫۳٫۲ اعتبار یک مجموعه داده جهانی ET برای کاربردهای محلی WEPSI
۱۰٫۴ نتیجه‌گیری

۱۱- برآورد مورفولوژی دریاچه های کم عمق داخلی برای مطالعه موردی دریاچه نمک سامبار، سایت رامسار ۴۶۴، هند، بر پایه حسگری از دور
۱۱٫۱ – مقدمه و زمینه
۱۱٫۱٫۱ – چرا مورفولوژی دریاچه؟
۱۱٫۲ – استنادات مهم از ادبیات درباره اهمیت مورفولوژی دریاچه
۱۱٫۳ – مواد و روش‌ها
۱۱٫۳٫۱ – منطقه مورد مطالعه – شرح کلی
۱۱٫۳٫۲ – پیش پردازش تصویر
۱۱٫۳٫۳ – استخراج سطح آب
۱۱٫۳٫۴ – محاسبه پارامترهای مورفولوژیک دریاچه
۱۱٫۴ – نتایج و بحث
۱۱٫۴٫۱ – مساحت سطح آبی دریاچه (A) یا (a)
۱۱٫۴٫۲ – بیشترین طول (Lmax)
۱۱٫۴٫۳ – بیشترین عرض (Bmax) و عرض میانگین (overlineB)
۱۱٫۴٫۴ – عمق آب دریاچه (حداکثر عمق Dmax) و (عمق میانگین overlineD)
۱۱٫۴٫۵ – حجم دریاچه (V) و فاکتور شکل (Vd)
۱۱٫۴٫۶ – نسبت دینامیکی (DR)، مناطق فرسایش و حمل و نقل و مناطق تجمع (Ao)
۱۱٫۵ – نتیجه‌گیری
منابع

۱۲- حسگری از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در پایش فضایی منابع آبی: یک مطالعه موردی در حوضه دریاچه لوکتاک، هند
۱۲٫۱ – مقدمه
۱۲٫۲ – طبقه بندی و پخش مرطوبات
۱۲٫۲٫۱ – طبقه بندی رامسار
۱۲٫۲٫۲ – طبقه بندی مرطوبات در هند
۱۲٫۲٫۳ – پخش مرطوبات در هند
۱۲٫۳ – محرک‌های تغییر در شرایط مرطوبات
۱۲٫۴ – تکنیک‌های مدلسازی تغییر کاربری اراضی (LULCC)
۱۲٫۴٫۱ – مبتنی بر بردار CA (VEC-GCA)
۱۲٫۴٫۲ – CA-SVM
۱۲٫۴٫۳ – CA-MCE
۱۲٫۵ – مطالعه موردی مرطوبات علفی (Phumdis) و مرطوبات در حوضه دریاچه لوکتاک، منیپور، هند
۱۲٫۶ – نتایج
۱۲٫۷ – بحث
۱۲٫۸ – نتیجه‌گیری و پیشنهاد

آموزش gis در منابع طبیعی

۱۳- ترسیم نواحی پتانسیل آب زیرزمینی در یک حوضه رودخانه جنوبی با استفاده از تکنیک های جغرافیایی و فرآیند سلسله مراتبی تحلیلی
۱۳٫۱ – مقدمه
۱۳٫۲ – منطقه مورد مطالعه
۱۳٫۳ – داده ها و روش ها
۱۳٫۴ – نتایج و بحث
۱۳٫۴٫۱ – لیتولوژی
۱۳٫۴٫۲ – ویژگی های زمین شناسی
۱۳٫۴٫۳ – کاربری/پوشش زمین (LU/LC)
۱۳٫۴٫۴ – بافت خاک
۱۳٫۴٫۵ – چگالی خطوط
۱۳٫۴٫۶ – زاویه شیب
۱۳٫۴٫۷ – چگالی زهاب
۱۳٫۴٫۸ – شاخص مرطوبایی توپوگرافیک (TWI)
۱۳٫۴٫۹ – بارش باران
۱۳٫۴٫۱۰ – اهمیت نسبی عوامل
۱۳٫۴٫۱۱ – نواحی پتانسیل آب زیرزمینی (GWPZs)
۱۳٫۴٫۱۲ – بحث
۱۳٫۵ – خلاصه و نتیجه گیری

۱۴- مدیریت مناطق تحت فشار زیست محیطی در حوضه با استفاده از ابزار تصمیم گیری چند معیاره در GIS: یک تکنیک نجیب برای حفظ خاک به منظور کشاورزی
۱۴٫۱ – مقدمه
۱۴٫۱٫۱ – فرسایش بارانی برگشتی
۱۴٫۱٫۲ – فرسایش صفحه ای
۱۴٫۱٫۳ – فرسایش ریل
۱۴٫۱٫۴ – فرسایش گالی
۱۴٫۱٫۵ – فرسایش ساحلی
۱۴٫۲ – فرسایش خاک در هند
۱۴٫۳ – ارزیابی فرسایش خاک
۱۴٫۴ – اولویت بندی حوضه و طراحی اقدامات محافظت از خاک و آب
۱۴٫۵ – کاربرد GIS
۱۴٫۶ – مطالعه موردی
۱۴٫۶٫۱ – ماژول ۱: اولویت بندی
۱۴٫۶٫۲ – ماژول ۲: طرح CAT برای اقدامات محافظت از خاک و آب
۱۴٫۷ – منطقه مورد بررسی و داده های استفاده شده
۱۴٫۸ – نتایج و بحث
۱۴٫۸٫۱ – ماژول ۱: اولویت بندی زیر حوضه ها
۱۴٫۸٫۲ – ماژول ۲: طرح CAT برای اقدامات محافظت از خاک و آب
۱۴٫۹ – نتیجه گیری

۱۵- تکنولوژی جغرافیایی برای برآورد آسیب پذیری فیزیکی ساختار ساختمان ها در برابر خطرات طبیعی
۱۵٫۱ – مقدمه
۱۵٫۲ – منطقه مورد مطالعه
۱۵٫۳ – روش شناسی
۱۵٫۳٫۱ – شناسایی و ارزیابی خطرات مرتبط
۱۵٫۳٫۲ – تعیین آسیب پذیری فیزیکی ساختمان ها در برابر سیل
۱۵٫۳٫۳ – محاسبه شاخص آسیب پذیری
۱۵٫۴ – ارزیابی ریسک آسیب پذیری فیزیکی ساختمان ها در برابر سیل
۱۵٫۴٫۱ – نتایج ارزیابی خطر
۱۵٫۴٫۲ – نتایج ارزیابی آسیب پذیری
۱۵٫۵ – نتیجه گیری
۱۵٫۶ – جهت دهی های آینده

۱۶- شبیه سازی توان خنک کنندگی فضای سبز شهری با استفاده از حسگری از دور و یکپارچگی GIS مبتنی بر وب در شهرداری پانات نیکوم، تایلند
۱۶٫۱ – مقدمه
۱۶٫۲ – رابطه آب و هوای شهری و فضای سبز
۱۶٫۳ – حسگری از دور برای کیفیت فضای سبز و دمای محلی
۱۶٫۳٫۱ – دمای سطح زمین (LST)
۱۶٫۳٫۲ – شاخص نرمال شده تفاوت گیاهی (NDVI)
۱۶٫۴ – یکپارچگی GIS مبتنی بر وب برای شبیه سازی توان خنک کنندگی فضای سبز شهری
۱۶٫۵ – یک مطالعه موردی: شهرداری پانات نیکوم، استان چون بوری، تایلند
۱۶٫۵٫۱ – مروری بر شهرداری پانات نیکوم
۱۶٫۵٫۲ – داده ها و مواد
۱۶٫۵٫۳ – روش شناسی
۱۶٫۵٫۴ – نتایج و نتیجه گیری
۱۶٫۶ – نتیجه گیری
منابع

۱۷- مدل سازی جغرافیایی از هدفمندسازی سیلاب ساحلی به دلیل افزایش سطح دریا و پویایی مناظر: یک مطالعه موردی جزیره ساگار
۱۷٫۱ – مقدمه
۱۷٫۱٫۱ – خطرات طبیعی
۱۷٫۱٫۲ – غرقاب شوریدن ساحلی
۱۷٫۱٫۳ – پویایی کاربری زمین
۱۷٫۱٫۴ – سناریو جهانی و هند
۱۷٫۱٫۵ – اهداف
۱۷٫۲ – داده ها و روش
۱۷٫۲٫۱ – داده ها – مجموعه داده های جهانی و منطقه ای
۱۷٫۲٫۲ – منطقه مورد بررسی و تاریخچه آن با فاجعه های طبیعی
۱۷٫۲٫۳ – تجزیه و تحلیل کاربری زمین با استفاده از مدل های مبتنی بر عامل
۱۷٫۲٫۴ – چارچوب ارزیابی اندازه گیری خطر ساحلی
۱۷٫۲٫۵ – سطوح نسبی تعرض دارایی ها و خانواده ها به سیلاب ساحلی
۱۷٫۳ – نتایج و بحث ها
۱۷٫۳٫۱ – تجزیه و تحلیل کاربری زمین
۱۷٫۳٫۲ – تصویرسازی کاربری زمین
۱۷٫۳٫۳ – تجزیه و تحلیل تعرض ساحلی
۱۷٫۳٫۴ – سطوح نسبی تعرض مبتنی بر الگوی تغییرات کاربری زمین
۱۷٫۴ – بحث و نتیجه گیری

۱۸- تصویرسازی آلودگی نویز سه بعدی (۳D) از طریق مدل‌سازی شهر سه بعدی
۱۸٫۱ – مقدمه
۱۸٫۲ – مدل‌سازی شهری
۱۸٫۳ – چارچوب مدل‌سازی آلودگی نویز سه بعدی
۱۸٫۴ – تصویرسازی آلودگی نویز سه بعدی
۱۸٫۵ – بحث
۱۸٫۶ – نتیجه‌گیری
۱۸٫۷ – توصیه‌ها
منابع

۱۹- تحلیل داده های ماهواره ای دهه‌ای برای نقشه‌برداری خطر سیل: مطالعه موردی شرق اوتارپرادش
۱۹٫۱ – مقدمه
۱۹٫۱٫۱ – اهمیت کار
۱۹٫۱٫۲ – هدف
۱۹٫۱٫۳ – منطقه مورد بررسی
۱۹٫۱٫۴ – اهداف تحقیقاتی
۱۹٫۱٫۵ – داده و نرم افزار استفاده شده
۱۹٫۲ – روش‌شناسی
۱۹٫۲٫۱ – به دست آوردن داده
۱۹٫۲٫۲ – تحلیل داده
۱۹٫۳ – نتایج و بحث‌ها
۱۹٫۳٫۱ – مطالعات غرقاب سیل
۱۹٫۳٫۲ – مطالعات ایستگاه سیل
۱۹٫۴ – یافته‌های کلیدی
۱۹٫۵ – خلاصه
۱۹٫۶ – محدودیت‌ها

آموزش gis در منابع طبیعی

:درباره مدرس دوره آموزش سنجش از دور و GIS در منابع طبیعی

درباره ونوس نصیر فام:

ونوس نصیرفام، پژوهشگر ارشد سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور با کاربرد در منابع طبیعی است. او دارای تحصیلات عالی در رشته‌های مهندسی نرم‌افزار و سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی است. ونوس نصیرفام به‌عنوان یکی از اساتید و پژوهشگران برجسته در زمینه سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی شناخته شده است.

وی تحقیقات زیادی در زمینه‌های مختلف از جمله مدل‌سازی آبخوان، زیست‌محیطی، نقشه‌برداری ماهواره‌ای و سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی انجام داده است. ونوس نصیرفام همچنین کتاب‌های متعددی در زمینه سیستم اطلاعات جغرافیایی به رشته تحریر درآورده است که توسط دانشجویان و پژوهشگران بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرند.

در حال حاضر، ونوس نصیرفام بر روی اهداف توسعه پایدار و GIS و RS کار می‌کند. او به‌عنوان مشاور و استاد برای بسیاری از پروژه‌های مرتبط با سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور فعالیت می‌کند. آموزش‌های وی در زمینه سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور، زبانزد عام و خاص در بین دانشجویان و پژوهشگران ایرانی شناخته شده است. ونوس نصیرفام با پیگری و خدمات به مشتریان، یکی از مشاوران مورد اعتماد در زمینه سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور است.

دوره آموزش سنجش از دور و GIS در منابع طبیعی برای چه کسانی مفید است

دوره آموزش سنجش از دور و GIS در منابع طبیعی برای گروه‌های مختلفی از افراد مفید است. در زیر به برخی از این گروه‌ها اشاره شده است:

 1. دانشجویان علوم زمین و منابع طبیعی: این دوره آموزشی برای دانشجویانی که در حوزه علوم زمین و منابع طبیعی فعالیت می‌کنند، بسیار مفید است. این دوره آن‌ها را با مفاهیم اساسی سنجش از دور و GIS آشنا می‌کند و آن‌ها را به تحلیل مسائل مربوط به منابع طبیعی با استفاده از روش‌های پیشرفته سنجش از دور و GIS، مانند تغییرات اقلیمی، کاهش تنوع زیستی و مدیریت منابع آب و خاک، آماده می‌کند.
 2. پژوهشگران و محققان: دوره آموزشی سنجش از دور و GIS در منابع طبیعی برای پژوهشگران و محققانی که در حوزه منابع طبیعی فعالیت می‌کنند، بسیار مفید است. این دوره به آن‌ها کمک می‌کند تا با استفاده از داده‌های سنجش از دور و GIS، به تحلیل و بررسی مسائل مربوط به منابع طبیعی، مانند تغییرات اقلیمی و کاهش تنوع زیستی، بپردازند.
 3. کارشناسان محیط زیست: دوره آموزش سنجش از دور و GIS در منابع طبیعی برای کارشناسان محیط زیست نیز بسیار مفید است. آن‌ها می‌توانند با استفاده از این دوره، به تحلیل و بررسی مسائل مربوط به منابع طبیعی، مانند آب، خاک، آتش‌سوزی و تغییرات اقلیمی، بپردازند و راه‌حل‌هایی مناسب برای مدیریت منابع طبیعی ارائه دهند.
 4. کارشناسان مدیریت آب و خاک: دوره آموزشی سنجش از دور و GIS در منابع طبیعی برای کارشناسان مدیریت آب و خاک نیز بسیار مفید است. آن‌ها می‌توانند با استفاده از ایندوره، به تحلیل و بررسی مسائل مربوط به منابع آب و خاک، مانند کیفیت آب، شیوع خشکسالی و کاهش تنوع زیستی، بپردازند و راه‌حل‌هایی مناسب برای مدیریت منابع آب و خاک ارائه دهند.
 5. کارشناسان برنامه‌ریزی شهری و اقلیمی: دوره آموزشی سنجش از دور و GIS در منابع طبیعی برای کارشناسان برنامه‌ریزی شهری و اقلیمی نیز بسیار مفید است. آن‌ها می‌توانند با استفاده از این دوره، به تحلیل و بررسی مسائل مربوط به منابع طبیعی در شهرها، مانند تغیرات اقلیمی، کیفیت هوای شهر و مدیریت آب و خاک در مناطق شهری، بپردازند و راه‌حل‌هایی مناسب برای بهبود شرایط محیطی شهرها ارائه دهند.
 6. کارشناسان صنایع: دوره آموزشی سنجش از دور و GIS در منابع طبیعی برای کارشناسان صنایع نیز بسیار مفید است. آن‌ها می‌توانند با استفاده از این دوره، به تحلیل و بررسی مسائل مربوط به منابع طبیعی در حوزه صنعت، مانند مدیریت پسماندها و کاهش آلودگی، بپردازند و راه‌حل‌هایی مناسب برای بهبود شرایط محیطی صنایع۷٫ کارشناسان حوزه انرژی: دوره آموزشی سنجش از دور و GIS در منابع طبیعی برای کارشناسان حوزه انرژی نیز بسیار مفید است. آن‌ها می‌توانند با استفاده از این دوره، به تحلیل و بررسی مسائل مربوط به منابع طبیعی در حوزه انرژی، مانند مدیریت طرح‌های انرژی پاک و مدیریت منابع طبیعی مورد استفاده در صنعت انرژی، بپردازند و راه‌حل‌هایی مناسب برای بهبود شرایط محیطی و بهبود کارایی انرژی ارائه دهند.

در کل، دوره آموزش سنجش از دور و GIS در منابعطبیعی برای همه کسانی که در حوزه منابع طبیعی فعالیت می‌کنند، مفید است. این دوره می‌تواند به تحلیل و بررسی مسائل مربوط به منابع طبیعی کمک کند و راه‌حل‌هایی مناسب برای مدیریت منابع طبیعی ارائه دهد. همچنین، افرادی که به دنبال شغلی در حوزه منابع طبیعی هستند، می‌توانند با یادگیری مفاهیم سنجش از دور و GIS، به رشد و توسعه حرفه‌ای خود کمک کنند.

اهداف دوره آموزش سنجش از دور و GIS در منابع طبیعی

دوره آموزش سنجش از دور و GIS در منابع طبیعی با هدف آموزش روش‌های پیشرفته برای جمع‌آوری، پردازش و تحلیل داده‌های سنجش از دور و GIS در مورد منابع طبیعی برگزار می‌شود. برخی از اهداف اصلی این دوره عبارتند از:

 1. آشنایی با مفاهیم اساسی سنجش از دور و GIS: این دوره به شرکت کنندگان کمک می‌کند تا با مفاهیم اساسی سنجش از دور و GIS، مانند نوع داده‌های جمع‌آوری شده و مبانی تحلیل داده‌ها، آشنا شوند.
 2. آموزش روش‌های جمع‌آوری داده‌های سنجش از دور و GIS: این دوره به شرکت کنندگان آموزش می‌دهد که چگونه از روش‌های مختلف جمع‌آوری داده‌های سنجش از دور و GIS، مانند تصاویر ماهواره‌ای و داده‌های لیزری، استفاده کنند.
 3. آموزش روش‌های پردازش داده‌های سنجش از دور و GIS: در این دوره، شرکت کنندگان با روش‌های مختلف پردازش داده‌های سنجش از دور و GIS، مانند تصحیح هم‌خوانی و تحلیل تصاویر، آشنا می‌شوند.
 4. آموزش روش‌های تحلیل داده‌های سنجش از دور و GIS: این دوره به شرکت کنندگان آموزش می‌دهد که چگونه از روش‌های تحلیل داده‌های سنجش از دور و GIS، مانند تحلیل تصاویر ماهواره‌ای و اطلاعات GIS، برای بررسی مسائل مربوط به منابع طبیعی استفاده کنند.
 5. آموزش روش‌های مدیریت داده‌های سنجش از دور و GIS: شرکت کنندگان در این دوره با روش‌های مختلف مدیریت داده‌های سنجش از دور و GIS، مانند ذخیره سازی و بازیابی داده‌ها، آشنا می‌شوند.
 6. آموزش استفاده از داده‌های سنجش از دور و GIS در مدیریت منابع طبیعی: این دورهبه شرکت کنندگان آموزش می‌دهد که چگونه از داده‌های سنجش از دور و GIS برای مدیریت منابع طبیعی، مانند مدیریت آب و خاک، مدیریت جنگل‌ها و مدیریت حوزه‌های آبخیز، استفاده کنند.
 7. آموزش استفاده از داده‌های سنجش از دور و GIS در تحلیل تغییرات اقلیمی: شرکت کنندگان در این دوره آموزش می‌بینند که چگونه از داده‌های سنجش از دور و GIS برای تحلیل تغییرات اقلیمی، مانند گرمایش جهانی و تغییرات الگوی بارش‌ها، استفاده کنند.
 8. آموزش استفاده از نرم‌افزارهای گرافیکی و تحلیل داده‌های سنجش از دور و GIS: در این دوره، شرکت کنندگان با نرم‌افزارهای مختلف گرافیکی و تحلیل داده‌های سنجش از دور و GIS، مانند ArcGIS و ENVI، آشنا می‌شوند و چگونگی استفاده از آنها را یاد می‌گیرند.

استفاده از داده‌های سنجش از دور و GIS در منابع طبیعی بسیار مهم است و با کمک این دوره، شرکت کنندگان می‌توانند از داده‌های سنجش از دور و GIS در موارد مختلفی مانند طراحی پروژه‌های مربوط به منابع طبیعی، تحلیل تغییرات آنها، مدیریت منابع طبیعی و حتی پیش‌بینی رفتارهای آینده استفاده کنند.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانهدربارهتماسارتباط با ما