کاربرد GIS درآب و برق


ساخت مدل خدماتشهری

مدیریت‌خدمات‌رفاهی سیستم پیچیده‌ای ازاجزای موجود درشبکه‌ها یا Network می‌باشد‌. انجام عملکرد این‌کارنیازمند چارچوب جامع یا مدل، ازسیستم ابزاری که ساختار شبکه‌و‌منابعی که ازطریق آن جریان می‌یابد محاسبه می‌کند. برق،‌گاز، و‌خدمات آب نیاز به‌مدلی که تمام اجزای سیستم شبکه را تشکیل می‌دهندراشامل می‌شود- مانند، سیم‌ها، لوله‌ها، شیرهای مناطق، دستگاه‌ها و مدارها- همچنین نشان‌دهنده رفتار و الزامات دنیای‌واقعی است که قابلیت اطمینان و یکپارچگی شبکه‌را تضمین می‌کند. علاوه براین، مدل شبکه خدمات‌رفاهی نیاز به تغییرات در تقاضای مشتری‌و‌فن‌آوری های جدیدرا در نظر دارد تا خدمات بتواند برای آینده برنامه‌ریزی کند.

با GIS، مدل شبکه خدماتی دردنیای‌‌واقعی، جایی که مکان عملیات شبکه را تقویت و مدیریت با‌ایجاد یکی ازشبکه‌های فیزیکی دیجیتال پایه‌گذاری شده است. مدل کاربردی GIS مزایای زیادی دارد:

_ خدمات‌رفاهی می‌توانند اجزایی راکه هرنوع تجهیزات کاربردی را مدل می‌کنند ، نقشه‌برداری‌و ویرایش کنند.

_ خدمات ازچگونگی GIS برای بررسی‌و‌کشف و‌چگونگی اتصال اجزای ساختاری و منابع درشبکه می توانند استفاده کنند.

_ GIS به خدمات ردیابی منابع، مانندگاز، آب و برق، از طریق شبکه‌های آنها جریان می یابد اجازه می‌دهد.

_ باGIS ، خدمات می‌توانند یک نمای عملیاتی از پیکربندی تمام دستگاههای پویا عملیات خود را درحال حاضر ارائه دهند.

GIS_ همچنین به خدمات اجازه چگونگی تأثیرپذیری شبکه‌هایشان از رویدادهای دنیای واقعی، مانند طوفان یا خرابی تجهیزات را تجزیه و تحلیل کنند.

آشنایی با خدمات GIS با پرسش چند سوال در مورد GIS شروع می شود:

۱-چگونه می‌توان به طور دقیق سودمندی دنیای واقعی را با GIS مدل کنم؟
پاسخ: با خدماتGIS،انجمن‌ها - از جمله اتصال،مهار، و پیوست‌های سازه‌ای می‌توان بین ویژگی‌های شبکه مدل‌سازی، به شما نمایش دقیقی از آنچه روی یا زیر‌زمین است نشان می‌دهد.انجمن‌ها به شما امکان می‌دهند محتویات مجموعه‌ دستگاه‌های پیچیده و خطوط را مدل‌سازی و مشاهده و نحوه اتصال مفید به آنها را مدیریت کنید.مدل‌سازی همچنین به شما امکان می‌دهد محیط‌های شبیه سازی شده جایگزینی پیچیده یاتنظیمات پمپاژبسازید.
۲- GIS چگونه به من در تجسم شبکه‌ای کمک می‌کند؟
پاسخ: شبکه خدمات GIS ترکیبی از کارتوگرافی و مدلسازی شبکه برای نمایش ویژگی ها یا داده های مفید شبکه است. GIS توانایی ارائه خلق کارتوگرافی و به طور دقیق نشان دهنده اتصال شبکه است. برای مثال، با نقشه شبکه خدمات، کاربران می‌توانند ویژگی‌هایی را خاموش یا روشن یا درهم گسیختگی نقشه را کاهش، که تجسم ویژگی‌های پیچیده ، مثل شعبه‌ها آسان‌تر می‌کند. خدمات شبکه GIS می‌تواند به عنوان نموداری (یا شماتیک) که نمایش ساده از شبکه را نشان می‌دهد ترسیم می‌کند. 
۳- چگونه GIS و ردیابی شبکه امن را بهبود می‌بخشد؟
پاسخ: نقش شبکه‌، ویژگی قوانین‌، و اعتبارسنجی مؤلفه در مدل شبکه GIS با جلوگیری از ورود داده های نامعتبر به اطمینان از کیفیت داده‌ها و انجمن‌ها به صورت دنیای‌واقعی کمک می‌کند. برای مثال، برای جلوگیری از اتصال دستگاهها یا تجهیزات نامناسب محدودیتهایی می‌توانید اعمال کنید. همچنین می‌توانید برای تعداد مشتریانی که به منبع شما دسترسی دارند، ردیابی را اجرا، خلاصه بار برای ارائه تعداد مشتریانی که توسط یک مدار خاص تغذیه می‌شوند، یا رویداد آب و هوایی بزرگ، کل شبکه را تجزیه و تحلیل می‌کنند ایجاد می‌شود. 
چگونه شروع کنیم؟
راههای مختلفی برای شروع کاربا GIS وجود دارد.
یادگیری عملی و درک شما ازGIS و چگونگی استفاده جهت بهبود شبکه خدماتی و مدیریت استفاده کرد. یک مکان عالی برای شروع یادگیریARCGIS ، نحوه استفاده کتاب‌های مایکروسافت اکسل برای بارگزاری داده‌ها، و نحوه رفع خطای داده‌های خدمات رفاهی استفاده کنید.
شروع سریع با راه حل‌های ARCGIS
ArcGIS راه حل‌هایی برای طراحی خدمات‌رفاهی برای پیکربندی سریع GIS و استفاده از نقشه‌های GIS و برنامه‌هایی برای این اهداف طراحی شده‌اند:
۱٫طراحی و استقرارنقشه‌ها و برنامه‌کاربردی برای پرسنل خدمات،از جمله نیروی کارسیار و نمایندگان خدمات مشتری.
۲٫ایجاد برنامه‌های نمایشگر برای امکانات نقشه،مدارها، مناطق خدماتی و قطعی‌ها.
۳٫ساخت کتابهای نقشه چند صفحه‌ای با‌کیفیت بالا و فرایند موردنیاز برای چاپ نقشه‌های ساده، مانند بررسی‌های نشت.
۴٫جمع‌آوری، گزارش، و اشتراک اطلاعات مفید مورد استفاده در موجودی‌ها و بازرسی‌ها.

 

با مراجعه به صفحه وب این کتابgo.esri.com/dwap-resources ، درباره منابع بیشترGIS مربوط به انعطاف پذیری و قابلیت اطمینان خدمات را بیشتر بیاموزید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانهدربارهتماسارتباط با ما