تابع بازتاب ظاهری در ArcGIS


تابع بازتاب ظاهری در ArcGIS

کادر ۶-۴ تابع بازتاب ظاهری در ArcGIS

کاربردی

برای پیروی از این مثال، ArcMap را شروع کنید وchapter6.mxd را از مسیر زیر باز کنید.
C:\Databases\GIS4EnvSci\WooriYallock\.

 تصحیح رادیومتری تصویر ETM+

۱) از منوی اصلی ArcMap، روی Windows > Image Analysis کلیک کنید.
۲) در پنجره  Image Analysis  :
الف) روی Multispectral_LE70920862000031EDC00_MTL در لیست لایه کلیک کنید تا با رنگ آبی برجسته شود.
ب) بخش Processing را باز کرده و روی دکمه Function Editor کلیک کنید. در گفتگوی Function Template Editor، روی Composite Band Function کلیک راست کرده، روی Insert قرار دهید و Apparent Reflectance Function را کلیک کنید. گفتگوی ویژگی‌های تابع Raster ظاهر می‌شود. مقادیر افزایش درخشندگی و بایاس و همچنین زاویه ارتفاع خورشید به طور خودکار از ابرداده صحنه خوانده می‌شود و در گفتگو جمع می‌شود.
ج) در گفتگوی ویژگی‌های تابع Raster، تیک Albedo را بزنید. نتایج این تابع به صورت albedo بیان می‌شود که درصد انرژی منعکس شده توسط سطح سیاره است.
د) روی زبانه عمومی در محاوره ویژگی‌های تابع Raster کلیک کنید، نوع پیکسل خروجی را به شناور ۳۲ بیتی تغییر دهید، سپس روی OK کلیک کنید.
ه) در گفتگوی Function Template Editor روی OK کلیک کنید. تابع بازتاب ظاهری در Multispectral_LE70920862000031EDC00_MTL پیاده سازی شده است. پس از تکمیل، Func_Multispectral_LE70920862000031EDC00_MTL ایجاد می‌شود که یک لایه تصویر موقت است. این لایه حاوی مقادیر albedo از ۰ تا ۱ است.
۳ (مرحله ۲ را تکرار کنید، اما علامت Albedo را بردارید، و Output Pixel Type را روی ۸ بیت بدون علامت تنظیم کنید. نتیجه Func1_Multispectral_LE70920862000031EDC00_MTL خواهد بود. این تصویر حاوی مقادیر TOA است که به نوع پیکسل خروجی مشخص شده در این مثال – ۸ مقیاس شده است.
۴) از WooriYallock.shp برای

کلیپFunc_Multispectral_LE70920862000031EDC00_MTL  همانطور که در کادر ۶-۲ انجام دادید استفاده کنید و Clip_Func_Multispectral_LE70920862000031EDC00_MTLرا بدست آورید.

۵) Clip_Func_Multispectral_LE70920862000031EDC00_MTLرا به مکان  C:\Databases\GIS4EnvSci\WooriYallock   صادر کنید و آن را به عنوان wy00abd.tif کنید.
۶) مراحل ۴-۵ را تکرار کنید تاFunc1_Multispectral_LE70920862000031EDC00_MTL  را در حوضه Woori Yalllock قرار دهید و آن را در   C:\Databases\GIS4EnvSci\WooriYallock به عنوانwy00ar.tif  ذخیره کنید.

تصحیح رادیومتری یک تصویر OLI

۷) مرحله ۲ بالا را تکرار کنید تا تابع بازتاب ظاهری را در

Multispectral_LC80920862014014LGN00_MTL با Albedo به عنوان خروجی اجرا کنید و یک تصویر albedo موقت Func_Multispectral_LC80920862014014LGN00_MTL ایجاد کنید. توجه داشته باشید که ابرداده لندست ۸ از بهره و بایاس استفاده نمی‌کند، بلکه از مفاهیم مشابهی تحت نام REFLECTANCE_MULT و REFLECTANCE_ADD استفاده می‌کند. بنابراین برای داده‌های Landsat 8 OLI، مقادیر بهره و بایاس همگی روی اعداد ثابت ۲٫۰۰۰۰E-05  و  -۰٫۱ تنظیم می‌شوند.

۸) تابع بازتاب ظاهری را در Multispectral_LC80920862014014LGN00_MTLبا علامت Albedo بدون علامت اعمال کنید و Output Pixel Type را روی ۱۶ بیت بدون علامت تنظیم کنید. نتیجهFunc1_Multispectral_LC80920862014014LGN00_MTL  است.
۹ (همانطور که در مراحل ۴-۵ بالا، استفاده از WooriYallock.shp به کلیپ

Func_Multispectral_LC80920862014014LGN00_MTL

و  ،Func1_Multispectral_LC80920862014014LGN00_MT  صادرات تصاویر کوتاه به C:\Databases\GIS4EnvSci\WooriYallock و آنها را به ترتیب به عنوان wy14abd.tif ( آلبدو ارزش) و wy14ar.tif مقادیر TOA مقیاس شده ذخیره کنید.

۱۰) می‌توانید wy00abd.tif ، wy00ar.tif ، wy14abd.tif و  wy14ar.tif را به GDA 1994 MGA Zone 55 بازپخش کنید، همانطور که در کادر ۶-۳ انجام دادید.

برگرفته از کتاب کاربرد GISدر محیط زیست

ترجمه:سعید جوی زاده،شهناز تیموری،فاطمه حسین پور فرزانه

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانهدربارهتماسارتباط با ما