GIS تعیین خودکار مناطق خدمات بیمارستانی


GIS تعیین خودکار مناطق خدمات بیمارستانی

GIS Automated Delineation of Hospital Service Areas

 

معرفی کتاب های روز دنیا توسط مهندس ونوس نصیرفام

درباره ونوس نصیرفام:

ونوس نصیرفام، پژوهشگر ارشد سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور با کاربرد در منابع طبیعی است. او دارای تحصیلات عالی در رشته‌های مهندسی نرم‌افزار و سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی است. ونوس نصیرفام به‌عنوان یکی از اساتید و پژوهشگران برجسته در زمینه سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی شناخته شده است.

وی تحقیقات زیادی در زمینه‌های مختلف از جمله مدل‌سازی آبخوان، زیست‌محیطی، نقشه‌برداری ماهواره‌ای و سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی انجام داده است. ونوس نصیرفام همچنین کتاب‌های متعددی در زمینه سیستم اطلاعات جغرافیایی به رشته تحریر درآورده است که توسط دانشجویان و پژوهشگران بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرند.

در حال حاضر، ونوس نصیرفام بر روی اهداف توسعه پایدار و GIS و RS کار می‌کند. او به‌عنوان مشاور و استاد برای بسیاری از پروژه‌های مرتبط با سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور فعالیت می‌کند. آموزش‌های وی در زمینه سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور، زبانزد عام و خاص در بین دانشجویان و پژوهشگران ایرانی شناخته شده است. ونوس نصیرفام با پیگری و خدمات به مشتریان، یکی از مشاوران مورد اعتماد در زمینه سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور است.

معرفی کتاب GIS تعیین خودکار مناطق خدمات بیمارستانی

مناطق خدمات بیمارستانی (HSAs) و مناطق معرفی بیمارستان (HRRs) به عنوان واحدهای مناسب‌تری نسبت به واحدهای سیاسی برای تحلیل عملکرد بازارهای مراقبت‌های بهداشتی و اجرای سیاست‌ها در نظر گرفته می‌شوند. تعریف خودکار GIS مناطق خدمات بیمارستانی با استفاده از فرایندهای خودکار GIS، رویکردی پیشرفته در تعریف مناطق HSAs و HRRs است. این کتاب بهترین شیوه‌های تعریف مناطق مرتبط با این حوزه را به صورت علمی و با دقت جغرافیایی بالا ارائه می‌دهد و بدون نیاز به مدت زمان زیادی برای یادگیری، این کار را انجام می‌دهد.

این کتاب بیشتر برای حرفه‌ایان جغرافیا، برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای، بهداشت عمومی و حوزه‌های مرتبط طراحی شده است. همچنین، برای دانشمندان حوزه‌های فوق، که علاقه‌مند به تحقیقات مرتبط با GIS و کاربردهای تحلیل فضایی در مراقبت‌های بهداشتی هستند، مفید است. این کتاب می‌تواند به عنوان یک منبع تکمیلی برای دانشجویان ارشد و دانشجویان در دوره‌های مرتبط با GIS و بهداشت عمومی مورد استفاده قرار گیرد.

مشخصات کتاب GIS تعیین خودکار مناطق خدمات بیمارستانی

– معرفی روش‌های نوآورانه و پیشرفته برای تعیین مناطق خدمات بیمارستانی (HSAs)، از جمله روش دارتموث، مدل هاف و روش‌های شناسایی جوامع شبکه

– ارائه بهترین روش‌ها و یکپارچه‌سازی برای وظایف پردازش داده مرتبط (مانند تخمین فاصله و زمان سفر، شناسایی بهترین تابع کاهش فاصله)

– خودکارسازی روش‌ها در ابزارک‌های ArcGIS Pro

– شامل ابزارهای GIS آماده برای دانلود رایگان و داده‌های نمونه در دسترس در وب سایت نویسندگان

– ارائه روش قابل اعمال در تعریف مناطق سایر خدمات، مناطق تحت پوشش یا مناطق عملکردی برای تحلیل تجاری، برنامه‌ریزی و مطالعات سیاست عمومی.

فهرست کتاب

فهرست مطالب:

پیشگفتار
نویسندگان
لیست مجموعه داده های بزرگ GIS و فایل های برنامه
۱٫ چرا مناطق خدمات بیمارستانی
۱٫۱ منطقه خدمات بیمارستانی (HSA) به عنوان یک منطقه عملکردی
۱٫۲ ارزش HSAs
۱٫۳ منطقه مورد مطالعه و داده ها
۱٫۴ مروری بر فصل های بقیه
۲٫ تخمین ماتریس فاصله و زمان سفر در GIS
۲٫۱ اندازه گیری فاصله و زمان سفر
۲٫۲ محاسبه ماتریس فاصله و زمان رانندگی در ArcGIS Pro
۲٫۲٫۱ محاسبه ماتریس فاصله یوکلیدی و جغرافیایی در ArcGIS Pro
۲٫۲٫۲ محاسبه یک ماتریس زمان رانندگی در ArcGIS Pro
۲٫۳ تخمین ماتریس زمان سفر حمل و نقل در ArcGIS Pro
۲٫۴ تخمین ماتریس زمان رانندگی و زمان حمل و نقل توسط Google Maps API
۲٫۵ تخمین ماتریس زمان رانندگی بزرگ توسط رویکرد نمونه برداری تفاضلی
۲٫۵٫۱ تخمین زمان های میان مناطق اولیه
۲٫۵٫۲ کالیبره کردن زمان های میان مناطق روی زوج های OD نمونه برداری شده تصادفی توسط Google Maps API
۲٫۵٫۳ اضافه کردن زمان های داخلی مناطق
۲٫۶ خلاصه

۳٫ تحلیل رفتار مکانی استفاده از مراقبت‌های بهداشتی در کاهش فاصله
۳٫۱ توابع کاهش فاصله
۳٫۲ ارزش تحلیل اثرات کاهش فاصله در مطالعات بهداشتی
۳٫۳ استخراج توابع کاهش فاصله توسط مدل تعامل مکانی
۳٫۳٫۱ تخمین مدل تعامل مکانی
۳٫۳٫۲ اثرات کاهش فاصله در مناطق جغرافیایی فلوریدا
۳٫۴ استخراج توابع کاهش فاصله توسط منحنی توزیع تجمعی مکمل
۳٫۴٫۱ تخمین تابع توزیع تجمعی مکمل
۳٫۴٫۲ اثرات کاهش فاصله در گروه های جمعیتی فلوریدا
۳٫۵ خلاصه
۴٫ تعریف مناطق خدمات بیمارستانی با روش دارتموث
۴٫۱ تاریخچه و کاربردهای HSAs و HRRs دارتموث
۴٫۲ روش دارتموث برای تعریف مناطق خدمات بیمارستانی و مناطق پوشش
۴٫۲٫۱ تعریف مناطق خدمات بیمارستانی با روش دارتموث رفینه شده
۴٫۲٫۲ تعریف مناطق پوشش با روش دارتموث رفینه شده
۴٫۳ خودکارسازی روش دارتموث رفینه شده برای تعریف HSAs و HRRs
۴٫۴ تعریف HSAs و HRRs در فلوریدا با روش دارتموث رفینه شده
۴٫۴٫۱ تعریف HSAs و HRRs در فلوریدا با ابزارک خودکار
۴٫۴٫۲ محاسبه شاخص‌ها برای HSAs و HRRs دارتموث ۱۹۹۳ در فلوریدا توسط ابزارک
۴٫۴٫۳ ارزیابی HSAs و HRRs با روش دارتموث رفینه شده
۴٫۵ خلاصه

۵٫ تعریف مناطق خدمات بیمارستانی با مدل Huff
۵٫۱ روش منطقه نزدیک و پیاده سازی آن در GIS
۵٫۱٫۱ تعریف مناطق نزدیک در فاصله یوکلیدی در GIS
۵٫۱٫۲ تعریف مناطق نزدیک در زمان سفر در GIS
۵٫۲ مدل Huff و توسعه های آن
۵٫۲٫۱ از قانون ریلی به مدل Huff
۵٫۲٫۲ توسعه هایی در مدل Huff
۵٫۳ پیاده سازی مدل Huff برای تعریف HSAs در ArcGIS Pro
۵٫۴ تعریف خودکار HSAs با تلفیق مدل Huff و روش Dartmouth
۵٫۵ خلاصه
۶٫ تعریف مناطق خدمات بیمارستانی با روش های تشخیص اجتماعات شبکه
۶٫۱ روش های تشخیص اجتماعات: از لوون تا لیدن
۶٫۲ روش های لوون محدود به صورت مکانی و لیدن
۶٫۳ تعریف خودکار HSAs و HRRs و یک مطالعه موردی در فلوریدا
۶٫۳٫۱ خودکارسازی روش های ScLouvain و ScLeiden در ArcGIS Pro
۶٫۳٫۲ تعریف HSAs و HRRs در فلوریدا با روش های ScLouvain و ScLeiden
۶٫۳٫۳ عملکرد محاسباتی روش های ScLouvain و ScLeiden
۶٫۴ مقایسه HSAs و HRRs با روش های ScLouvain، ScLeiden و Dartmouth رفینه شده
۶٫۵ خلاصه
۷٫ تعریف مناطق خدمات سرطان در منطقه شمال شرقی ایالات متحده آمریکا
۷٫۱ منطقه مورد مطالعه و داده های مراقبت از سرطان
۷٫۲ تعمیم حجم خدمات سانسور شده
۷٫۳ تعریف CSAs با روش های ScLouvain و ScLeiden در منطقه شمال شرقی
۷٫۴ تغییر رفتار کاهش فاصله در CSAs در منطقه شمال شرقی
۷٫۵ خلاصه
پیوست الف: راهنمای کاربر: تخمین ماتریس OD زمان رانندگی بزرگ
پیوست ب: راهنمای کاربر: چگونه نقشه های جریان شبکه خمیده و خط مستقیم ایجاد کنیم
منابع
فهرست نویسی

اهداف کتاب GIS تعیین خودکار مناطق خدمات بیمارستانی

اهداف کتاب GIS تعیین خودکار مناطق خدمات بیمارستانی عبارتند از:

۱٫ آشنایی با مفاهیم اساسی و مدل‌های مختلف مربوط به تعریف مناطق خدمات بیمارستانی با استفاده از GIS.
۲٫ آموزش روش‌های تعریف مناطق خدمات بیمارستانی با استفاده از مدل‌های مختلف از جمله مدل Huff و روش‌های تشخیص اجتماعات شبکه.
۳٫ آموزش چگونگی پیاده‌سازی روش‌های تعریف مناطق خدمات بیمارستانی در نرم‌افزار ArcGIS Pro.
۴٫ آشنایی با روش‌های تعیین مناطق خدمات سرطان در منطقه شمال شرقی ایالات متحده آمریکا.
۵٫ آموزش روش‌های تعریف خودکار مناطق خدمات بیمارستانی با استفاده از تلفیق مدل Huff و روش‌های دیگر.
۶٫ آموزش روش‌های تعریف مناطق خدمات بیمارستانی با استفاده از مدل‌های مبتنی بر شبکه.
۷٫ آموزش چگونگی تعمیم حجم خدمات سانسور شده و تعریف مناطق خدمات بیمارستانی با استفاده از این تعمیم.
۸٫ توضیح روش‌های مقایسه مناطق خدمات بیمارستانی با یکدیگر، به منظور ارزیابی و بهبود دقت تعریف مناطق.
۹٫ ارائه راهنماهای کاربردی برای ایجاد ماتریس زمان سفر در فاصله‌های طولانی برای استفاده در تعریف مناطق خدمات بیمارستانی.
۱۰٫ ارائه راهنمای کاربردی برای ایجاد نقشه‌های جریان شبکه خمیده و خط مستقیم به منظور نمایش داده‌های مناطق خدمات بیمارستانی به شکل واضح و قابل فهم.

کتاب GIS تعیین خودکار مناطق خدمات بیمارستانی برای چه کسانی مفیداست؟

این کتاب برای علاقه‌مندان، دانشجویان و پژوهشگران حوزه GIS و سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی که علاقه‌مند به تعیین مناطق خدمات بیمارستانی هستند، مفید است. همچنین برای متخصصان و کارشناسان سلامت، مدیران بیمارستان‌ها و خدمات بهداشتی و درمانی، مدیران سیستم‌های اطلاعاتی بیمارستانی و افرادی که در زمینه بهینه‌سازی خدمات درمانی و بهبود دسترسی به خدمات سلامت فعالیت می‌کنند، مفید است.

کتاب GIS تعیین خودکار مناطق خدمات بیمارستانی بایدچه کسانی مطالعه کنند؟

این کتاب برای افرادی که علاقه‌مند به استفاده از تکنولوژی GIS برای تعیین مناطق خدمات بیمارستانی هستند، مناسب است. افرادی که در زمینه سلامت عمومی، بهبود دسترسی به خدمات درمانی، بهینه‌سازی استفاده از منابع و توزیع منابع درمانی و بهداشتی فعالیت می‌کنند، می‌توانند از این کتاب بهره‌مند شوند. علاوه بر این، دانشجویان و پژوهشگران حوزه GIS و سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی نیز می‌توانند از این کتاب به عنوان یک منبع مرجع برای پژوهش‌های خود استفاده کنند.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانهدربارهتماسارتباط با ما