کتاب نابرابری های جنسیتی رویکردهای GIS به تحلیل جنسیتی


کتاب نابرابری های جنسیتی رویکردهای GIS به تحلیل جنسیتی

Gender Inequalities: GIS Approaches to Gender Analysis

 

معرفی کتاب های روز دنیا توسط مهندس ونوس نصیرفام

درباره ونوس نصیرفام:

ونوس نصیرفام، پژوهشگر ارشد سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور با کاربرد در منابع طبیعی است. او دارای تحصیلات عالی در رشته‌های مهندسی نرم‌افزار و سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی است. ونوس نصیرفام به‌عنوان یکی از اساتید و پژوهشگران برجسته در زمینه سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی شناخته شده است.

وی تحقیقات زیادی در زمینه‌های مختلف از جمله مدل‌سازی آبخوان، زیست‌محیطی، نقشه‌برداری ماهواره‌ای و سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی انجام داده است. ونوس نصیرفام همچنین کتاب‌های متعددی در زمینه سیستم اطلاعات جغرافیایی به رشته تحریر درآورده است که توسط دانشجویان و پژوهشگران بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرند.

در حال حاضر، ونوس نصیرفام بر روی اهداف توسعه پایدار و GIS و RS کار می‌کند. او به‌عنوان مشاور و استاد برای بسیاری از پروژه‌های مرتبط با سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور فعالیت می‌کند. آموزش‌های وی در زمینه سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور، زبانزد عام و خاص در بین دانشجویان و پژوهشگران ایرانی شناخته شده است. ونوس نصیرفام با پیگری و خدمات به مشتریان، یکی از مشاوران مورد اعتماد در زمینه سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور است.

معرفی کتاب نابرابری های جنسیتی رویکردهای GIS به تحلیل جنسیتی

تبعیض جنسیتی در سیستم‌های فرهنگی، سیاسی و بازاری که در سطح خانواده، جامعه و ملی عمل می‌کنند، ریشه‌دار است. تغییرات جهانی گسترده در دسترسی به بازارها، شرایط آب و هوایی و در دسترس بودن منابع طبیعی، اختلافات در درآمد، دارایی و قدرت بین جنسیت‌ها را تشدید می‌کند. این کتاب این دینامیک‌های جنسیتی را در سطح ماکرو و میکرو از طریق GIS و تحلیل مکانی توضیح می‌دهد. فصل اول به بررسی نقش کنونی GIS در زمینه تفاوت‌های جنسیتی می‌پردازد و نشان می‌دهد که این تفاوت‌ها علی‌رغم تدابیر ملی و بین‌المللی قابل توجهی که برای برابری جنسیتی اتخاذ شده‌اند، هنوز در سطح جهانی وجود دارد. در این فصل، نقشه‌های جهانی و کشوری از معیارهای تفاوت‌های جنسیتی مانند شاخص برابری جنسیتی، دسترسی به آموزش پایه، سلامت و امید به زندگی، برابری فرصت‌های اقتصادی و توانمندسازی سیاسی نشان داده شده است. مطالعات موردی جهانی در فصول بعدی، به جهان تفاوت‌های جنسیتی پرداخته و مستقیماً با برخی از برنامه‌ها و کاربردهای GIS و نقشه‌برداری درگیر می‌شوند.

این کتاب به بررسی جدیدترین کاربردهای نقشه‌برداری و GIS در مسائل معاصر مرتبط با تفاوت‌های جنسیتی می‌پردازد و به تشخیص این که فضاهای مؤسساتی جهانی، روزمره و شخصی در جنسیت، طبقه، نژاد و جنسیت‌بندی شده‌اند، توجه می‌کند. این کتاب فضایی بودن سیاست تفاوت جنسیتی و مشارکت GIS و تحلیل مکانی در دغدغه‌های برابری و عدالت اجتماعی را نشان می‌دهد.

این کتاب به شیوه‌ای گام به گام برای شناسایی کاربردهای GIS مربوط به تفاوت‌های جنسیتی، روش‌های مکانی، جمع‌آوری داده‌ها و تکنیک‌های نقشه‌برداری در تحقیقات تفاوت‌های جنسیتی شرح داده شده است. این کتاب دارای دیدگاهی قوی بین‌المللی و جهانی است و نویسنده آگاهی کاملی از دیدگاه‌های جهانی دارد. الگوها/فرآیندها و شاخص‌های موجود در تفاوت‌های جنسیتی در مقیاس‌های زمانی مختلف و با رزولوشن مقایسه‌پذیر مورد بررسی قرار می‌گیرد. در فصل‌های بعدی، مطالعات موردی با مقیاس‌های جغرافیایی و GIS پیشنهاد شده است که به عنوان برنامه‌ها و مداخلات محلی مناسب هستند و همچنین در جهت بحث‌های سیاستی بین‌المللی و ملی برای برابری جنسیتی مؤثر هستند. چون تفاوت‌های جنسیتی یک حوزه تحقیقاتی پهن و با شاخه‌هایی در بسیاری از سنت‌های علمی است، این کتاب برای محققان و دانشمندان مختلف و متنوعی نوشته شده است. این کتاب برای جغرافی‌دانان، پزشکان عمومی، جامعه‌شناسان، اپیدمیولوژیست‌ها، جنایت‌شناسان، سیاستمداران، اقتصاددانان، محیط‌زیست‌شناسان، GIScientists و حرفه‌ای‌های بهداشت و تحقیقاتی که علاقه‌مند به کاربرد GIS و تحلیل مکانی در مطالعه تفاوت‌های جنسیتی هستند، مناسب است.

فهرست کتاب

فهرست مطالب:

فصل ۱: مسئله جهانی عدم تعادل جنسیتی: نقش سامانه اطلاعات مکانی در شناسایی جنسیت
– مسئله جهانی عدم تعادل جنسیتی
– نتیجه‌گیری: برابری جنسیتی نمی‌تواند منتظر بماند!
– مراجع
– راهنمای منابع سازمان‌هایی که داده‌های شاخص جنسیتی را فراهم می‌کنند
– آمار جنسیتی سازمان ملل متحد
– برنامه توسعه سازمان ملل متحد
– داده UNdata
– زنان سازمان ملل متحد
– داده‌های مشاهدهگری سلامت جهانی
– برنامه برنامه‌ریزی خانواده ۲۰۲۰
– دختران نه عروسی
– جنبش #MeToo
– شورای جمعیت
– نجات دهندگان کودکان
– نقشه‌های برابری MAP- Movement Advancement Project.

فصل ۲: نقشه‌برداری خشونت خانگی
– مقدمه
– مروری بر ادبیات
– پاسخگویی انتظامی به خشونت خانگی
– گزارش تجربیات زنان قربانی خشونت خانگی
– دسترسی به خدمات قربانیان
– فناوری GIS و خشونت خانگی
– روش‌شناسی
– تکنیک تحلیلی
– نتایج
– نتیجه‌گیری و توصیه‌ها
– مراجع

فصل ۳: رویکردهای مکانی به خشونت شریک زناشویی
– مقدمه
– چیستی خشونت شریک زناشویی؟ تعریف و محدوده
– فهم خشونت شریک زناشویی
– چشم‌اندازهای سیستمی
– عوامل جغرافیایی
– محدودیت‌های ادبیات
– استفاده از GIS در تحقیقات IPV
– چشم‌انداز مکانی IPV
– توزیع مکانی منابع
– عوامل جغرافیایی مرتبط با نتایج بهداشت روانی IPV
– جهت‌های آینده
– مراجع

فصل ۴: عدم تعادل جنسیتی و اقتصاد در شهرستان‌های آمریکا: تغییر و پایداری، ۲۰۰۰-۲۰۱۷
– مقدمه
-زمینه‌های مرتبط
– دیدگاه‌های تجربی درباره کار جنسیتی
– زمینه‌های نظری
– طرح تحقیقاتی
– تحلیل‌ها و یافته‌ها
– تحلیل منطقه مطالعاتی و استخدام صنعتی بر اساس جنسیت
– نمایندگی صنعتی بر اساس جنسیت و نظریه‌های تقسیم جنسیتی
– تحلیل مکانی صنعتی بر اساس جنسیت
– نتیجه‌گیری و تأثیرات سیاستی
– مراجع

فصل ۵: نابرابری اجتماعی و محیطی تجربه شده توسط کارگران مهاجر زن در چین: مورد شهرستان گیویو
– مقدمه
– روش‌های تحقیقاتی
– نابرابری محیطی تجربه شده توسط کارگران مهاجر زن
– زندگی‌های روزمره کارگران مهاجر زن
– محیط کاری
– نتیجه‌گیری
– یادداشت‌ها
– مراجع

فصل ۶: تمرکز مکانی آسیب‌پذیری اجتماعی و نابرابری جنسیتی در مکزیک
– مقدمه
– اندازه‌گیری آسیب‌پذیری اجتماعی در شرایط مکزیکی
– آسیب‌پذیری اجتماعی و نابرابری جنسیتی در مکزیک
– نتیجه‌گیری
– مراجع

فصل ۷: بحران اعتیاد به اوپیوئید در آمریکا: تجزیه و تحلیل تفاوت‌های جنسیتی، نژادی و ویژگی‌های مکانی‌
– مقدمه
– طبقه‌بندی اوپیوئیدها
– تاریخچه بحران اعتیاد به اوپیوئید
– جنسیت بحران مرگ و میر مربوط به اوپیوئید در رابطه با سن، نژاد و اقوام
– شهریت بحران مرگ و میر مربوط به اوپیوئید
– جنبه‌های مکانی بحران مرگ و میر مربوط به اوپیوئید
– نتیجه‌گیری و بحث
– مراجع

فصل ۸: چگونگی انجام تجزیه و تحلیل نابرابری، جنسیت و توسعه پایدار: رویکرد GIS به تجزیه و تحلیل جنسیتی در پاکستان
– مقدمه
– زمینه
– مرور ادبیات
– داده و روش‌ها
– مطالعه موردی – پاکستان
– تحلیل و یافته‌ها
– اثر ثروت
– اثر مکان
– ناتوانی‌ها در مناطق روستایی
– ناتوانی‌ها در مناطق شهری: محله‌های فقیر و استقرارات غیررسمی
– اثر همزمان
– ناتوانی‌های همزمان در چندین بعد از رفاهیت از طریق مکان، ثروت و قومیت
– ناتوانی‌های چند بعدی – برجسته‌سازی ناتوانی‌های همزمان اضافی که به صورت مکانی پخش می‌شوند
– نتیجه‌گیری
– تشکر
– سلب مسئولیت
– یادداشت‌ها
– مراجع

فصل ۹: تصویرسازی برابری در نیروی کار حمل و نقل جدید
– لحظه تابلویی مساوی برای تعادل جنسیتی؟
– چالش‌های جذب و حفظ یک نیروی کار حمل و نقل متنوع
– ایجاد یک نیروی کار حمل و نقل جدید و قابل اعتماد: مورد داده و تصویرسازی
– نتیجه‌گیری
– مراجع

فصل ۱۰: الگوهای فضایی – زمانی نابرابری جنسیتی در ثبت نام دانشگاهی در نیجریه: ۲۰۰۵-۲۰۱۵
– مقدمه
– روش‌ها
– منطقه مورد مطالعه
– داده
– آماری و تحلیل فضایی
– نتایج
– الگوی زمانی درصد ثبت نام دختران دردانشگاه‌های نیجریه
– الگوی فضایی (خوشه‌ای) درصد ثبت نام دختران در دانشگاه‌های نیجریه
– الگوی ثبت نام دختران در رشته‌های مختلف در نیجریه: ۲۰۱۱-۲۰۱۵
– پیش‌بینی کننده‌های الگوی فضایی درصد ثبت نام دختران: ۲۰۰۵-۲۰۱۵
– نتایج مدل جهانی
– الگوهای فضایی تخمین‌های محلی و تطابق مدل
– بحث
– نتیجه‌گیری و توصیه‌ها
– مراجع

مطالعه کتاب نابرابری های جنسیتی رویکردهای GIS به تحلیل جنسیتی به چه کسانی توصیه می شود

کتاب “نابرابری‌های جنسیتی: رویکردهای GIS به تحلیل جنسیتی” به تمامی افراد و پژوهشگرانی که به موضوع نابرابری جنسیتی علاقه‌مند هستند توصیه می‌شود. این کتاب برای دانشجویان رشته‌های مرتبط با زمین‌شناسی، آمار، جامعه‌شناسی، پزشکی، توسعه، مدیریت منابع طبیعی و … کاربردی است. همچنین، پژوهشگران و متخصصانی که در حوزه‌های مرتبط با GIS، تحلیل داده‌ها، جنسیت، توسعه پایدار، سلامت و نیروی کار فعالیت می‌کنند، این کتاب برایشان بسیار مفید واقع خواهد شد. همچنین، افرادی که در حوزه سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی عمومی و خصوصی فعالیت دارند و به دنبال راهکارهایی برای حل نابرابری‌های جنسیتی هستند، این کتاب را می‌توانند به عنوان یک منبع ارزشمند مشاوره و راهنمایی برای خود استفاده کنند. در کل، هر کسی که به دنبال درک بهتر و عمیق‌تر مسائل مرتبط با نابرابری جنسیتی است، می‌تواند از این کتاب بهره‌مند شود.

اهداف کتاب نابرابری های جنسیتی رویکردهای GIS به تحلیل جنسیتی

هدف اصلی کتاب “نابرابری های جنسیتی: رویکردهای GIS به تحلیل جنسیتی”، بررسی نوآورانه و کاربردی روش‌های تحلیلی GIS در تحلیل نابرابری‌های جنسیتی در مختلف زمینه‌های جامعه است. از جمله اهداف این کتاب می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

– معرفی رویکردهای اساسی GIS و استفاده از آن‌ها در تحلیل نابرابری‌های جنسیتی در حوزه‌های مختلف از جمله سلامت، توسعه پایدار، نیروی کار، آموزش و …
– بررسی تفاوت‌های جنسیتی در مرگ و میر مربوط به اوپیوئید در آمریکا و تحلیل تفاوت‌های جنسیتی، نژادی و مکانی در این بحران
– بررسی نابرابری‌های جنسیتی در پاکستان با استفاده از رویکرد GIS و تحلیل تأثیر ثروت، موقعیت مکانی و توسعه نابرابر در مناطق شهری و روستایی
– معرفی چالش‌های جذب و حفظ نیروی کار حمل و نقل متنوع و بررسی نابرابری‌های جنسیتی در این حوزه با استفاده از روش‌های تصویرسازی
– بررسی الگوهای فضایی – زمانی نابرابری جنسیتی در ثبت نام دانشگاهی در نیجریه و تحلیل تفاوت‌های جنسیتی در ثبت نام دختران در دانشگاه‌های نیجریه بر اساس مکان و زمان

از اهداف دیگر این کتاب، ترویج ایده‌آل برابری جنسیتی در جامعه و توسعه روش‌های کارآمد و نوآورانه برای تحلیل نابرابری‌های جنسیتی با استفاده از GIS است.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانهدربارهتماسارتباط با ما