کاربرد GIS درآب و برق


بخش ۲انعطاف‌پذیری عملیاتی

اجرای ابزار عمومی یا خصوصی مستلزم توجه به جزئیات و هماهنگی سرتاسر بین افرادی که در مجموعه ای کار می کنند، سیستم فیزیکی که منابع برق یا آب را به مشتریان تحویل می دهد. هنگامی که مشتریان کلید چراغ را روشن می کنند یا اجاق گاز را روشن می کنند، انتظار دارند،و حتی درخواست، این که چراغ ها بلافاصله روشن یا شعله مشعل اجاق گاز فورا مشتعل شود. بلافاصله متوجه کاهش فشار یا کیفیت آب می شوند. برای برآوردن این نوع انتظارات، مدیران عملیات محیطی خدمات با هوشیاری مداوم، سعی بر اندازه گیری مداوم عملکرد سیستم و پیش بینی اختلالات در سرویس آب و برق دارند. اگر اتفاقی برای شبکه ، مانند شکستگی لوله یا قطعی برق، یاتداخل در تعمیرو نگهداری خدمات ، پرسنل عملیاتی معمولاً اولین افرادی هستند که در مورد آن آگاه شده و وظیفه رفع مشکل را در سریع ترین زمان ممکن را دارند.برای کارآمدتر کردن عملیات روزانه، بسیاری از خدمات GIS برای بهبود هماهنگی داخلی و عملیاتی در این زمینه استفاده می کنند. GISبا هدف بهبود آگاهی موقعیتی انعطاف پذیر، افزایش کارایی عملیاتی ، بهره وری نیروی کار، و ادغام داده های بسیاری از منابع ،که همگرایی داده ها نامیده می شود را افزایش می دهد.

همگرایی داده ها

ایده ای را در نظر بگیرید که بسیاری از جریان های کوچک داده با هم در یک رودخانه داده معتبر ادغام می شوند. این همگرایی داده است. یکی از قدرتمندترین جنبه های GIS که می تواند با داده ها در سیستم های مختلف فناوری اطلاعات (IT) و از طریق اطلاعات مکانی ، مانند آدرس ها و مختصات، و روابط جغرافیایی بین نقاط داده ارتباط برقرار کند. برای انجام این کار،GIS توانایی ادغام چندین جریان داده را در یک نمای معتبر،بدون اینکه منبع داده اصلی را تحت تأثیر قرار دهد داراست. وقتی همه منابع اطلاعاتی با اطلاعات مکانی ادغام شوند، خدمات برق یک نمای عملیاتی کامل از شبکه خود در یک زمینه دنیای واقعی دارند. خود داده ها قابل ویرایش، به روز شده، و بر اساس قوانین یکپارچه شبکه مدیریت می شود که هم شامل داده های انتقال داده های شبکه منبع و هم داده های ساختاری که از آن پشتیبانی کند، می باشد.

  آگاهی از موقعیت

آگاهی موقعیتی با ایجاد سیستم هوشمند مکانی، که در آن تصویر عملیاتی مشترک از شبکه یا شبکه ارتباطی که قابل مشاهده و تجزیه و تحلیل هست به دست می آید.نقشه های به موقع و داشبوردهای GIS برای هشدار و گزارش تغییرات درسیستم ، مانند عملکرد نادرست دریچه یا کلیدبرق، و که چه چیزی و چه کسی تحت تأثیر این تغییرات قرار می گیرد را نشان می دهد. آگاهی از موقعیت به کمک تیم‌های خدماتی به طور مشترک عمل کرده، اقداماتی که باید برای رفع مشکلات و پاسخ به شکایات مشتریان انجام دهند، اولویت‌بندی و هدایت می کنند.

بهره وری نیروی کار

با آگاهی موقعیتی، خدمات توانایی پاسخگویی به کارایی نیروی کار در کارهای برنامه ریزی شده ، مانند نگهداری،وکارهای بدون برنامه ریزی، مانند قطعی سرویس آب و برق دست یابند. تأسیسات می توانند هماهنگی و اولویت بندی برنامه های کاری و فعالیت های تعمیر و نگهداری برای انجام سریعتر شغل خدمات انجام دهند. وقتی شرکت‌های خدمات شهری از نقشه‌ها و برنامه‌های GIS در دستگاه‌های تلفن همراه استفاده می‌کنند، ارتباطات بین محل و حوزه کار بهتر جریان می‌یابد. خدمه سیار توانایی دسترسی و به روز رسانی مفید موجودی و هماهنگی متناسب از کار به شغل دیگررا دارا هستند.عملیات تلفن همراه در قلب خدمات است.معمولاً، درصد زیادی از کارکنان خدمات شهری درگیر کار بیرون از منزل هستند. داشتن داده های مناسب در نوک انگشتان، سطح عملکرد کارگران را در عملیات موبایل افزایش و کارایی شان را در همه جا افزایش می دهد.مثلاً، برنامه‌های GIS در دستگاه‌های تلفن همراه انتقال از فرم‌های کاغذی و سفارش‌های کاری را ، که عملیات را مسدود می کند، به گردش کار دیجیتال، جایی که نقشه ها و سایر داده ها بین پرسنل عملیات به اشتراک گذاشته می شود تشویق می‌کنند. هوش موقعیت مکانی کار و تصمیم‌گیری را به هم متصل ، کاری که افراد انجام می دهند، وسایل نقلیه ای که رانندگی می کنند، و تجهیزاتی مکانی که آنها نگهداری می کنند اطلاع دارند.با استفاده از GIS، پرسنل سیار یا مدیر خدمات توانایی تکالیف کاری را بر اساس محل کار ، وضعیت عملکرد سایت، نزدیکی پرسنل به محل کار و زمان سفر برای رسیدن به آنجا را توزیع کند. با استفاده از این معیارها، شرکت‌های خدمات شهری قابلیت توانایی تعیین کارها در صبح داشته و با گذشت روز،بدون استفاده از یک تکه کاغذ تنظیم کنند. این قابلیت به این معنی است که زمان اضافی مورد نیاز برای پردازش اطلاعات، از کاغذ به پایگاه داده، دیگر لازم نیست. تغییرات داده‌ها، از جمله به‌روزرسانی‌ نقشه‌ها، مستقیماً از حوزه به طور‌خودکار انجام می‌شوند. امروزه، خدمات کاربردی داده های بیشتری نسبت به قبل تولید می کنند. منابع داده جدید- مانند کنتورهای هوشمند،حسگرهای هوشمند،تصاویر بهپاد، و سیستم‌های مکان‌یابی خودکار خودرو (AVL) – بار داده‌ها را در خدمات افزایش می‌دهد. اطلاعات مکانی ذاتاً این منابع داده را با اطلاعات مکانی آغشته می کند که می تواند به افزایش اثربخشی عملیاتی ابزار کمک کند. داشبوردهای GIS یکی از راه‌های نظارت بر عملکرد شبکه و هشدار پرسنل در آستانه‌های خاص، مانند زمانی که فشار آب از حد مجاز عملیاتی فراتر می رود یا کمتر می شود. داشبورد می تواند محل دقیق مشکل را مشخص و تأثیر احتمالی آن را بر مشتریان اندازه گیری کند.تجزیه و تحلیل فضایی داده ها از حسگرها و متر راه دیگری برای تجزیه و تحلیل عملکرد و شناسایی مناطق مشکل دار تاریخی می باشد. با GIS، خدمات آب و برق می توانند ریسک، شکایت مشتری، و انطباق نقشه های مشخص برای آشکار کردن نقاط ضعف احتمالی در شبکه ایجاد کنند. تجزیه و تحلیل ترکیب داده های مورد استفاده در نیمرخ طولی نقشه ها به درک و حتی پیش بینی نقاط داغ دارای مشکل به طوری که تصمیم گیری و اقدامات اصلاحی فعال تر می شوند.بخش بعدی مجموعه‌ای از گزارش‌های واقعی را در مورد نحوه استفاده ابزارهای مدرن از GIS جهت افزایش انعطاف‌پذیری عملیاتی خود ارائه می‌دهد.

مطالعه موردی

تعمیر و نگهداری خدمات و مدیریت مفید بستگی به دقت مکانی و بهره وری عملیاتی دارد. خدمات GIS برای هماهنگی کار و گردش کار با استفاده از نقشه های تعاملی در دستگاه های تلفن همراه برای ساده سازی بازرسی های تلفن همراه و قطع سرعت پاسخگویی که شامل نگهداری هرکس در حلقه ای، ازجمله مدیران، پرسنل سیار، و مشتریان توانایی دارند.GIS به خدمات کمک می‌کند تا از فرم‌های مبتنی بر کاغذ ، که مستعد خطا هستند فاصله گرفته ، و به سمت چارچوب نقشه برداری دیجیتال که با سیستم مدیریت مفید آنها مرتبط بوده، بنابراین در زمان و هزینه صرفه جویی می شود. مطالعات موردی بعدی نشان می‌دهد چگونه خدمات GIS برای بهبود انعطاف‌پذیری عملیاتی خود و ساده‌سازی گردش‌های کاری در حوزه و در محل کار استفاده می‌کنند.

 داشبوردها عملکرد خدمات را بهبود می بخشندکمیسیون خدمات شهری گرین ویل

کمیسیون خدمات‌شهری گرین‌ویل[۱] گاز طبیعی را‌ازطریق سیستم خط لوله۷۳۰مایلی‌به‌بیش‌از ۲۵۰۰۰ مشتری درشهرگرین‌ویل وسایر بخش‌های شهرستان پیت، کارولینای شمالی تحویل می‌دهد. این خدمات از نرم‌افزارهای مختلف شخص ثالث و داخلی برای جمع‌آوری و ذخیره داده‌های عملیات تلفن‌همراه استفاده می‌کند. چالشی برای دستیابی به درک کل‌نگر که کلید تصمیم‌گیری مدیریت فعال و مؤثر است.خدمات رفاهی گرین‌ویل جهت رفع نیازتجاری خود‌به‌یک نمای جامع و جذاب تمام داده‌های مربوط به یک تصمیم یا فعالیت تعیین شده،‌تعدادی داشبوردArcGIS رابه‌عنوان بخشی از فناوری GIS‌سازمانی خود پیاده‌سازی کرد. پیاده‌سازی داشبوردهای ArcGIS، نیروی کارخدمات گرین‌ویل را قادر می‌سازد تا تمام داده‌های موردنیاز برای تصمیم‌گیری و مدیریت فعالیت را دریک دیدگاه ببینند.خدمات گرین‌ویل، هرمنبع داده بخشی ازکل داده‌هایی که کارکنان باید دانسته و برای تصمیم‌گیری و مدیریت فعال در نظر بگیرند، فراهم می‌کند. داشتن منابع داده‌‌ی متفاوت دستیابی به دیدکاملی از تمام داده‌های مرتبط را برای مدیران دشوارمی‌کند.خدمات گرین‌ویل قبلاً پلت‌فرم ArcGIS را برای GIS سازمانی خود پیاده‌سازی کرده بود.‌GISسازمانی ازتمامی حوزه‌ها و نقش‌های کاربردی پشتیبانی می‌کند. همچنین از اشتراک‌گذاری و همکاری پشتیبانی می‌کند. تیم GIS با پیاده‌سازی ArcGIS خدمات ArcGIS را با توسعه داشبوردهایی که قادر به نمایش داده‌های مربوطه از چندین منبع داده شخص ثالث و داخلی هستند، گسترش دادند. هرداشبورد ترکیبی از نقشه‌ها‌، لیست‌ها، نمودارها، سنج‌ها و شاخص‌ها تشکیل شده است. گردش‌کار و عملیاتی که می‌توانستندازداشبوردها‌بهره‌مندشوند، شناسایی و اولویت‌بندی شدند. این داشبوردها شامل نظارت‌بر بو، تعمیر و نگهداری کنتورگاز،شناسایی‌نشت گاز، شاخص‌های کلیدی عملکرد زمان نصب‌سرویس، صرفه‌جویی در هزینه مته‌جهت‌دار‌افقی، بازرسی‌یکسو‌کننده،گزارش‌حادثه،‌و آمارسیستم گازبود.برای بررسی داده‌های نشت به ما این قابلیت را می‌دهد که به بررسی تحلیل وپرسش Esriاستفاده ازداشبورد سوالات مهم و روند داده ها را در یک صفحه نمایش بسیار آموزنده و با کاربرد آسان مشاهده کنیم. فیلیپس[۲] هماهنگ‌کننده شرکت انطباق گاز می‌گوید: همچنین اجازه آسان برای فرآیند  QA /QC فرآیندی برای اطمینان ازحفظ انطباق مقررات درصنعت گازطبیعی داشته‌ایم.   تیمGIS درگرین‌ویل ازخدماتGIS برای ایجاد داشبوردهایی که قادر‌به نمایش داده‌های مرتبط از چندین منبع داده شخص ثالث و داخلی دریک‌نما هستند استفاده می‌کند.خدمات گرین‌ویل اکنون بیش از دوازده داشبورد درحال استفاده دارد. داشبوردها قابلیت‌های جدیدی را برای تصمیم‌گیرندگان و مدیران فعالیت‌ها فراهم می‌کنند. آنها‌به‌راحتی توانایی داده‌هایی را که می‌خواهند در داشبورد قرار دهند فیلترکرده و به طور مناسب نمایش دهند.این گزارش درابتدا با عنوان«داشبوردها عملکرد‌ابزار‌گاز‌را‌بهبود می‌بخشند»در۲۰۲۰،Esri.com ظاهر شد. همه تصاویر توسط کمیسیون خدمات شهری‌گرین‌ویل ارائه شده است، مگراینکه‌به‌طوردیگری ذکرشده‌باشد.

[۱] Greenville

[۲] Eric Phillips

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانهدربارهتماسارتباط با ما