کاربرد GIS درآب و برق

کاهش برنامه‌راهنمایی حمایت ازمشتریان

آب دنور

آب دنور[۱] در کلرادو متعهد به ارائه بی‌خطر،تأمین آب مطمئن به مشتریان خود می‌باشد.آب انتقال داده شده به‌منازل‌و مشاغل بدون سرب می‌باشد، اما سرب‌درحین حرکت ازطریق مالکیت مشتری می تواندواردآب شود، لوازم‌خانگی‌حاوی سرب،لوله‌کشی‌،‌وخدمات خطوط‌آب‌لوله‌ای که آب را از راه اصلی خیابان واردخانه می‌کند. درسال۲۰۲۰، برنامه بی‌سابقه کاهش سرب آب دردنور با تأیید آژانس حفاظت ازمحیط‌زیست فدرال(EPA) ووزارت بهداشت عمومی و محیط زیست کلرادو[۲] اجرا شد. این برنامه شامل چندین الزامات نظارتی، ازجمله شناسایی، فهرست و حذف حدود‌‌۶۴۰۰۰ تا۸۴۰۰۰ خط خدمات سرب، کاری که‌تکمیل آن تا ۱۵ سال به‌طول می‌انجامدبود. علاوه‌براین، آب‌دنور برنامه‌جامع ارتباطی را اجرا‌و فیلترهای پارچ راتوزیع و فیلترهای جایگزین دارای گوهینامه حذف سرب برای هر مشتری که دارای خدمات خط‌سرپوش را داشته باشندرادارد. مشتریان تا ماه‌ها پس ازتعویض خط خدمات سرب از فیلترها استفاده خواهندکرد.

این برنامه تعهدی بزرگ است.‌این شرکت به‌بیش از ۱٫۵میلیون نفردر منطقه‌خدماتی به مساحت  ۳۳۵مایل‌مربع با‌بیش از۳۰۰۰ مایل خط لوله،۲۳ ایستگاه پمپاژ،۳۰مخزن زیرزمینی، بیش از ۳۲۰۰۰۰مخزن خدمات رسانی می کنند. جیم لوک هید [۳]مدیرعامل ومدیرآب‌دنور می‌گوید: مهمترین مسئولیت آب‌دنور ارائه آب‌آشامیدنی سالم است وما از هرفرصت همکاری با شرکای جامعه خود و درسطوح ایالتی و فدرال برای محافظت ازسلامت عمومی و زیست‌محیطی دربرابراین خطوط خدمات قدیمی استقبال می‌کنیم.

 

هدف‌تیم GIS برای ساخت موجودی اولیه با استفاده از و انتقال داده به GIS می باشد. منجربه‌کمتر از۱۰۰۰مکان از خطوط خدمات سرب شد. بسیاری از خانه‌های تاریخی در منطقه خدماتی آب دنور، تیم باید منابع داده اضافی را تجزیه‌و‌تحلیل کرده تا تصویرموجودی دقیق‌تری به دست‌آورد.

آب‌دنور سوابق مصرف صورتحساب مشتری را به صورت گسترده‌تری حفظ می‌کند. علاوه‌بر‌این، اطلاعات خطوط خدماتی ناقص بوده زیرابرخی خطوط متعلق به صاحب‌خانه یا سازمان خصوصی است. کارشناسایی محل این خطوط ومواد ساخته شده از آنها مستلزم تحقیق‌و‌تحلیل گسترده است. هدف توسعه احتمال ماتریس طراحی شده برای پرکردن شکافهای داده و ایجاد موجودی اولیه بود.

وظیفه فهرست موجودی درحال‌توسعه، تیم GIS آب‌دنور با استفاده از محل‌هایی که شیرآب کشیده بودند شروع به استفاده از پایگاه‌داده جهت خدمات صورتحساب مشتریان کردند. سپس این تیم نتایج تحقیقاتی را از سوابق دست‌نویسی که توسط یکی ازکارکنان شرکت آب‌و‌برق که قبلاً بسیاری از خطوط سرب راجایگزین کرده بود، اضافه‌کردند. این سوابق با اطلاعات مجوزهای ساخت‌وساز صادر شده توسط شهروشهرستان‌دنور، ازجمله‌زمان‌صدورمجوز‌و‌نوع‌کاری که تحت‌پوشش آن بود، تکمیل شد.

مشاوره زیست‌محیطی کرونا به‌کمک به‌روزرسانی پایگاه جغرافیایی با داده‌های موجود به‌ساخت موجودی،مانندتاریخ طراحی شیرآب وسالی بسته‌به‌خانه رسیده یا سازه دیگری ساخته شد. مشاوران همچنین نتایج آزمایش‌های قبلی کیفیت آب‌را‌درشیرهای مشتری اضافه کردند.‌تیمGIS به مرتب‌سازی دسته‌بندی محلی از داده‌های جدید در ArcGIS دسکتاپ ،به طبقه‌بندی اطلاعات توصیفی قطعیت یا احتمال خط‌خدمات پیشرو استفاده کردند. داده‌های به‌دست آمده به‌پروژه ArcGIS Pro اضافه و به نقشه موجودی خط‌خدمات منجرشد که توسط تصمیم‌گیرنده برای برنامه‌ریزی حذف خطوط استفاده می‌شود. موجودی اولیه آب‌دنور بیش از۸۰۰۰۰ خط‌سوپاپ راشناسایی‌کرد که‌به‌حدود۱۲۰۰۰مشتری متمایز از جمله ساختمان‌های چندخانواری بایک خط‌خدمات برای چندین خانه مشتری خدمات رسانی می‌کند. اعضای تیم داده‌های بیشتری را برای اصلاح بیشتر نتایج اضافه کردند. ویژگی‌ها را برای اختلاف در نوع مواد تجزیه و تحلیل کردند. داده های اضافی شامل داده‌های کیفیت آب و اطلاعات در مورد مواد خطی از آب‌های دنور برنامه اندازه گیری جهانی، که نصب کنتور را در سال ۱۹۸۷ در مکان‌هایی قبلاً فاقد آن آغاز کرد.

داده‌های اضافی، حداکثرتعداد خطوط خدمات پیش‌بینی‌شده را به حدود۶۴۰۰۰ مکان کاهش داد. این تیم به موفقیت مکان‌های موجود پیشبینی شده را از محدوده سطح بالاکاهش داد. انتظار می رود این حرکت باعث صرفه‌جویی بیش از ۵۰ میلیون دلاری در برنامه کاهش سرب آب‌دنور درمدت زمان ۱۵ ساله، بر اساس هزینه تعویض خطوط و تأمین فیلتر آب‌مشترکین این برنامه شود. برای حذف تمام خطوط پیش‌بینی شده درمدت۱۵سال، آب دنور نیاز به تعویض تقریبا ۴۵۰۰ خط خدمات در سال دارد و توزیع فیلترهای آب را برای ساکنان منازل‌شان سکونت دارند، در فهرست قرار دارد.

توزیع فیلترها برای همه مشتریان چالش دیگری ایجاد کرد، زیراحساب مشتری آب‌دنور و سیستم صورت‌حساب‌‌های مشتریان را به‌طورکلی براساس مالکیت ردیابی می‌کند. این سیستم چالشی را برای املاک چندخانواری ایجاد می‌کند‌که توسط خدمات سرب که درآن مستأجران متعددی وجود دارند که ارتباط مستقیمی با آب دنور ندارد ارائه می‌شود. برای اطمینان از اینکه همه‌ی ساکنان در این مکان‌ها فیلتردریافت می‌کنند، آب دنور نیاز به‌شناسایی و دسته‌بندی مشتریان در سیستم صورت‌حساب خود مرتبط با ویژگی خط خدمات،مانند صاحب خانه ، مالک‌یامدیر ساختمان یا مستأجر دارند. برای انجام این‌کار، تیم داده‌های بیشتری را اضافه‌کرد، ازجمله آدرس خدمات پستی ایالات‌متحده و اطلاعات از شهروشهرستان دنور بود.

 

 

تیمArcGISPro برای تجزیه‌و‌تحلیل۳۰۰۰۰ آدرس اضافه در مناطق‌آبی حومه‌شهر که‌توسط آب‌دنور به‌صورت قراردادی خدمات‌رسانی می‌شود استفاده کرد. این نقشه وب عموم مشتریان را قادر می‌سازد تا دریابند در برنامه گنجانده شده‌اند و خط خدمات آنها چگونه طبقه‌بندی می‌شود.

پس ازشناسایی، آدرس‌ها به‌دنور و مناطق موجود در حومه شهر اضافه، و یک نقشه عمومی وب در ArcGISOnline با استفاده از طراحی برنامه وب ArcGIS توسعه داده شد. این نقشه که مشتریان آیا در برنامه اطلاعات آنها گنجانده شده و آیا خط خدمات طبقه‌بندی شده به عنوان سرپوش شناخته شده، که به احتمال زیاد منجربه، سرپوش معیوب،یا غیرقابل استفاده شناخته شود. این تیم همچنین گزارش‌هایی را با استفاده از ArcGIS تولید کرد تا به بازدیدکنندگان وب سایت نحوه استفاده از نقشه را آموزش دهد. علاوه برنقشه، داده‌های موجود از مدل اولویت بندی که شامل اطلاعات جمعیت‌شناسی که برای کاربرنامه‌ریزی جایگزین است پشتیبانی می‌کند. پیمانکارانی که کار جایگزینی برنامه‌های تلفن همراه برای بروز‌رسانی پایگاه داده، موجودی، اطلاعات صورت‌حساب مشتری و GIS را انجام می‌دهد استفاده می‌کنند.

برنامه‌های کاربردی ArcGIS شامل نقشه ۱۲۳ و گردآوری ArcGIS بود. تیم GIS از اطلاعات مربوط به کار جایگزینی هرشش ماه یکبار به‌روز‌رسانی نقشه عمومی، طبقه‌بندی مجدد منازلی که خدمات خطوط سرب خود را تعویض کرده‌اند ارائه می دهد. این گزارش در ابتدا با عنوان «آب دنور از مشتریان با داده مبتنی بر برنامه کاهش سرب حمایت می کند» در Esri.com2020 ظاهر شد. تمام تصاویر حسن نیت جان ناتلهو[۴] آب دنورشامل می‌شود مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

شروع کار با GIS[۱] Denver

[۲] Colorado

[۳] Jim Lochhead

[۴] John Nolte

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانهدربارهتماسارتباط با ما