دوره آموزش کاربرد سنجش از دور و GIS در مدیریت منابع طبیعی و زیرساخت‌ها

دوره آموزش کاربرد سنجش از دور و GIS در مدیریت منابع طبیعی و زیرساخت‌ها

Training course on the application of remote sensing and GIS in the management of natural resources and infrastructure

معرفی کتاب های روز دنیا توسط مهندس ونوس نصیرفام

درباره ونوس نصیر فام:

ونوس نصیرفام، پژوهشگر ارشد سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور با کاربرد در منابع طبیعی است. او دارای تحصیلات عالی در رشته‌های مهندسی نرم‌افزار و سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی است. ونوس نصیرفام به‌عنوان یکی از اساتید و پژوهشگران برجسته در زمینه سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی شناخته شده است.

وی تحقیقات زیادی در زمینه‌های مختلف از جمله مدل‌سازی آبخوان، زیست‌محیطی، نقشه‌برداری ماهواره‌ای و سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی انجام داده است. ونوس نصیرفام همچنین کتاب‌های متعددی در زمینه سیستم اطلاعات جغرافیایی به رشته تحریر درآورده است که توسط دانشجویان و پژوهشگران بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرند.

در حال حاضر، ونوس نصیرفام بر روی اهداف توسعه پایدار و GIS و RS کار می‌کند. او به‌عنوان مشاور و استاد برای بسیاری از پروژه‌های مرتبط با سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور فعالیت می‌کند. آموزش‌های وی در زمینه سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور، زبانزد عام و خاص در بین دانشجویان و پژوهشگران ایرانی شناخته شده است. ونوس نصیرفام با پیگری و خدمات به مشتریان، یکی از مشاوران مورد اعتماد در زمینه سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور است.

معرفی کتاب سنجش از دور و GIS در مدیریت منابع طبیعی:

این کتاب به مسائل مربوط به برنامه‌ریزی، ساخت و راهبری استراتژی‌های مدیریت منابع طبیعی و زیرساخت‌ها پس از استفاده و گسترش محصولات سنجش از دور و GIS می‌پردازد. این کتاب راهکارهای فعال برای مسائل مدیریت منابع طبیعی و زیرساخت‌ها را ارائه می‌دهد و جایگزینی برای برنامه‌ریزی استراتژیک، ارائه موثر و چشم‌انداز رشد فراهم می‌کند. یکی از ویژگی‌های منحصر به فرد این کتاب پوشش گسترده آن با ارتباطات و وابستگی‌های مرتبط در علوم، مهندسی و نوآوری است. این کتاب شامل اطلاعاتی است که می‌توان آن را به سطح محلی کوچکتر تنزیل داد.

این کتاب با ارائه طیف گسترده‌ای از دیدگاه‌ها و رویکردها، یک مجموعه از موضوعاتی مانند کاربرد در کشاورزی و جنگلداری (زمین و چشم‌انداز، کشاورزی، مدیریت جنگل و کاهش جنگل‌ها)، منابع آبی و اکولوژی (هیدرومترولوژی، تشخیص شرایط اقلیمی و پیش‌بینی آن، مدیریت منابع آبی، مدیریت محیط زیست، اکولوژی در مقیاس‌های مختلف و انگرانی)، مدیریت شهری (برنامه‌ریزی شهری، طراحی، ساخت و عملیات زیرساخت‌ها، بلایای طبیعی، رویکردهای نوین برای ارتقای زیرساخت‌های قدیمی)، هیدروآمار، پیش‌بینی و تحلیل داده‌های مکانی، ترکیب و مدیریت اطلاعات از طریق فرآیندها، ابزارها و فن‌آوری‌های مختلف است.

 

معرفی کتاب GIS

فهرست کتاب

فهرست مطالب:
مشخصات ویراستاران
۱- کاربردهای فناوری‌های جغرافیایی و اطلاعاتی در دستیابی به اهداف توسعه پایدار
۱٫۱ مقدمه
۱٫۲ اهداف توسعه پایدار
۱٫۲٫۱ اهداف
۱٫۲٫۲ شاخص توسعه پایدار (SDGI) و دیدگاه جهانی آن
۱٫۲٫۳ تأثیر ویروس کووید-۱۹ بر اجرای SDGs
۱٫۳ اهمیت و دامنه فناوری جغرافیایی در اجرای SDGs
۱٫۴ کاربرد تکنیک‌های جغرافیایی در دستیابی به SDGs
۱٫۵ کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در دستیابی به SDGs
۱٫۵٫۱ کاربرد داده بزرگ
۱٫۵٫۲ کاربردهوش مصنوعی
۱٫۵٫۳ کاربرد اینترنت اشیا
۱٫۶ ادغام فناوری جغرافیایی با ICT و اهمیت آن
۱٫۷ مشکلات یا چالش‌ها
۱٫۷٫۱ چالش‌های مرتبط با داده
۱٫۷٫۲ کمبود زیرساخت فناوری
۱٫۷٫۳ نیروی متخصص / آموزش‌دیده
۱٫۷٫۴ کمبود آگاهی
۱٫۷٫۵ دیگر موارد
۱٫۸ نتیجه‌گیری
منابع

آموزش gis در منابع طبیعی

۲- مقایسه الگوریتم‌های Maximum Likelihood، شبکه‌های عصبی و Random Forests در طبقه‌بندی چشم‌انداز شهری
۲٫۱ مقدمه
۲٫۲ منطقه مورد مطالعه
۲٫۳ روش‌شناسی
۲٫۳٫۱ پیش‌پردازش
۲٫۳٫۲ الگوریتم‌های طبقه‌بندی
۲٫۳٫۳ طبقه‌بندی تصویر
۲٫۴ نتایج و بحث
۲٫۴٫۱ مقایسه دقت کلی
۲٫۴٫۲ مقایسه دقت تولیدکننده و کاربر
۲٫۵ نتیجه‌گیری
منابع

۳- مدیریت بحران سیلاب با کمک جمعیت
۳٫۱ مقدمه
۳٫۲ پس‌زمینه داده‌های جمعی
۳٫۳ چالش‌ها و فرصت‌های مرتبط با داده‌های جمعی
۳٫۴ کاربردهای داده‌های جمعی
۳٫۵ کیفیت و عملکرد داده‌های جمعی
۳٫۵٫۱ معتبر بودن داده‌های جمعی
۳٫۵٫۲ ارتباط داده‌های جمعی با موضوع
۳٫۶ مطالعه موردی: مدیریت بحران سیلاب
۳٫۶٫۱ در دسترس بودن مکان داده‌های جمعی
۳٫۶٫۲ تجزیه و تحلیل معتبریت داده‌های جمعی: مدل مبتنی بر شبکه بیزین ناوردایی برای شناخت داده‌های جمعی
۳٫۷ نتیجه‌گیری
منابع

۴- داده‌های کلان زمینی جغرافیایی و تجزیه و تحلیل داده‌های شهری
۴٫۱ مقدمه
۴٫۲ داده‌های کلان زمینی و ویژگی‌های آن‌ها
۴٫۳ منابع داده‌های کلان زمینی
۴٫۴ پلتفرم‌های موجود برای پردازش و مدیریت داده‌های کلان زمینی
۴٫۵ تجزیه و تحلیل داده‌های کلان زمینی
۴٫۶ داده‌های کلان زمینی و مطالعات شهری
۴٫۷ تحلیل داده‌های کلان شهری به سوی جامعه ۵.۰
۴٫۸ چالش‌ها و راه حل به جلو
منابع

۵- تحلیل مقایسه‌ای رویدادهای خشکسالی مکانی-زمانی با استفاده از سنجش از دور و شاخص‌های استاندارد شده بارش در ممر خشک آمریکای مرکزی
۵٫۱ مقدمه
۵٫۲ مطالعه موردی
۵٫۳ روش‌شناسی
۵٫۳٫۱ جمع‌آوری داده‌ها
۵٫۳٫۲ محاسبه خشکسالی
۵٫۳٫۳ شاخص‌های نظارت بر گیاهان خشکسالی
۵٫۳٫۴ شاخص تفاوت نرخ گیاهی NDVI
۵٫۳٫۵ شاخص وضعیت گیاهی VCI
۵٫۳٫۶ شاخص‌های خشکسالی اقلیمی
۵٫۳٫۷ نظارت مکانی-زمانی
۵٫۴ نتایج و بحث
۵٫۴٫۱ شاخص خشکسالی اقلیمی
۵٫۴٫۲ شاخص‌های نظارت بر گیاهان خشکسالی
۵٫۴٫۳ رویکرد مکانی-زمانی
۵٫۴٫۴ پیگیری خشکسالی
۵٫۵ نتیجه‌گیری
۵٫۶ توصیه‌ها
منابع

۶- کاربرد ابزارهای GIS و شناسایی از دور در ارزیابی خشکسالی با استفاده از داده‌های ماهواره‌ای و زمینی
۶٫۱ مقدمه
۶٫۲ مواد و روش‌ها
۶٫۲٫۱ منطقه مورد مطالعه
۶٫۲٫۲ تجزیه و تحلیل آماری
۶٫۲٫۳ تجزیه و تحلیل ترکیب بارش
۶٫۲٫۴ شاخص استاندارد شده بارش (SPI)
۶٫۲٫۵ داده‌های ماهواره‌ای
۶٫۲٫۶ شاخص وضعیت گیاهی VCI
۶٫۳ نتایج و بحث
۶٫۳٫۱ تجزیه و تحلیل ترکیب بارش
۶٫۳٫۲ شاخص استاندارد شده بارش (SPI)
۶٫۳٫۳ تجزیه و تحلیل شاخص وضعیت گیاهی VCI
۶٫۴ نتیجه‌گیری
منابع

آموزش gis در منابع طبیعی

۷- تعیین عملکرد برداشت برنج با استفاده از شاخص مساحت برگ (LAI) در ایران
۷٫۱ کشت برنج در ایران
۷٫۲ انواع کشت برنج در ایران
۷٫۲٫۱ روش کاشت تراکمی
۷٫۲٫۲ روش کاشت مستقیم
۷٫۳ شاخص‌های اندازه‌گیری عملکرد برداشت برنج به روش از دور
۷٫۴ شاخص مساحت برگ (LAI)
۷٫۵ تشخیص کشت برنج با استفاده از روش سنجش از دور
۷٫۵٫۱ طبقه‌بندی بدون ناظر
۷٫۵٫۲ طبقه‌بندی با ناظر
۷٫۶ تعیینعملکرد برداشت برنج
۷٫۷ ارزیابی نتایج عملکرد برداشت برنج
۷٫۸ بحث و نتیجه‌گیری
منابع

۸- مدل‌سازی فرسایش خاک با استفاده از سنجش از دور و GIS
۸٫۱ مقدمه
۸٫۲ منطقه مورد مطالعه
۸٫۳ روش‌شناسی
۸٫۳٫۱ مدل‌سازی فرسایش با استفاده از RUSLE
۸٫۳٫۲ مدل‌سازی فرسایش با استفاده از مدل MMF
۸٫۳٫۳ ضریب تحویل ذرات رسوبی (SDR)
۸٫۳٫۴ اعتبارسنجی مدل
۸٫۴ نتایج و بحث
۸٫۴٫۱ خسارت خاک با مدل RUSLE
۸٫۴٫۲ خسارت خاک با مدل MMF
۸٫۵ نتیجه‌گیری
منابع

۹- نقشه‌برداری شدت تخریب بر اساس کاربری زمین مختلف در مناطق خشک: مطالعه مورد حوضه آبخیز بوحامد در جنوب تونس
۹٫۱ مقدمه
۹٫۲ منطقه مورد مطالعه که با مشکلات بیابان‌زایی مواجه است
۹٫۲٫۱ اقلیم خشک و زمین‌شناسی شکنندگی آسیب‌پذیر
۹٫۲٫۲ سکونت انسانی باستانی و تغییرات آن
۹٫۳ روش شناسی نقشه برداری تخریب خاک بر اساس سنجش از دور و GIS
۹٫۳٫۱ داده‌ها و ابزارها
۹٫۳٫۲ روش نقشه برداری تخریب خاک
۹٫۴ بررسی و ارزیابی شدت تخریب در حوضه بوحامد
۹٫۴٫۱ نقشه برداری وضعیت سطح با استفاده از شاخص‌های طیفی
۹٫۴٫۲ نقشه برداری الگوهای سکونت انسانی
۹٫۴٫۳ تعیین شدت تخریب
۹٫۴٫۴ ارزیابی وضعیت بیابان‌زایی با تعیین سطح حساسیت: نقشه خلاصه
۹٫۵ بحث
۹٫۶ نتیجه‌گیری
۹٫۷ توصیه‌ها
منابع

آموزش gis در منابع طبیعی

۱۰- قابلیت استفاده از داده‌های مدل گلوبال لند اواپوریشن آمستردام برای ارزیابی خشکسالی فضایی-زمانی در حوضه آبریز
۱۰٫۱ مقدمه
۱۰٫۲ مواد و روش‌ها
۱۰٫۲٫۱ مطالعه موردی
۱۰٫۲٫۲ مدل WEAP
۱۰٫۲٫۳ داده‌های GLEAM
۱۰٫۲٫۴ شاخص استاندارد شدهتبخیر و تعرق محیطی و بارش (WEPSI)
۱۰٫۲٫۵ تنظیم آزمایشی
۱۰٫۳ نتایج و بحث
۱۰٫۳٫۱ محاسبه و ارزیابی عملکرد WEPSI
۱۰٫۳٫۲ اعتبار یک مجموعه داده جهانی ET برای کاربردهای محلی WEPSI
۱۰٫۴ نتیجه‌گیری
منابع

۱۱- برآورد مورفولوژی دریاچه های کم عمق داخلی برای مطالعه موردی دریاچه نمک سامبار، سایت رامسار ۴۶۴، هند، بر پایه حسگری از دور
۱۱٫۱ – مقدمه و زمینه
۱۱٫۱٫۱ – چرا مورفولوژی دریاچه؟
۱۱٫۲ – استنادات مهم از ادبیات درباره اهمیت مورفولوژی دریاچه
۱۱٫۳ – مواد و روش‌ها
۱۱٫۳٫۱ – منطقه مورد مطالعه – شرح کلی
۱۱٫۳٫۲ – پیش پردازش تصویر
۱۱٫۳٫۳ – استخراج سطح آب
۱۱٫۳٫۴ – محاسبه پارامترهای مورفولوژیک دریاچه
۱۱٫۴ – نتایج و بحث
۱۱٫۴٫۱ – مساحت سطح آبی دریاچه (A) یا (a)
۱۱٫۴٫۲ – بیشترین طول (Lmax)
۱۱٫۴٫۳ – بیشترین عرض (Bmax) و عرض میانگین (overlineB)
۱۱٫۴٫۴ – عمق آب دریاچه (حداکثر عمق Dmax) و (عمق میانگین overlineD)
۱۱٫۴٫۵ – حجم دریاچه (V) و فاکتور شکل (Vd)
۱۱٫۴٫۶ – نسبت دینامیکی (DR)، مناطق فرسایش و حمل و نقل و مناطق تجمع (Ao)
۱۱٫۵ – نتیجه‌گیری
منابع

۱۲- حسگری از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در پایش فضایی منابع آبی: یک مطالعه موردی در حوضه دریاچه لوکتاک، هند
۱۲٫۱ – مقدمه
۱۲٫۲ – طبقه بندی و پخش مرطوبات
۱۲٫۲٫۱ – طبقه بندی رامسار
۱۲٫۲٫۲ – طبقه بندی مرطوبات در هند
۱۲٫۲٫۳ – پخش مرطوبات در هند
۱۲٫۳ – محرک‌های تغییر در شرایط مرطوبات
۱۲٫۴ – تکنیک‌های مدلسازی تغییر کاربری اراضی (LULCC)
۱۲٫۴٫۱ – مبتنی بر بردار CA (VEC-GCA)
۱۲٫۴٫۲ – CA-SVM
۱۲٫۴٫۳ – CA-MCE
۱۲٫۵ – مطالعه موردی مرطوبات علفی (Phumdis) و مرطوبات در حوضه دریاچه لوکتاک، منیپور، هند
۱۲٫۶ – نتایج
۱۲٫۷ – بحث
۱۲٫۸ – نتیجه‌گیری و پیشنهاد
منابع

آموزش gis در منابع طبیعی

۱۳- ترسیم نواحی پتانسیل آب زیرزمینی در یک حوضه رودخانه جنوبی با استفاده از تکنیک های جغرافیایی و فرآیند سلسله مراتبی تحلیلی
۱۳٫۱ – مقدمه
۱۳٫۲ – منطقه مورد مطالعه
۱۳٫۳ – داده ها و روش ها
۱۳٫۴ – نتایج و بحث
۱۳٫۴٫۱ – لیتولوژی
۱۳٫۴٫۲ – ویژگی های زمین شناسی
۱۳٫۴٫۳ – کاربری/پوشش زمین (LU/LC)
۱۳٫۴٫۴ – بافت خاک
۱۳٫۴٫۵ – چگالی خطوط
۱۳٫۴٫۶ – زاویه شیب
۱۳٫۴٫۷ – چگالی زهاب
۱۳٫۴٫۸ – شاخص مرطوبایی توپوگرافیک (TWI)
۱۳٫۴٫۹ – بارش باران
۱۳٫۴٫۱۰ – اهمیت نسبی عوامل
۱۳٫۴٫۱۱ – نواحی پتانسیل آب زیرزمینی (GWPZs)
۱۳٫۴٫۱۲ – بحث
۱۳٫۵ – خلاصه و نتیجه گیری
منابع

۱۴- مدیریت مناطق تحت فشار زیست محیطی در حوضه با استفاده از ابزار تصمیم گیری چند معیاره در GIS: یک تکنیک نجیب برای حفظ خاک به منظور کشاورزی
۱۴٫۱ – مقدمه
۱۴٫۱٫۱ – فرسایش بارانی برگشتی
۱۴٫۱٫۲ – فرسایش صفحه ای
۱۴٫۱٫۳ – فرسایش ریل
۱۴٫۱٫۴ – فرسایش گالی
۱۴٫۱٫۵ – فرسایش ساحلی
۱۴٫۲ – فرسایش خاک در هند
۱۴٫۳ – ارزیابی فرسایش خاک
۱۴٫۴ – اولویت بندی حوضه و طراحی اقدامات محافظت از خاک و آب
۱۴٫۵ – کاربرد GIS
۱۴٫۶ – مطالعه موردی
۱۴٫۶٫۱ – ماژول ۱: اولویت بندی
۱۴٫۶٫۲ – ماژول ۲: طرح CAT برای اقدامات محافظت از خاک و آب
۱۴٫۷ – منطقه مورد بررسی و داده های استفاده شده
۱۴٫۸ – نتایج و بحث
۱۴٫۸٫۱ – ماژول ۱: اولویت بندی زیر حوضه ها
۱۴٫۸٫۲ – ماژول ۲: طرح CAT برای اقدامات محافظت از خاک و آب
۱۴٫۹ – نتیجه گیری
منابع

۱۵- تکنولوژی جغرافیایی برای برآورد آسیب پذیری فیزیکی ساختار ساختمان ها در برابر خطرات طبیعی
۱۵٫۱ – مقدمه
۱۵٫۲ – منطقه مورد مطالعه
۱۵٫۳ – روش شناسی
۱۵٫۳٫۱ – شناسایی و ارزیابی خطرات مرتبط
۱۵٫۳٫۲ – تعیین آسیب پذیری فیزیکی ساختمان ها در برابر سیل
۱۵٫۳٫۳ – محاسبه شاخص آسیب پذیری
۱۵٫۴ – ارزیابی ریسک آسیب پذیری فیزیکی ساختمان ها در برابر سیل
۱۵٫۴٫۱ – نتایج ارزیابی خطر
۱۵٫۴٫۲ – نتایج ارزیابی آسیب پذیری
۱۵٫۵ – نتیجه گیری
۱۵٫۶ – جهت دهی های آینده
منابع

۱۶- شبیه سازی توان خنک کنندگی فضای سبز شهری با استفاده از حسگری از دور و یکپارچگی GIS مبتنی بر وب در شهرداری پانات نیکوم، تایلند
۱۶٫۱ – مقدمه
۱۶٫۲ – رابطه آب و هوای شهری و فضای سبز
۱۶٫۳ – حسگری از دور برای کیفیت فضای سبز و دمای محلی
۱۶٫۳٫۱ – دمای سطح زمین (LST)
۱۶٫۳٫۲ – شاخص نرمال شده تفاوت گیاهی (NDVI)
۱۶٫۴ – یکپارچگی GIS مبتنی بر وب برای شبیه سازی توان خنک کنندگی فضای سبز شهری
۱۶٫۵ – یک مطالعه موردی: شهرداری پانات نیکوم، استان چون بوری، تایلند
۱۶٫۵٫۱ – مروری بر شهرداری پانات نیکوم
۱۶٫۵٫۲ – داده ها و مواد
۱۶٫۵٫۳ – روش شناسی
۱۶٫۵٫۴ – نتایج و نتیجه گیری
۱۶٫۶ – نتیجه گیری
منابع

۱۷- مدل سازی جغرافیایی از هدفمندسازی سیلاب ساحلی به دلیل افزایش سطح دریا و پویایی مناظر: یک مطالعه موردی جزیره ساگار
۱۷٫۱ – مقدمه
۱۷٫۱٫۱ – خطرات طبیعی
۱۷٫۱٫۲ – غرقاب شوریدن ساحلی
۱۷٫۱٫۳ – پویایی کاربری زمین
۱۷٫۱٫۴ – سناریو جهانی و هند
۱۷٫۱٫۵ – اهداف
۱۷٫۲ – داده ها و روش
۱۷٫۲٫۱ – داده ها – مجموعه داده های جهانی و منطقه ای
۱۷٫۲٫۲ – منطقه مورد بررسی و تاریخچه آن با فاجعه های طبیعی
۱۷٫۲٫۳ – تجزیه و تحلیل کاربری زمین با استفاده از مدل های مبتنی بر عامل
۱۷٫۲٫۴ – چارچوب ارزیابی اندازه گیری خطر ساحلی
۱۷٫۲٫۵ – سطوح نسبی تعرض دارایی ها و خانواده ها به سیلاب ساحلی
۱۷٫۳ – نتایج و بحث ها
۱۷٫۳٫۱ – تجزیه و تحلیل کاربری زمین
۱۷٫۳٫۲ – تصویرسازی کاربری زمین
۱۷٫۳٫۳ – تجزیه و تحلیل تعرض ساحلی
۱۷٫۳٫۴ – سطوح نسبی تعرض مبتنی بر الگوی تغییرات کاربری زمین
۱۷٫۴ – بحث و نتیجه گیری
منابع

۱۸- تصویرسازی آلودگی نویز سه بعدی (۳D) از طریق مدل‌سازی شهر سه بعدی
۱۸٫۱ – مقدمه
۱۸٫۲ – مدل‌سازی شهری
۱۸٫۳ – چارچوب مدل‌سازی آلودگی نویز سه بعدی
۱۸٫۴ – تصویرسازی آلودگی نویز سه بعدی
۱۸٫۵ – بحث
۱۸٫۶ – نتیجه‌گیری
۱۸٫۷ – توصیه‌ها
منابع

۱۹- تحلیل داده های ماهواره ای دهه‌ای برای نقشه‌برداری خطر سیل: مطالعه موردی شرق اوتارپرادش
۱۹٫۱ – مقدمه
۱۹٫۱٫۱ – اهمیت کار
۱۹٫۱٫۲ – هدف
۱۹٫۱٫۳ – منطقه مورد بررسی
۱۹٫۱٫۴ – اهداف تحقیقاتی
۱۹٫۱٫۵ – داده و نرم افزار استفاده شده
۱۹٫۲ – روش‌شناسی
۱۹٫۲٫۱ – به دست آوردن داده
۱۹٫۲٫۲ – تحلیل داده
۱۹٫۳ – نتایج و بحث‌ها
۱۹٫۳٫۱ – مطالعات غرقاب سیل
۱۹٫۳٫۲ – مطالعات ایستگاه سیل
۱۹٫۴ – یافته‌های کلیدی
۱۹٫۵ – خلاصه
۱۹٫۶ – محدودیت‌ها
منابع

آموزش gis در منابع طبیعی

دوره آموزش کاربرد سنجش از دور و GIS در مدیریت منابع طبیعی و زیرساخت‌هابرای چه کسانی مفید است؟

دوره آموزش کاربرد سنجش از دور و GIS در مدیریت منابع طبیعی و زیرساخت‌ها برای هر کسی که به دنبال یادگیری کاربرد سنجش از دور و GIS در مدیریت منابع طبیعی و زیرساخت‌ها برای حفظ و بهبود کیفیت محیط زیست است، مفید است. این دوره برای دانشجویان، پژوهشگران، متخصصان حوزه محیط زیست، مدیران منابع طبیعی، مدیران زیرساخت‌های شهری و روستایی، مهندسان عمران و هر کسی که به حفظ و بهبود محیط زیست و زیرساخت‌های شهری و روستایی علاقه‌مند است، مناسب است.

اهداف اصلی این دوره شامل آموزش مفاهیم و کاربردهای سنجش از دور و GIS در مدیریت منابع طبیعی و زیرساخت‌ها است. این دوره با هدف دستیابی به اهداف زیر برگزار می‌شود:

۱٫ آشنایی با مفاهیم اساسی سنجش از دور: در این بخش، ابتدا به مفاهیم اساسی سنجش از دور پرداخته شده و با زمینه‌های مختلف سنجش از دور، شامل پردازش تصاویر، تفسیر تصاویر، دستگاه‌های سنجش از دور و … آشنا می‌شوید.

۲٫ آموزش نرم‌افزارهای مورد استفاده در سنجش از دور: در این بخش، با نرم‌افزارهای مورداستفاده در سنجش از دور، شامل ENVI و ERDAS و ArcGIS و … آشنا می‌شوید و نحوه استفاده از آن‌ها را یاد می‌گیرید.

۳٫ آشنایی با مفاهیم GIS: در این بخش، به مفاهیم اساسی GIS و کاربردهای آن در مدیریت منابع طبیعی و زیرساخت‌ها پرداخته می‌شود. این شامل آشنایی با مفاهیم فضایی، داده‌های مکانی، نقشه‌ها، لایه‌ها و تحلیل فضایی است.

۴٫ کاربردهای GIS در مدیریت منابع طبیعی و زیرساخت‌ها: در این بخش، با کاربردهای GIS در مدیریت منابع طبیعی و زیرساخت‌ها، شامل آب، خاک،غاب، منابع طبیعی دریا و بر، شبکه‌های آبیاری و زیرساخت‌های شهری و روستایی آشنا می‌شوید. در این بخش، با استفاده از GIS برای تحلیل داده‌های سنجش از دور و پردازش آن‌ها، به صورت عملی نحوه استفاده از GIS در مدیریت منابع طبیعی و زیرساخت‌ها را یاد می‌گیرید.

۵٫ مطالعات موردی: در این بخش، با مطالعات موردی مختلف در حوزه سنجش از دور و GIS در مدیریت منابع طبیعی و زیرساخت‌ها، شامل بررسی تغییرات پوشش اراضی، بررسی تغییرات آبخوان، بررسی تغییرات سطحاب شهری و … آشنا می‌شوید. این مطالعات موردی به شما کمک می‌کنند تا با نحوه استفاده از سنجش از دور و GIS در مدیریت منابع طبیعی و زیرساخت‌ها، به صورت عملی آشنا شوید.

با پایان دوره، دانشجویان و متخصصان قادر به استفاده از سنجش از دور و GIS در مدیریت منابع طبیعی و زیرساخت‌ها برای حفظ و بهبود کیفیت محیط زیست و زیرساخت‌های شهری و روستایی خواهند بود. همچنین، با تسلط بر این مفاهیم و ابزارها، می‌توانند در پروژه‌های مختلف حوزه سنجش از دور وGIS و مدیریت منابع طبیعی و زیرساخت‌ها شرکت کنند و نقش بسزایی در بهبود کیفیت زندگی جامعه ایفا کنند. علاوه بر این، متخصصان حوزه محیط زیست و مدیریت منابع طبیعی می‌توانند با استفاده از این دوره، در تحلیل و مدیریت منابع طبیعی، ارزیابی تغییرات محیطی و برنامه‌ریزی برای بهبود کیفیت محیط زیست و زیرساخت‌های شهری و روستایی به کمک ابزارهای سنجش از دور و GIS، موفق عمل کنند.

اهداف دوره آموزش کاربرد سنجش از دور و GIS در مدیریت منابع طبیعی و زیرساخت‌ها

اهداف دوره آموزش کاربرد سنجش از دور و GIS در مدیریت منابع طبیعی و زیرساخت‌ها عبارتند از:

۱٫ آشنایی با مفاهیم و کاربردهای سنجش از دور در مدیریت منابع طبیعی و زیرساخت‌ها.
۲٫ آموزش نرم‌افزارهای مورد استفاده در سنجش از دور و GIS.
۳٫ آشنایی با مفاهیم GIS و کاربردهای آن در مدیریت منابع طبیعی و زیرساخت‌ها.
۴٫ آشنایی با کاربردهای GIS در مدیریت منابع طبیعی و زیرساخت‌ها، شامل آب، خاک،غاب، منابع طبیعی دریا و بر، شبکه‌های آبیاری و زیرساخت‌های شهری و روستایی.
۵٫ آموزش روش‌های تحلیل داده‌های سنجش از دور و پردازش آن‌ها با استفاده از GIS.
۶٫ آشنایی با مطالعات موردی در حوزه سنجش از دور و GIS در مدیریت منابع طبیعی و زیرساخت‌ها، شامل بررسی تغییرات پوشش اراضی، بررسی تغییرات آبخوان، بررسی تغییرات سطحاب شهری و …

با پایان دوره، دانشجویان و متخصصان قادر به استفاده از سنجش از دور و GIS در مدیریت منابع طبیعی و زیرساخت‌ها برای حفظ و بهبود کیفیت محیط زیست و زیرساخت‌های شهری و روستایی خواهند بود. همچنین، با تسلط بر این مفاهیم و ابزارها، می‌توانند در پروژه‌های مختلف حوزه سنجش از دور و GIS و مدیریت منابع طبیعی و زیرساخت‌ها شرکت کنند و نقش بسزایی در بهبود کیفیت زندگی جامعه ایفا کنند. علاوه بر این، متخصصان حوزه محیط زیست و مدیریت منابع طبیعی می‌توانند با استفاده از این دوره، در تحلیل و مدیریت منابع طبیعی، ارزیابی تغییرات محیطی و برنامه‌ریزی برای بهبود کیفیت محیط زیست و زیرساخت‌های شهری و روستایی بهکمک ابزارهای سنجش از دور و GIS، موفق عمل کنند. از دیگر اهداف این دوره می‌توان به ارتقای دانش و توانایی فنی شرکت‌کنندگان در حوزه سنجش از دور و GIS، توسعه مهارت‌های عملی در تحلیل داده‌های سنجش از دور و GIS، افزایش قابلیت اطمینان در تصمیم‌گیری‌های مدیریتی و ارتقای کیفیت پروژه‌های مدیریت منابع طبیعی و زیرساخت‌ها اشاره کرد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانهدربارهتماسارتباط با ما