سیستمهای زمین مرجع


سیستمهای زمین مرجع

داده‌های مکانی موقعیت مکانی ویژگی‌های جغرافیایی را با استفاده از مرجع‌های جغرافیایی که با یک سیستم جغرافیایی مشخص شده است، ثبت می‌کنند. زمین مرجع که ژئوکد نیز نامیده می‌شود  اشاره به مکانی در سطح زمین دارد. فرآیند تخصیص ارجاع جغرافیایی به ویژگی‌های جغرافیایی را ژئو ارجاع یا جغرافیایی می‌نامند.  اگرچه آدرس خیابآنها، نام مکآنها، کدهای پستی و مرزهای حوزه قضایی همه می‌توانند به عنوان مرجع جغرافیایی برای تعیین مکان مورد استفاده قرار گیرند، اما سیستم‌های مرجع متریک که با استفاده از اندازه گیری فاصله از مکانهای ثابت، مکان را تعیین می‌کنند، در GIS بسیار اساسی هستند. فقط سیستم‌های مرجع متریک به شما امکان می‌دهد نقشه‌ها را بسازید و فاصله‌ها و دیگر روابط مکانی را محاسبه کنید سیستم مرجع متریک یک سیستم مختصات است. دو دسته اصلی سیستم‌های مرجع  متریک که معمولاً در GIS استفاده می‌شوند وجود دارد: سیستم‌های مختصات جغرافیایی و سیستم‌های مختصات پیش بینی شده. هر دو بر اساس شکل زمین ایجاد شده اند.

شکل زمین

زمین مسطح نیست بلکه جسم تقریباً کروی با انحرافاتی از آن شکل است. برای بسیاری از برنامه‌های نگاشت، اندازه و شکل زمین با استفاده از بیضی یا کروی برآورد می‌شود که با چرخاندن بیضی حول محور کوتاهتر آن که مربوط به محور چرخش زمین است شکل می‌گیرد. کروی که به آن کروی ابلات نیز گفته می‌شود معمولاً بر اساس سه پارامتر اساسی تعریف می‌شود : محور نیمه اصلی، محور نیمه جزئی و مسطح شدن همانطور که در تصویر نشان داده شده است (شکل ۲-۵). مسطح کردن نشان دهنده کاهش در محور نیمه فرعی نسبت به محور نیمه اصلی است.

شکل ۲-۵ تعریف کروی

 

برای تخمین اندازه و شکل زمین از کروی‌های مختلفی استفاده می‌شود. در جدول ۲-۱ فهرست برخی از کرویهای عمده مورد استفاده در کشورهای مختلف آمده است. اسفروئید سیستم ژئودتیک جهانی ۱۹۸۴ (WGS 1984) اخیراً مورد استفاده قرار گرفته است اما بسیاری دیگر در برخی از کشورها همچنان در حال استفاده هستند و هنوز با داده‌های مکانی قدیمی تر مورد استفاده قرار می‌گیرند.

هنگامی که دایره ای تعریف می‌شود موقعیت و جهت آن با اشاره به زمین مشخص می‌شود تا بهترین شکل را با سطح زمین داشته باشد. مشخصات کره مرجع زمین و موقعیت و جهت آن در مکان سه بعدی داده است. داده یک چارچوب مرجع برای اندازه گیری مکانها در سطح زمین فراهم می‌کند که به عنوان پایه ای برای سیستم مختصات جغرافیایی عمل می‌کند.

برگرفته از کتاب کاربرد GISدر محیط زیست

ترجمه:سعید جوی زاده،شهناز تیموری،فاطمه حسین پور فرزانه

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانهدربارهتماسارتباط با ما