سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی برای تصمیم‌گیری گروهی (به سمت GIS مشارکتی) قسمت ۳۴


نتیجه

اگر صرفاً بر متون نوشته‌شده در مورد روش تحقیق تکیه می‌کردیم، این فصل می‌توانست کوتاه‌تر باشد؛ به هر حال، تعداد زیادی برای انتخاب وجود دارد. فقط باید بتوانیم به آن‌ها استناد کنیم و تمام «موارد روش تحقیق» را انجام دهیم. با توجه به یک، دو یا سه استراتژی تحقیقاتی، کار استفاده از آن‌ها در طول حرفة تحقیقاتی به یک کار نسبتاً آسان تبدیل می‌شود؛ اما اگر در موقعیت مشترک، سه استراتژی محقق اول با سه استراتژی محقق دوم یکی نباشد، چه؟ این فصل به‌منظور روشن کردن وضعیت پیچیده در روش‌های تحقیق از دیدگاهی گسترده نوشته شده است. ما ۱۸ استراتژی تحقیقاتی را که به‌نظر برای ارائة موضوعی کافی است، مورد بررسی قرار دادیم. در انجام این کار،

روند رو به رشد در فعالیت‌های مشارکتی دولتی- خصوصی، نشان می‌دهد که مشکلات پیچیدة عمومی- خصوصی، به‌عنوان مثال برنامه‌ریزی و توسعة کاربری زمین مبتنی بر مدیریت رشد، احتمالاً از طریق استراتژی‌های بین‌سازمانی در سطوح تصمیم‌گیری محلی، منطقه‌ای و فدرال مورد بررسی قرار می‌گیرند. فناوری PGIS، احتمالاً به روش استراتژیک‌تری در پشتیبانی از بخش‌های مختلف فرایند تصمیم‌گیری عمومی-خصوصی استفاده می‌شود. به این دلیل است که اطلاعات بیشتر PGIS برای طیف گسترده‌ای از گروه‌ها در سراسر جامعه، از جمله متخصصان فنی، مفید است.

بیشتر این فصل با انگیزه کار جوزف مک گراث و نویسندگان همکارش بود که نگران اعتبار یافته های تحقیقات تجربی بوده اند و چارچوب های سیستماتیک و جامع به آنها را مورد خطاب قرار دهد. فناوری PGIS برای حمایت از تجزیه و تحلیل، چگونه توسعه خواهد یافت؟ گفتگوها در محیط‌های گروهی می‌تواند از طریق مطالعات رفتاری اجتماعی در مورد انگیزة تحقیق گزارش‌شده در این PGIS بهتر درک شود. استفاده کنید.

فصل، چالشی بود که سؤالات تحقیق را به روش‌های درمانی، روش‌های درمانی به استراتژی‌های جمع‌آوری داده‌ها، استراتژی‌های جمع‌آوری داده‌ها به استراتژی‌های تجزیه و تحلیل داده‌ها و استراتژی‌های تجزیه و تحلیل داده‌ها به استراتژی‌های گزارش‌دهی را به شیوه‌ای مؤثرتر متصل کرد. این ارتباط به برنامة تحقیقاتی گسترده در مورد استفاده از PGIS و پیامدهای اجتماعی که چنین استفاده‌ای برای جامعه دارد، کمک می‌کند. برای اینکه این ارتباط را سیستماتیک‌تر کنیم، از میان هرج‌ومرج ظاهری در اصطلاحات روش‌های تحقیق، به‌ویژه آنکه شامل روش‌های تحقیق اجتماعی- رفتاری است، مرتب شده‌ایم.  حتی برخی از کامل‌ترین درمان‌های روش‌های تحقیق اجتماعی- رفتاری در ادبیات (مک گراث ۱۹۸۲، برینبرگ و مک گراث ۱۹۸۵، مک گراث ۱۹۹۵)، فضا را برای بیان بهتر باز می‌گذارند. شروع با درک واضح‌تر از ارتباط بین سؤالات تحقیق و راهبردهای جمع‌آوری داده‌ها در مرحلة ۱ (برنامه‌ریزی تحقیق)، بهتر از منتظر ماندن تا مرحلة ۲ (انجام تحقیق) برای تشخیص مطابقت بین عناصر و روابط است؛ به‌ویژه هنگام پرداختن به مشکلاتی که پیچیده و چندرشته‌ای هستند. دانستن پیامدهای مراحل ۱ و ۲ برای دانش‌سازی که می‌تواند در مرحلة ۳ اتفاق بیفتد (تأیید تحقیق)، یک فرایند تحقیقاتی کاملاً آگاهانه را فراهم می‌کند.

استراتژی تحقیق، یک اصطلاح فراگیر است که شامل بیان مسئله، روش‌های درمان، استراتژی جمع‌آوری داده‌ها و تجزیه و تحلیل داده‌ها می‌شود. استراتژی و استراتژی گزارش. مشارکت ما به این موضوع مربوط می‌شود که چگونه می‌توانیم از بین راهبردهای پژوهشی برای پرداختن به سؤال تحقیق، انتخاب کنیم؛ در حالی که کاملاً آگاهیم که در حال ایجاد تعادل بین حوزه‌های محتوایی، مفهومی و روش‌شناختی تحقیق هستیم. اکنون، می‌دانیم که وقتی یکی از آن حوزه‌ها برای هدایت هزینة تحقیق استفاده می‌شود، به‌طور خودکار جهت‌گیری تحقیق را به ترتیب کاربردی، پایه و روش‌محور تعیین می‌کنیم. علاوه بر این، زمانی که دامنة دوم را برای پشتیبانی از دامنة اول انتخاب می‌کنیم، این جهت‌گیری شخصیت جالبی پیدا می‌کند. حوزة سوم با فیات دنبال می‌شود و در بسیاری از موارد، ماهیت یافته‌ها را محدود می‌کند؛ بنابراین، نکتة مهم در اینجا، «مراقب دامنة سوم» است. آن را در آغوش بگیرید و از آن استفاده کنید تا اینکه اجازه دهید از شما استفاده کند.

روشن‌ است که مجموعه راهبردهای رفتاری اجتماعی ، چگونه فرصت‌های فراوانی برای پیگیری مطالعات تجربی در مورد استفاده از GIS به‌طور کلی و PGIS به‌طور خاص ارائه می‌دهند. از آنجا که همة استراتژی‌ها دارای کاستی‌هایی هستند، طبقه‌بندی از طریق انتخاب زمان استفاده از کدام  استراتژی مهم است. در این فصل، تعدادی جدول و شکل تهیه کرده‌ایم که در مقایسة استراتژی‌ها به ما کمک می‌کنند. امیدواریم که این دیدگاه بتواند به سایر محققان نیز کمک کند؛ حتی اگر استفاده از فناوری PGIS، موضوع انتخابی در حوزة اصلی نباشدـ آن‌طور که برای ما هست. ما اعتراف می‌کنیم دیدگاه جدید انقلابی نیست، تکاملی است. ما بر دوش کسانی ایستاده‌ایم که قبلاً رفته‌اند.  از آنجا که تحقیق، فرایند انباشت دانش است، کسانی را می‌شناسیم که مطالبی را که ما استفاده کرده‌ایم، توضیح داده‌اند تا بتوانیم دیدگاه جدید را بیان کنیم. چارچوب‌های ما به‌وضوح نشان می‌دهند که هیچ استراتژی واحدی نمی‌تواند همة پایه‌های مطالعة استفاده از PGIS به‌طور خاص و همچنین، استفاده از فناوری اطلاعات پیشرفته را به‌طور کلی پوشش دهد. حوزة نظری انتخابی ما به نام EAST2، با مقدماتی که کمک می‌کند تا سؤالات پژوهشی خود را متمرکز کنیم، نشان می‌دهد که انواع استراتژی‌ها برای بررسی بی‌شمار نگرانی‌ها در مورد استفاده از PGIS مناسب هستند. ما معتقدیم که جامعة پژوهشی PGIS با ایجاد تعادل بین دیدگاه ماهوی (دامنه) و دیدگاه مفهومی (دامنه)، همراه با دیدگاه روش‌شناختی (دامنه)، می‌تواند با چرخش‌های نظری و روش‌شناختی در علم اطلاعات جغرافیایی، همان‌طور که توسط Pickles (1997) پیشنهاد شده است، پیشرفت کند.

چرخش‌های نظری و روش‌شناختی در GIS، برای همگام شدن با چرخش اساسی GIS که مدتی پیش انجام شد، به دلیل محبوبیت روزافزون آن در سراسر جهان، مورد نیاز است. ما در تحقیق خود به دنبال تقویت مشارکت‌های نظری و روش‌شناختی مرتبط با علایق خود در تصمیم‌گیری گروهی در مورد پاکسازی محیط‌زیست و احیای زیستگاه، حمل‌ونقل، استفاده از زمین و سلامت عمومی و محیط‌زیست هستیم. تحقیقاتی که هر سه حوزه – محتوایی، مفهومی و روش‌شناختی – را در هیچ مطالعه‌ای مورد بررسی قرار نمی‌دهند، تنها بینشی جزئی در مورد ماهیت مشارکت پژوهشی ارائه می‌دهند. مهم است بدانید که هر متغیری که به‌طور ضمنی نادیده گرفته شده است، می‌تواند نتایج تجربی در مطالعه را مخدوش کند. حوزه‌ای که به‌طور ضمنی نادیده گرفته می‌شود، ممکن است فرایند انباشت دانش در تحقیق را نیز مخدوش کند. می‌دانیم که مشارکت کامل از هر سه حوزه، احتمالاً توسط هیچ‌یک از مطالعات تحقیقاتی منفرد انجام نمی‌شود؛ درواقع، یک تعادل کامل را نه برای یک مطالعه، بلکه در میان مطالعات تحقیقاتی مرتبط باید جستجو کرد. به این ترتیب، انباشت دانش از طریق کاربرد سیستماتیک مطالعات تحقیقاتی تکمیلی، مبتنی بر مکمل بودن در بین حوزه‌ها و همچنین در حوزه‌ها امکان‌پذیر است. پژوهش با روش ترکیبی، اساس این مکمل است. آنچه چارچوب‌های استراتژی تحقیق فراهم می‌کند، مبنایی برای توسعة درک بهتر از تحقیق با استراتژی (روش)  ترکیبی است.

چارچوب‌های استراتژی تحقیق که در اینجا توسعه یافته‌اند، تنها دستورالعمل‌های کلی را ارائه می‌دهند. جداول و شکل‌های این فصل، به‌وضوح مزایا و معایب راهبردهای تحقیق و همچنین، مکمل بودن راهبردهای تحقیق را نشان می‌دهند. امیدواریم که چارچوب‌های استراتژی گزارش‌شده در این فصل، پایه و اساس چارچوبی قوی برای کمک به محققان در انتخاب استراتژی‌ها را فراهم کنند. این امر باعث می‌شود که استراتژی‌های دومِ ارائه‌شده در اینجا، برای دیگران واضح‌تر و درنتیجه آسان‌تر ‌شوندـ همان‌طور که برای ما آسان است. بیان استراتژی‌های تحقیقاتی بهتر، از این‌رو نوشتن پیشنهادات تحقیقاتی بهتر، انجام تحقیق و حرکت برای راه‌حل‌های مشکلات پیچیده، به شفاف‌ترین انتخاب‌ها بستگی دارد.  با این حال، تنها زمان، گزارش تحقیق و/ یا بررسی دقیق‌تر مطالب در اینجا، مشخص می‌کند که آیا استراتژی‌ها به‌تنهایی یا در ترکیب بهترین راهبردها برای تحقیق در مورد استفاده از PGIS، به‌عنوان کمک به علم اطلاعات جغرافیایی مشارکتی کاربرد دارند. تشریح مسائل مربوط به انتخاب‌ها برای استراتژی تحقیق، می‌تواند به‌خودی‌خود یک کتاب باشد؛ بنابراین، ما در اینجا تشویق می‌شویم که حداقل یک ترکیب کلی از برخی از معاوضه‌هایی که محققان هنگام انجام تحقیقات رفتاری- اجتماعی در مورد استفاده از PGIS با آن مواجه هستند، ارائه دهیم. شاید ما یا دیگرانی که این مطالب را می‌خوانند، برای نوشتن چنین کتابی تشویق شوند. اگرچه یک فصل نمی‌تواند کل موضوع استراتژی‌های تحقیقاتی را شامل شود، اما فقدان چنین مطالبی نباید ما را از پیگیری مطالعات تحقیقاتی جالب در مورد استفاده از PGIS بازدارد. ما در مورد چنین مطالعاتی در فصل‌های بعدی گزارش ارائه می‌دهیم.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانهدربارهتماسارتباط با ما