سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی برای تصمیم‌گیری گروهی (به سمت GIS مشارکتی) قسمت ۲۰


۳٫۴نیازهای پرسنلی

علاوه بر شرکت‌کنندگانی که در یک تلاش مشترک مشارکت دارند، دو نقش مهم در محیط مشارکتی وجود دارد که باید مورد حمایت قرار گیرند. نقش تسهیل‌کننده، ارائة راهنمایی تصمیم‌گیری از نظر مراحل در فرایند تصمیم‌گیری است (شوارتز۱۹۹۴). تسهیل‌کننده، شرکت‌کنندگان را از طریق یک فرایند راهنمایی می‌کند و آنان را از تهدید یکدیگر بازمی‌دارد. وقتی مکالمه داغ می‌شود، نقش راننده ارائة مشاوره به شرکت‌کنندگان در مورد استفاده از نرم‌افزار، سخت‌افزار و/ یا قابلیت‌های داده در طول استفاده از سیستم است. اولی تمایل به نقش اجتماعی‌محور داشته، در حالی که دومی تمایل به نقش فنی و کامپیوترمحور دارد. چون و پارک (۱۹۹۸) در بررسی بیش از ده سال مطالعات تجربی با گروه‌های تصمیم‌گیری، دریافتند که عملکرد گروه که با زمان تصمیم‌گیری نشان داده می‌شود، به آشنایی شرکت‌کنندگان با ابزارهای پشتیبانی تصمیم بستگی دارد. با این حال، مجری/ شوفر ماهر گروه  می‌تواند کمبود تجربة شرکت‌کننده را با ابزارها جبران کند. به‌علاوه، نگرش‌های شرکت‌کنندگان که با رضایت از ابزارهای پشتیبانی تصمیم‌گیری گروهی اندازه‌گیری می‌شد، به‌شدت به حضور یا عدم حضور یک تسهیل‌گر بستگی داشت.

گاهی اوقات، دو نفر برای حمایت از دو نقش مورد نیاز هستند، اما در مواقع دیگر ممکن است فقط یک نفر لازم باشد. معمولاً تفاوت در اندازة گروه و پشتیبانی فنی مورد نیاز گروه‌های بزرگ‌تر (۱۵ نفر یا بیشتر) و/ یا قابلیت‌های نرم‌افزاری فنی بیشتر، معمولاً دو نفر را تشویق می‌کنند که هرکدام یکی از نقش‌ها را بر عهده می‌گیرند؛ بنابراین، برای گروه‌های کوچک‌تر و پشتیبانی فنی کمتر، ممکن است فقط یک نفر لازم باشد.

۳٫۵معماری‌ها برای پیاده‌سازی سیستم‌های پشتیبانی تصمیم‌گیری مشترک

معماری‌های سخت‌افزار و نرم‌افزار برای سیستم‌های پشتیبانی تصمیم مشترک، بسته به ترتیبات جلسه متفاوت است (توضیح داده‌شده در بخش‌های ۳٫۲٫۱). بر اساس ملاحظات سخت‌افزاری (شرح داده‌شده در بخش‌های ۳٫۲٫۲)، دو پیکربندی معماری متفاوت را می‌توان پیاده‌سازی کرد: مبتنی بر باند کم (مناسب برای همان زمان در همان مکان؛ همکاری زمانی متفاوت در مکان مشابه) و مبتنی بر باند گسترده (همان زمان- مکان متفاوت؛ همکاری زمان- مکان مختلف).

علاوه بر این، هریک از دو معماری سخت‌افزاری را می‌توان در پیکربندی پایه به اسکله یا پیکربندی مشتری- سرور توسعه داد. یک اسکله به پیکربندی پایه، شامل دو یا چند ایستگاه کاری است که از طریق کانال ارتباطی شبکه با یکدیگر در ارتباط هستند، اما هیچ سرور پایگاه داده‌ای برای سرویس‌دهی به شبکه وجود ندارد. پیکربندی سرویس گیرنده- سرور، شامل یک یا چند ایستگاه کاری مشتری و یک یا چند سرور پایگاه دادة متصل‌شده از طریق کانال ارتباطی داده است که ایستگاه‌های کاری مشتری داده‌ها را از سرور می‌گیرد. انتخاب پیکربندی به نحوة مدیریت داده‌ها بستگی دارد. برای حداقل نیازهای مدیریت دادة حجم، مانند جمع‌آوری آرای تصمیم‌گیرندگان، پیکربندی اسکله به اسکله کافی است. سپس، وظایف مدیریت داده‌های کوچک را می‌توان توسط یک تسهیل‌کننده/ راننده انسانی انجام داد. هنگامی که مدیریت داده‌ها نقش بزرگ‌تری در پشتیبانی از فرایند تصمیم‌گیری ایفا کند، پیکربندی مشتری- سرور اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. سرور می‌تواند پردازش داده‌ها را مدیریت کند.

۳٫۵٫۱معماری سخت‌افزار برای پشتیبانی از همکاری در همان مکان، در زمان‌های مختلف

یک معماری مبتنی بر باند کم، برای کارهای مشترکی که در همان مکان اتفاق می‌افتد، مناسب است؛ جایی که مفهوم «همان مکان» به‌عنوان اتاق جلسه درک می‌شود. یک جلسة متعارف، رایج‌ترین شکل تصمیم‌گیری مشترک است که توسط این معماری پشتیبانی می‌شود. معماری مبتنی بر باند کم، همچنین برای پشتیبانی رایانه‌ای از کار مشترک در زمان‌های مختلف (جلسة توزیع‌شده) مساعد است. نمونه‌ای از ترتیب اخیر، ممکن است فرایند برنامه‌ریزی کاربری زمین باشد که طی آن، چندین شرکت‌کننده زمان معینی، معمولاً بیش از یک روز، برای تجزیه و تحلیل داده‌ها، پیشنهاد گزینه‌های برنامه‌ریزی، ارزیابی نتایج گزینه، رأی‌گیری در مورد گزینه‌های مختلف و مذاکره در مورد انتخاب دارند. رضایت‌بخش‌ترین گزینه پیکربندی اسکله به اسکله، یک نسخه از معماری مبتنی بر باند کم است. نسخة پیچیده‌تری از این معماری، شامل استفاده از شبکة محلی یا سرور اینترنت (معمولاً یک رایانة شخصی بالاتر) مجهز به نرم‌افزار سرور است (شکل ۳٫۹). در این معماری، سرور شبکة محلی نقش مخزن داده را ایفا می‌کند و وظایف مدیریت داده، مانند بررسی مجوز دسترسی به داده‌ها و تسهیل ارتباط بین شرکت‌کنندگان را انجام می‌دهد.

اتصال اسکله به اسکله بین رایانه‌های شخصی در شبکة محلی، برای جلساتی که در یک اتاق برگزار می‌شود، به‌خوبی کار می‌کند. مشارکتی بیشتر توزیع شده است

شکل ۳٫۹ معماری مبتنی بر سرور شبکة محلی برای پشتیبانی کامپیوتری از محیط تصمیم‌گیری مشترک در همان مکان

به‌عنوان  مثال، کار در اتاق‌های مختلف یک ساختمان توسط رایانه‌های متصل از طریق زیرساخت اینترنت بهتر انجام می‌شود. این مستلزم آن است که هر رایانة شخصی، مجهز به کارت شبکة اینترنت باشد.

۳٫۵٫۲معماری نرم‌افزار برای پشتیبانی از همکاری در همان مکان، در همان زمان/ زمان متفاوت

ملاحظات اولیه برای معماری نرم‌افزار، این است که آیا قرار است نرم‌افزار به‌عنوان یک ابزار چندمنظوره پیاده‌سازی شود یا اینکه از ابزارهای نرم‌افزاری مختلف یکپارچه تشکیل شده باشد؟ مزیت راه‌حل قبلی، انتقال بدون درز داده و رابط کاربری یکپارچه است. در ضرر هزینه توسعه است؛  در مقابل، مزیت راه‌حل یکپارچه، هزینة توسعة کمتر و نقطه‌ضعف آن، رابط‌های کاربری متفاوت است.

یکی دیگر از ملاحظات طراحی سیستم، شامل راه‌حل معماری سخت‌افزاری خاص است. در راه‌حل مبتنی بر سرور، نرم‌افزار را می‌توان با استفاده از معماری نرم‌افزار مشتری- سرور توسعه داد. دلیل اصلی برای چنین معماری، کارایی بالقوة پردازش اطلاعات است که می‌تواند از تقسیم عملکردهای پردازش بین مشتری و سرور و مدیریت داده‌ها و امنیت که می‌تواند به‌طور خودکار توسط سرور کنترل شود. در راه‌حل شبکة محلی بدون سرور، هنوز امکان تخصیص عملکردهای خاصی از نرم‌افزار وجود دارد که باید بر روی ماشین‌های شرکت‌کنندة جداگانه انجام شوند و برخی از عملکردها فقط بر روی ماشین تسهیل‌کننده/ شوفر انجام می‌شوند که لازم نیست این کار صورت گیرد. سرور معماری برای یک سیستم، جهت پشتیبانی از ترتیبات ملاقات در یک مکان، یکسان/ زمان متفاوت را می‌توان با استفاده از نمونه‌ای از تلاش‌های ما در رابطه با اجرای نرم‌افزار نمونة اولیه به نام Spatial Group توصیف کرد. انتخاب (جانکوسکی وهمکاران،۱۹۹۷). انتخاب گروه فضایی برای آزمایش‌های تصمیم‌گیری گروهی مکرر، پروژه‌ای مشترک است که بین گروه جغرافیا در دانشگاه آیداهو و گروه جغرافیا در دانشگاه واشنگتن توسعه داده شد. Spatial Group Choice دو ابزار نرم‌افزاری مختلف را به هم پیوند می‌دهد؛ از این‌رو نمونه‌ای از معماری نرم‌افزار یکپارچه است.

پیکربندی سخت‌افزار Spatial Group Choice گنجانده شده است  شبکه‌ای از رایانه‌های شخصی، صفحه‌نمایش عمومی بزرگ و یک صفحة LCD  با پروژکتوری در بالای سر با شدت بالا که به یک رایانة تسهیل‌کننده/ شوفر متصل است («U» داخلی در شکل ۳٫۲). اجزای نرم‌افزار شامل سیستم‌عامل، نرم‌افزار شبکه، نرم‌افزار ارزیابی چندمعیاره برای مدل‌سازی تصمیم‌گیری و رأی‌گیری و نرم‌افزار تجسم نقشة تعاملی است. معماری نرم‌افزار Spatial Group Choice در شکل ۳٫۱۰ ارائه شده است.

Spatial Group Choice از دو ماژول تشکیل شده است: یک نرم‌افزار ارزیابی چندمعیاره به نام Group Choice، با یک زیر ماژول برای چندین

 

شکل ۳٫۱۰ معماری نرم‌افزار برای انتخاب گروه فضایی بر اساس یکپارچه‌سازی ماژول نرم‌افزار از طریق پروتکل تبادل دادة پویا

 

تصمیم‌گیری معیارها (موسوم به MCDM)، زیر ماژول رأی‌گیری (به نام اجماع) و یک ماژول برای تجسم فضایی، سفارشی‌شده از نرم‌افزار ArcView، تولیدشده توسط Environmental Systems Research Institute (ESRI) Inc.  درنتیجه، نرم‌افزار یکپارچة Group Choice همراه با ArcView 2.1 «انتخاب گروه فضایی» نامیده می‌شود. یکپارچه‌سازی نرم‌افزار بر اساس استراتژی اتصال آزاد است (جانکوسکی ۱۹۹۵) .

Spatial Group Choice در دو حالت فردی و گروهی قابل استفاده است. در حالت فردی، برنامة MCDM ابزارها و روش‌هایی برای کمک به عضو گروه در ارزیابی گزینه‌های تصمیم‌گیری و ارائة نظر خود به کل گروه دارد. ارسال از طریق رأی‌گیری انجام می‌شود و می‌تواند باز یا ناشناس باشد. برنامة اجماع در حالت گروهی، ابزارهایی برای محاسبه و نمایش نتایج رأی‌گیری، از جمله اندازه‌گیری توافق/ اختلاف گروهی دارد. هر دو برنامه (MCDM و Consensus) را می‌توان در حالت گروهی با استفاده از نمایشگر رایانه با صفحة بزرگ استفاده کرد.

ماژول تجسم داده‌های مکانی را می‌توان در هر دو حالت فردی و گروهی استفاده کرد که به‌عنوان مخزن پایگاه داده و ابزار تجسم داده‌ها عمل می‌کند. پایگاه دادة مشکل تصمیم در فهرست پروژه، متشکل از پوشش‌ها و فایل‌های تصویری orthophoto سازماندهی‌شده است. داده‌های مربوط به مشکل در پروژة ArcView 2.1 در مضامینی سازماندهی شده‌اند که هر موضوع با یک نقشة موضوعی سفارشی نشان داده می‌شود. برای پشتیبانی از حل مسئله با استفاده از ارزیابی معیارهای چندگانه، ماژول تجسم نقشه‌های مبتنی بر نماد و نقشه‌های موضوعی هیستوفریم ارائه می‌کند. این نقشه‌ها امکان مقایسة مقادیر مختلف معیار تصمیم‌گیری و توزیع فضایی آن‌ها را فراهم می‌کند. نقشه‌های موضوعی برای پروژة ArcView 2.1 با مشکل خاص می‌توانند معیارهای تصمیم‌گیری یا اطلاعات پس‌زمینه را ارائه دهند.

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانهدربارهتماسارتباط با ما