دوره آموزش تحلیل فضایی در پریماتولوژی میدانی: بکارگیری GIS در مقیاس های مختلفتحلیل فضایی در پریماتولوژی میدانی: بکارگیری GIS در مقیاس های مختلف

Remote sensing and GIS training course: challenges and future directions

معرفی کتاب های روز دنیا توسط مهندس ونوس نصیرفام

درباره ونوس نصیر فام:

ونوس نصیرفام، پژوهشگر ارشد سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور با کاربرد در منابع طبیعی است. او دارای تحصیلات عالی در رشته‌های مهندسی نرم‌افزار و سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی است. ونوس نصیرفام به‌عنوان یکی از اساتید و پژوهشگران برجسته در زمینه سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی شناخته شده است.

وی تحقیقات زیادی در زمینه‌های مختلف از جمله مدل‌سازی آبخوان، زیست‌محیطی، نقشه‌برداری ماهواره‌ای و سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی انجام داده است. ونوس نصیرفام همچنین کتاب‌های متعددی در زمینه سیستم اطلاعات جغرافیایی به رشته تحریر درآورده است که توسط دانشجویان و پژوهشگران بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرند.

در حال حاضر، ونوس نصیرفام بر روی اهداف توسعه پایدار و GIS و RS کار می‌کند. او به‌عنوان مشاور و استاد برای بسیاری از پروژه‌های مرتبط با سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور فعالیت می‌کند. آموزش‌های وی در زمینه سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور، زبانزد عام و خاص در بین دانشجویان و پژوهشگران ایرانی شناخته شده است. ونوس نصیرفام با پیگری و خدمات به مشتریان، یکی از مشاوران مورد اعتماد در زمینه سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور است.

از الگوهای جستجوی غذا در یک درخت تنه تا تعاملات اجتماعی در محدوده سکونت، نحوه استفاده از فضا توسط پستانداران، یکی از مهمترین سؤالات در زمینه اکولوژی رفتاری پستانداران است. با بهره‌گیری از آخرین پیشرفت‌های ابزارهای تجزیه و تحلیل فضایی، این کتاب راهنمای عملی در استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) برای سؤالات اصلی در پرایماتولوژی ارائه می‌دهد. بخش اولیه روش‌شناسی، به مدل سازی نیچ، تحلیل محدوده سکونت و مدل سازی بر پایه عامل با تمرکز بر جمع آوری داده‌های دور از دسترس می‌پردازد. فصول مبتنی بر تحقیقات، نشان می‌دهند که اکولوژیست‌ها چگونه از این فناوری برای مجموعه‌ای از موضوعات از جمله محاسبه شدت استفاده از محدوده و مسیرهای سفر، ارزیابی تأثیر برش، معدن‌کاری و شکار و همچنین آگاهی از استراتژی‌های حفاظت استفاده می‌کنند.

معرفی کتاب سنجش از دور وGIS چالش ها وجهت های آینده

از الگوهای جستجوی غذا در یک درخت تنه تا تعاملات اجتماعی در محدوده سکونت، نحوه استفاده از فضا توسط پستانداران، یکی از مهمترین سؤالات در زمینه اکولوژی رفتاری پستانداران است. با بهره‌گیری از آخرین پیشرفت‌های ابزارهای تجزیه و تحلیل فضایی، این کتاب راهنمای عملی در استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) برای سؤالات اصلی در پرایماتولوژی ارائه می‌دهد. بخش اولیه روش‌شناسی، به مدل سازی نیچ، تحلیل محدوده سکونت و مدل سازی بر پایه عامل با تمرکز بر جمع آوری داده‌های دور از دسترس می‌پردازد. فصول مبتنی بر تحقیقات، نشان می‌دهند که اکولوژیست‌ها چگونه از این فناوری برای مجموعه‌ای از موضوعات از جمله محاسبه شدت استفاده از محدوده و مسیرهای سفر، ارزیابی تأثیر برش، معدن‌کاری و شکار و همچنین آگاهی از استراتژی‌های حفاظت استفاده می‌کنند.

 

فهرست کتاب

فهرست مطالب:

۱- چرا محل مهم است و استفاده از آن در تحقیقات رفتاری و اکولوژی پرایمت‌ها
مقدمه
منابع
قسمت اول: GPS برای پرایماتولوژیست‌ها
مقدمه
خلاصه بخش اول
منابع
۲- اصول GIS و GPS
مقدمه
اطلاعات فضایی چیست؟
فناوری‌های فضایی چیستند؟
سیستم موقعیت یاب جهانی (GPS)
موقعیت GPS و منابع خطا
کاهش خطا
سیستم اطلاعات جغرافیایی
نرم‌افزارهای GIS
تاریخچه مختصر GIS
انواع داده‌های GIS
تبدیل بین برداری و رستر
سیستم‌های مختصات (دیتوم و پروژکشن)
مقیاس نقشه
تحلیل GIS
تحلیل برداری
تحلیل رستری
توابع پایه رستری
مدل‌های کارتوگرافی
عدم اطمینان در اطلاعات فضایی
منابع
۳- پیگیری “نسل بعدی” در پرایماتولوژی: فرصت‌ها و چالش‌ها
چگونه برچسب GPS کار می‌کند
منابع خطا در پیگیری GPS
چه چیزی دقت GPS و میزان موفقیت در ثبت را تعیین می‌کند؟
چگونه می‌توان دقت GPS را بهبود داد؟
تجارت اصلی پیگیری: عمر مفید در مقابل فرکانس نمونه‌برداری در مقابل وزن
جابجایی در زمینه: ادغام حسگر در برچسب GPS
پیگیری “نسل بعدی”: از “کجا” و “کی” به “چگونه” و “چرا” حرکت کنید
یادداشت اخلاقی در مورد به اشتراک گذاری داده‌ها
قدردانی‌ها
منابع

۴- پیامدهای اخلاقی و عملی اتصال دستگاه تلمتری از راه دور به ماکاک‌ها
مقدمه
دستورالعمل‌های اخلاقی اساسی
روش‌ها
تجهیزات GPS
آزمایش میدانی GPS
GPS: موضوعات، تلفیق و جمع‌آوری داده‌ها
پیگیری، نظارت و بارگیری داده‌ها
تجهیزات Crittercam
تحلیل تأثیرات
نتایج
اتصال گلار GPS و عملکرد حذف
کیفیت داده‌های GPS
عملکرد Crittercam
تحلیل تأثیرات
اثرات رفتاری و سلامتی
بحث
نتیجه‌گیری
منابع
۵- پردازش داده‌های مکانی در R: یک راهنمای مقدماتی
مقدمه
خواندن داده‌های جغرافیایی در R
داده‌های برداری: فایل‌های GPX
داده‌های رستر
داده‌های برداری: فایل‌های شکل
وظایف پرتکرار
پروژه‌بندی و تبدیل سیستم مختصات مرجع مجموعه داده
اندازه‌گیری فاصله بین نقاط
قطع داده‌های رستر
ایجاد یک پشته رستر از لایه‌های رستری
تعیین شکل محدوده سکونت
تعیین اینکه آیا نقاط درون یا خارج از یک چندضلعی هستند
تعیین اندازه یک منطقه
تعیین فاصله نقاط از لبه یک شکل
تعیین تداخل بین دو منطقه
استخراج ارزش‌های رستر به داده‌های نقطه‌ای
منابع اضافی
نتیجه‌گیری
منابع
۶- برآورد فاصله سفر و خطی بودن مسیرهای پرایمات: ایده‌هایی در مورد تمیز کردن و صاف کردن داده‌های ردیابی جمع‌آوری شده با GPS دستی
دقت GPS می‌تواند بر نتیجه‌گیری‌های علمی گسترده‌ای تأثیر بگذارد
مسائل مواجه شده در هنگام پیگیری شامپانزه‌ها در جنگل بارانی چگال
دقت GPS در طول عدم حرکت در مقابل حرکت
دقت GPS در طول حرکت آهسته در مقابل حرکت سریع
توسعه روش تمیز کردن و صاف کردن
تمیز کردن داده‌های ردیابی
صاف کردن داده‌های ردیابی
عدم حرکت
حرکت آهسته
انتخاب روش‌های صاف کردن
تست روش‌های صاف کردن
توابع Rاین متون شامل فصل‌های مختلف کتاب‌های مرتبط با زیست‌شناسی و علوم مرتبط با آن هستند. فصل اول در مورد استفاده از GPS و GIS در تحقیقات رفتاری و اکولوژی پرایمات‌ها بحث می‌کند. فصل دوم به اصول GIS و GPS می‌پردازد و روش‌ها و تکنیک‌های مربوط به پردازش داده‌های فضایی را شرح می‌دهد. فصل سوم به پیگیری نسل بعدی در پرایماتولوژی و چالش‌های مربوط به به اشتراک گذاری داده‌ها می‌پردازد. فصل چهارم در مورد پیامدهای اخلاقی و عملیاتی اتصال دستگاه تلمتری از راه دور به ماکاک‌ها صحبت می‌کند. فصل پنجم به پردازش داده‌های مکانی در R می‌پردازد و روش‌های مختلفی را برای خواندن و پردازش داده‌های جغرافیایی شرح می‌دهد. و در نهایت، فصل ششم به برآورد فاصله سفر و خطی بودن مسیرهای پرایمات با استفاده از داده‌های GPS می‌پردازد.

۷- تحلیل محدوده زیستگاه: چرا روش ها مهم هستند
مقدمه
چگونه محدوده زیستگاه محاسبه می شود؟
سلول شبکه ای
چند ضلعی کمینه محدب (MCP)
تخمین چگالی هسته: هسته ثابت و هسته تطبیقی
پوسته محدب محلی (LoCoH)
مقایسه روش های معمول: مطالعه موردی
روش های اضافی
کدام روش بهتر است؟
روش ها مهم هستند: ملاحظات مهم
استانداردسازی روش ها
گزارش جزئیات خاص
متغیرهای اکولوژیکی و رفتاری
گزینه های نرم افزاری
نتیجه گیری
منابع
۸- سنجش پراکندگی منابع در ساکی های دم درشت آزاد در گویانا: چیست یک پارچه؟
مقدمه
روش ها
تجزیه و تحلیل خوشه ای
تجزیه و تحلیل الگوی نقطه ای
شاخص نزدیک ترین همسایه
شاخص K ریپلی
همبستگی مکانی
اندازه و کیفیت پارچه ها
روش های ارزیابی استفاده از پارچه ها توسط ساکی های دم درشت
جمع آوری داده ها
تجزیه و تحلیل داده ها
نتایج
بحث و گفتگو
نتیجه گیری
منابع
۹- تفسیر الگوهای کوچک مقیاس حرکت در حیوانات ماکیان: چه معنی دارد و چرا مهم است؟
مقدمه
روش ها
داده های رفتاری و چگالی
داده های گیاهی
نتایج و بحث
محدوده زیستگاه
طول مسیر روزانه
انتخاب محیط زیست
زمانی که غذاهای مورد علاقه از دست می روند: یک مدل جایگزین
خلاصه و جهت های آینده
تشکر و قدردانی
منابع
۱۰- تعیین حضور شبکه مسیرهای سفر عادی در ارانگوتان ها (Pongo pygmaeus morio) در پارک ملی کوتای بورنئو
مقدمه
مطالعه فعلی
روش ها
منطقه مورد مطالعه
موضوعات و نمونه گیری
جمع آوری داده ها
اندازه گیری ها
مسیرهای سفر
مسافت سفر روزانه
منابع ارانگوتان
شبکه معمول مسیر
تحلیل ها
برآورد خطاهای جی پی اس
تمیز کردن داده های جی پی اس از نوزش
شبکه معمول مسیر
اعمال تحلیل پوشش خطایی برای بررسی ویژگی های شبکه مسیر عادی
حساسیت روش پوشش خطایی
نتایج
بحث و گفتگو
نتیجه گیری
تشکر و قدردانی
منابع
۱۱- پیدا کردن میوه در جنگل بارانی گرمسیری: مقایسه الگوهای جستجوی میوه دو نوع مختلف از ماکیان در طول سال ها
مقدمه
روش ها
روش های میدانی تامارین
روش های میدانی شامپانزه ها
تجزیه و تحلیل GIS
تجزیه و تحلیل های دیگر
نتایج
پایداری در رژیم غذایی و استفاده مجدد از درختان تغذیه
پایداری در طول مسیر روزانه و اندازه محدوده زیستی
مسیرها و پوشش روزانه
آیا روزهای اکتشافی با نظارت بر میوه ها همراه هستند؟
بحث و گفتگو
جستجوی میوه
تشکر و قدردانی
منابع
صفحات رنگی
۱۲- تحلیل پویش تصادفی در ماکیان
پویش های تصادفی ساده، تبعیض داده شده و همبسته
پویش های لووی
شکوفایی ها درباره پویش های لووی
جستجوی محدود به منطقه
یک مطالعه موردی: میمون های بابون همادریاس
فرضیه
سایت مطالعاتی و موضوعات
جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها
نتایج
بحث و گفتگو
تشکر و قدردانی
منابع


۱۳- استفاده از تحلیل مکانی کوچک مقیاس برای ارزیابی رفتار و رفاه حیوانات ماکی در محیط های بندی
مقدمه
در چه زمانی و چراها نیازی به روش های GPS نداریم؟
روش های غیر خودکار ردیابی استفاده از فضای استفاده شده
طبقه بندی فضا
مطالعه موردی: مطالعات استفاده از فضا در باغ وحش لینکلن پارک
طبقه بندی عملکردی استفاده از فضا
شبکه بی طرف و طبقه بندی پس از حوادث
شبکه بی طرف و شیوع شاخص مشارکت
کاربردهای اضافی داده های فضایی ماکی در RCAA
جهت های آینده
دستگاه های جاسازی شده
دوربین های استریو و نرم افزار ردیابی
نتیجه گیری
منابع

وعده مدل‌های مبتنی بر عامل با توجه به مکان برای تحقیقات پرایماتولوژی

مقدمه
مدل‌ها و مدل‌سازی
تاریخچه مدل‌سازی شبیه‌سازی مبتنی بر عامل در پرایماتولوژی
جهان‌های MIRROR بزرگ میمونان برای شبیه‌سازی
مدل‌سازی رفتار اجتماعی: دامنه DOM و فرزندانش
اکولوژی جستجوی غذا و الگوهای تجمع
هماهنگی گروه، مسیریابی و حافظه مکانی
سامانه‌های اجتماعی، چشم‌اندازها و ساختار ژنتیکی جمعیت
برنامه‌های کاربردی دیگر که مدل‌های مبتنی بر عامل وعده می‌دهند
مدل‌سازی مبتنی بر عامل و تجزیه و تحلیل مکانی
ابزارهای نرم‌افزاری مدل‌سازی مبتنی بر عامل
نتیجه‌گیری
منابع
بخش سوم تجزیه و تحلیل GIS در فضای بزرگ
مقدمه
سؤالات در پرایماتولوژی میدانی مناسب برای تجزیه و تحلیل فضای بزرگ
خلاصه بخش
منابع
مدل‌سازی نیش و نقشه‌برداری توزیعات: پیشرفت و وعده مدل‌های نیش اکولوژیکی برای تحقیقات پرایماتولوژی
مقدمه
مدل‌های نیش اکولوژیکی در پرایماتولوژی
مدل‌های انطباق محیطی
مدل‌سازی اثرات پتانسیل تغییرات آب و هوایی آتی
زیست جغرافیا، تکامل نیش و اسپسیاسیون اکولوژیکی
کدام مدل نیش اکولوژیکی؟
قابلیت دسترسی
رفتار حضور، عدم حضور و فراوانی
رویکرد مدل، ارزیابی و عملکرد
مدل‌های نیش اکولوژیکی در عمل
داده‌های نمونه
داده‌های محیطی
ارزیابی عملکرد مدل
نتیجه‌گیری
تقدیر از همکاری‌ها
منابع
آیا کاهش کیفیت محیط زیست یا افزایش دسترسی شکارچیان، تبعیض جانوری در جنگل‌های شکسته را توضیح می‌دهد؟: بونوبوها به عنوان یک مطالعه موردی
مقدمه
روش‌ها
محدوده مطالعه
جمع‌آوری داده‌های میدانی
روش‌های GISتخمین جمعیت، احتمال شناسایی و تخمین اشغالگری
رگرسیون لجستیکی و استنتاج چند مدل
آنالیز متوسط مرتبه با اصلاح برای مقایسه‌های چندگانه
نتایج
بررسی میدانی، احتمال شناسایی، چگالی و تخمین اشغالگری
رگرسیون لجستیکی
تحلیل عوامل محیطی
بحث
تقدیر از همکاری‌ها
منابع

جامعه‌شناسی مناظر فرایندهای تخریب جنگل و بیوژئوگرافی لمور در ماداگاسکار
مقدمه
روش‌ها
نتایج
بحث
تقدیر از همکاری‌ها
منابع
روش‌های کمّی بیوژئوگرافی و ماکرواکولوژی پرایمات:
مقدمه
روش‌های استفاده از دادههای مکانی انطباقات گونه ها فقط برای اندازه گیری توزیع گونه ها و انجماد جامعه
الگوهای هم‌زیستی گونه ها
انطباق شبکه جامعه
شناسایی مناطق بیوجئوگرافی
تجزیه و تحلیل خوشه‌ای
روش‌های داده های همراه با متغیرهای مکانی
اندازه گیری فضای محل زندگی گونه ها
ترتیب‌بندی
مدل‌های نیش اکولوژیکی
پیش بینی تغییرات مکانی در ساختار جامعه و ویژگی های زیستی
آزمون مانتل
تحلیل همبستگی کانونی
مدل‌های رگرسیون فضایی
تمایز تأثیرات فضا و فیلوژنی
افکار نهایی
تقدیر از همکاری‌ها
منابع
روش‌های GIS و GPS در یک بررسی اتنوپرایماتولوژیکی از رفتار فراوری محصولات کشاورزی میمون سبز سنت کیتس (Chlorocebus sabaeus)
مقدمه
پیش‌بینی رفتار فراوری محصولات کشاورزی میمون سبز سنت کیتس
درگیر کردن اتنوپرایماتولوژی
روش‌ها
انتخاب محل
مانیتورینگ از دست رفتن محصولات کشاورزی
اندازه گیری پیش‌بینی‌کننده های محیطی
توسعه مدل: مدل‌های خطی سلسله مراتبی و مدل‌های خطی عمومی سلسله مراتبی
مدل‌های خطی سلسله مراتبی
مدل‌های خطی عمومی سلسله مراتبی
مدل‌های پیش‌بینی
روش‌های اتنوگرافی
نتایج
زیان محصولات کشاورزی
پیش‌بینی احتمال و شدت آسیب دیدگی محصولات کشاورزی
بخش ۱: پیش‌بینی احتمال آسیب دیدگی
انجام پیش‌بینی
بخش ۲: پیش‌بینی شدت آسیب دیدگی
نتایج اتنوگرافی
بحث
رفتار فراوری محصولات کشاورزی میمون سبز سنت کیتس
زمینه اتنوپرایماتولوژیکی
نتیجه‌گیری
منابع
نتیجه‌گیری
مقدمه
GPS، تحلیل فضایی و حفاظت: حال و آینده
افزودنی
منابع
فهرست نویسی

دوره آموزش تحلیل فضایی در پریماتولوژی میدانی بکارگیری GIS در مقیاس های مختلف برای چه کسانی مفید است؟

دوره آموزش تحلیل فضایی در پریماتولوژی میدانی با استفاده از GIS برای تحقیقات پرایماتولوژی مفید است. این دوره برای دانشجویان، پژوهشگران و متخصصانی که می‌خواهند با استفاده از فناوری GIS، اطلاعات مکانی و فضایی را در تحلیل داده‌های پرایماتولوژی مورد استفاده قرار دهند، مناسب است.

از جمله کاربرد های این دوره می توان به موارد زیر اشاره کرد:

– بررسی و تحلیل توزیع جمعیت های مختلف پریمات ها در محیط زیست آنها و تاثیر عوامل مختلف بر زیستگاه های آنها.
– ارزیابی تغییرات کیفیت و کمیت محیط زیستی و تاثیر آن بر پریمات ها در مقیاس های مختلف مانند پارک ها و محافظت شده ها، مناطق جنگلی، و نواحی شهری.
– بررسی و تحلیل الگوی رفتاری پریمات ها، مانند رفتار تغذیه، حرکت، و تعاملات اجتماعی.
– بررسی تاثیرات تغییرات آب و هوا و تغییرات اقلیمی بر پریمات ها.
– بررسی تاثیرات فعالیت های انسانی بر زیستگاه های پریمات ها، مانند تخریب جنگل و تغییر کاربری اراضی.

به طور خلاصه، دوره آموزش تحلیل فضایی در پریماتولوژی میدانی برای پژوهشگران و دانشجویانی که به دنبال بررسی و تحلیل داده های پرایماتولوژی با استفاده از فناوری GIS هستند، بسیار مفید است.

اهداف دوره آموزش تحلیل فضایی در پریماتولوژی میدانی بکارگیری GIS در مقیاس های مختلف

اهداف دوره آموزش تحلیل فضایی در پریماتولوژی میدانی با استفاده از GIS عبارتند از:

۱٫ آشنایی با مفاهیم اساسی GIS و کاربردهای آن در پرایماتولوژی.

۲٫ آموزش تحلیل داده های جمعیت شناسی و اکولوژی پریماتولوژی با استفاده از GIS در مقیاس های مختلف مانند سطح بوم شناسی، پارک ها و محافظت شده ها، مناطق جنگلی و شهری.

۳٫ بررسی و تحلیل توزیع جمعیت های پریماتولوژی در محیط زیست آنها و تاثیر عوامل مختلف بر زیستگاه های آنها.

۴٫ آشنایی با روش های تحلیل داده های مکانی و فضایی مانند تحلیل خوشه ای، تحلیل توزیع منحنی، تحلیل نقشه های چگالی و تحلیل توزیع الگوهای هم زیستی.

۵٫ آشنایی با روش های پیشرفته تحلیل داده های مکانی و فضایی مانند تحلیل توزیع مکانی، تحلیل مدل شبکه، تحلیل تغییرات مکانی و تحلیل نقشه های سه بعدی.

۶٫ آموزش استفاده از GIS و روش های تحلیل داده های مکانی و فضایی برای بررسی تغییرات کیفیت و کمیت محیط زیستی و تاثیر آن بر پریمات ها در مقیاس های مختلف.

۷٫ بررسی و تحلیل الگوی رفتاری پریمات ها، مانند رفتار تغذیه، حرکت، و تعاملات اجتماعی با استفاده از GIS و روش های تحلیل داده های مکانی و فضایی.

۸٫ بررسی تاثیرات تغییرات آب و هوا و تغییرات اقلیمی بر پریمات ها با استفاده از GIS و روش های تحلیل داده های مکانی و فضایی.

۹٫ بررسی تاثیرات فعالیت های انسانی بر زیستگاه های پریمات ها، مانند تخریب جنگل و تغییر کاربری اراضی با استفاده از GIS و روش های تحلیل داده های مکانی و فضایی.

۱۰٫ آموزش روش های تحلیل داده های مکانی و فضایی برای پایش و مدیریت حفاظتی پریمات ها.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانهدربارهتماسارتباط با ما