اندازه گیری پراکندگی توزیع‌های مکانی در ArcGIS


اندازه گیری پراکندگی توزیع‌های مکانی در ArcGIS

کادر ۵-۳ اندازه گیری پراکندگی توزیع‌های مکانی در ArcGIS

کاربردی

برای پیروی از این مثال، ArcMap را شروع کنید و کلاس ویژگی قرقاول را از مسیر زیر دانلود کنید.
   C:\Databases\GIS4EnvSci\VirtualCatchment\Geodata.gdb.
فیلد Group_ در جدول ویژگی قرقاول مشاهدات را در سه ناحیه مختلف در حوضه مجازی گروه بندی می‌کند.

فاصله استاندارد

۱) ArcToolBox را باز کنید. به ابزارهای آمار مکانی > اندازه‌گیری توزیع‌های جغرافیایی بروید و روی فاصله استاندارد دوبار کلیک کنید.
۲) در کادر محاوره ای  Standard Distance :
الف) قرقاول را به عنوان کلاس ویژگی ورودی انتخاب کنید.
ب) کلاس ویژگی فاصله استاندارد خروجی را نام ببرید.
ج) ۱_STANDARD_DEVIATION را به عنوان اندازه دایره انتخاب کنید (در واقع فاصله استاندارد است).
د) رؤیت‌ها را به عنوان میدان وزن انتخاب کنید (تعداد مشاهده در هر نقطه).
ه)  Group_ را به عنوان فیلد مورد انتخاب کنید.
و) روی OK کلیک کنید. کلاس ویژگی فاصله استاندارد خروجی برای نشان دادن سه دایره فاصله استاندارد وزن دار ایجاد شده است، همانطور که در شکل ۵-۴ نشان داده شده است. جدول ویژگی آن را باز کنید که مختصات مراکز میانگین و مقادیر فاصله استاندارد وزنی را برای سه ناحیه فهرست می‌کند.

بیضی انحرافی استاندارد

۳) در ArcToolBox، به Spatial Statistics Tools > Measuring بروید
توزیع‌های جغرافیایی، و بر روی توزیع جهتی (بیضی انحرافی استاندارد) دوبار کلیک کنید.
۴) در کادر محاوره ای  Directional Distribution (Standard Deviational Ellipse) :
الف) قرقاول را به عنوان کلاس ویژگی ورودی انتخاب کنید.
ب) کلاس ویژگی بیضی خروجی را نام ببرید.
ج) ۱_STANDARD_DEVIATION به عنوان اندازه بیضی انتخاب کنید.
د) رؤیت‌ها را به عنوان میدان وزنی و Group_ را به عنوان میدان موردی انتخاب کنید.
۵) روی OK کلیک کنید. کلاس ویژگی بیضی خروجی ایجاد می‌شود و سه بیضی انحرافی استاندارد وزنی را نشان می‌دهد، همانطور که در شکل ۵٫۶ نشان داده شده است. جدول ویژگی‌های آن را باز کنید، که مختصات مراکز میانگین، جهت محورهای اصلی (در قسمت Rotation) و فواصل استاندارد در جهت x و y را برای سه ناحیه فهرست می‌کند.

بیضی انحرافی استاندارد کاربردهای بسیار دیگری نیز دارد، مانند بررسی نحوه انتشار یک آلاینده بر اساس نمونه‌های چاه آب زیرزمینی، شناسایی جهت باد غالب بر اساس الگوی پراکندگی دانه‌ها از یک منبع درخت و تشخیص روندهای جهتی شیوع بیماری در مناطق مختلف. فصل ها. کادر ۵-۴ مطالعه موردی استفاده از بیضی انحرافی استاندارد را برای بررسی توزیع مالاریا در سوکابومی، اندونزی ارائه می‌کند.

کادر ۵-۴ استفاده از بیضی‌های انحرافی استاندارد برای درک توزیع جغرافیایی مالاریا در سوکابومی اندونزی

مطالعه موردی

مالاریا توسط انگلی به نام پلاسمودیوم ایجاد می‌شود که از طریق نیش پشه‌های ماده آنوفل آلوده به انسان منتقل می‌شود. این بیماری در مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری جهان ، از جمله بسیاری از مناطق جنوب صحرای آفریقا ، آسیا و آمریکای لاتین، گسترده است. منطقه سوکابومی، واقع در ناحیه جنوبی استان جاوه غربی، اندونزی، یک منطقه بومی مالاریا بوده است ، جایی که در سال ۲۰۰۴ شیوع بیماری مالاریا رخ داده است. به منظور درک توزیع مکانی مالاریا و عوامل محیطی مرتبط و حمایت از نظارت بر مالاریا در مناطق ناحیه، اریاندو و همکاران (۲۰۱۲) تحقیقی در مورد استفاده از بیضی انحرافی استاندارد برای توصیف الگوی مکانی توزیع مالاریا انجام داد.
در این تحقیق، داده‌های مالاریا از طریق نقشه برداری GPS، نظرسنجی و مصاحبه بر اساس موارد مثبت مالاریا در دوره زمانی ۲۰۱۲-۲۰۱۱ جمع آوری شد. موارد مالاریا به عنوان ویژگی‌های نقطه ثبت شد. میانگین مرکز موارد محاسبه شد که در طول جغرافیایی ۶۰۳/۱۰۶درجه و عرض جغرافیایی ۱۱۸/۷- درجه قرار داشت. بیضی انحراف استاندارد ایجاد شد که مساحتی در حدود ۱/۱۴۶ کیلومتر مربع را پوشش می‌داد. جهت محور اصلی آن ۵۲/۱۴۸ درجه بود که نشان می‌دهد توزیع به سمت شمال غربی – جنوب شرقی منحرف شده است. طول محور نیمه اصلی ۴۱/۷۹۶۸ متر طول داشت، در حالی که محور نیمه فرعی طول آن ۵۷/۵۸۳۶ متر بود.
یافته‌های این تحقیق درک اولیه از تنوع مکانی موارد مالاریا و عوامل محیطی مرتبط را ارائه می‌دهد که می‌تواند به تدوین استراتژی‌ها و روش‌های مختلف مداخله کمک کند.
منبع: اریاندو و همکاران (۲۰۱۲).

برگرفته از کتاب کاربرد GISدر محیط زیست

ترجمه:سعید جوی زاده،شهناز تیموری،فاطمه حسین پور فرزانه

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانهدربارهتماسارتباط با ما