به طور خلاصه:

داده های بدون مرجع مکانی زمینه جغرافیایی را ارائه نمی دهند. و بدون زمینه جغرافیایی، نمی توانید به طور کامل دنیایی را که امروز در آن زندگی می کنیم، درک کنید.

به همین دلیل است که ما به سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی (GIS) نیاز داریم و چگونه تأثیر قابل‌توجهی در زندگی روزمره ما می‌گذارد (که حتی ممکن است متوجه آن نشوید).